Onsdag aften - 5. parturnering 2014-15, 11. februar 2015, 1. sektion, C
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,77
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  4  Arne Hansen (36,94) - Peter Nielsen (45,36)  41,15 52,57% 65,18% 17     18 -0,47  1 17     -0,47
  2  Mariann Nielsen (49,28) - Ole Nielsen (39,25)  44,27 50,84% 61,61% 13     12 -0,40  2 13     -0,40
  1  Inger M. Jeppesen (37,10) - Hanne Westergaard (44,16)  40,63 52,86% 56,25% 7     8 -0,13  3 7     -0,13
  8  Ellen Christensen (51,24) - Stig Leerbeck (49,70)  50,47 47,39% 54,46% 5     -0,26  4 5     -0,26
  5  Ib Molbech (39,29) - Finn Sørensen (51,24)  45,26 50,28% 51,79% 2     -0,06  5 2     -0,06
  6  Anne Kirk (50,03) - Flemming Christensen (50,39)  50,21 47,54% 48,21% -2     -0,03  6 -2     -0,03
  3  Allis Bundgaard (39,81) - Carsten Bundgaard (38,45)  39,13 53,69% 45,54% -5     0,30  7 -5     0,30
  10  Anne Marie Sørensen (51,63) - Anna Jensen (52,00)  51,81 46,64% 43,75% -7     0,11  8 -7     0,11
  9  Eva Myrtue (49,71) - Peer Thomsen (41,54)  45,62 50,08% 38,39% -13     0,43  9 -13     0,43
  7  Jette Crandal (49,50) - Käthe Boel (48,84)  49,17 48,11% 34,82% -17     0,49  10 -17     0,49 10 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 11. februar 2015