Onsdag aften - 4. parturnering 2014-15, 11. februar 2015, 5. sektion, A
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 28,29
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  1  Ellen Bundgaard (24,38) - Søren Windfeld Skou (20,39)  22,38 53,28% 58,93% 10     11 -0,21  3 70     -1,19
  4  Claus Johansen (21,74) - Erik Christensen (18,25)  19,99 54,61% 59,82% 11     16 -0,19  2 49     -0,07
  2  Ole Madsen (26,75) - Nina Skov (28,90)  27,83 50,26% 44,64% -6     0,21  6 27     -0,23
  3  Olav Væversted Nielsen (22,41) - Kjeld Pedersen (22,19)  22,30 53,33% 68,75% 21     24 -0,57  1 22     -0,04
  7  Karis Jensen (28,58) - Kurt Nielsen (31,25)  29,92 49,10% 55,36% 6     -0,23  4 11     -0,72
  10  Knud Aaen (25,02) - Viggo Toft (29,13)  27,07 50,68% 44,64% -6     0,22  6 10     -0,24
  5  Søren Kloch (32,62) - Erik Væversted Nielsen (22,35)  27,48 50,45% 40,18% -11     0,38  9 6     -0,14
  9  Birthe Rye (35,71) - Bent Larsen V (31,76)  33,74 46,98% 55,36% 6     -0,31  4 -39     0,31
  8  Irene Klemmensen (41,24) - Jørn Larsen (30,18)  35,71 45,88% 41,07% -10     0,18  8 -76     1,20
  6  Olaug Krøyer (36,81) - Ib Krøyer (36,18)  36,50 45,44% 31,25% -21     0,53  10 -81     1,15 10 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 11. februar 2015