Onsdag aften - 3. parturnering 2014-15, 26. november 2014, 2. sektion, C
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 46,62
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  1  Arne Christensen (44,65) - Karin Olesen (45,55)  45,10 50,84% 62,50% 28     18 -0,86  1 40     -1,23
  8  Anni Skov (46,38) - Henning Skov (35,95)  41,16 53,03% 58,48% 19     8 -0,40  3 19     -1,20
  7  Anette Odgaard (42,05) - Inger Odgaard (41,87)  41,96 52,59% 47,32% -6     0,39  7 12     -0,12
  9  Arne Hansen (38,83) - Peter Nielsen (46,87)  42,85 52,09% 49,55% -1     0,19  6 4     0,09
  4  Jette Crandal (49,12) - Käthe Boel (48,46)  48,79 48,80% 59,38% 21     12 -0,78  2 3     -0,25
  6  Inge Tingskou (51,74) - Finn Sørensen (51,10)  51,42 47,33% 51,34% 3     -0,29  5 0     -0,27
  10  Ellen Christensen (52,00) - Stig Leerbeck (50,99)  51,49 47,29% 54,02% 9     -0,49  4 -3     -0,19
  3  Anne Marie Sørensen (51,99) - Anna Jensen (48,94)  50,46 47,86% 41,52% -19     0,47  8 -19     1,33
  5  Eva Myrtue (47,68) - Peer Thomsen (38,44)  43,06 51,97% 37,05% -29     1,10  10 -26     1,06
  2  Anne Kirk (49,98) - Flemming Christensen (49,77)  49,88 48,19% 38,84% -25     0,69  9 -30     0,78 10 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 26. november 2014