Onsdag aften - 2. parturnering 2014-15, 5. november 2014, 4. sektion, C
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 46,87
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  9  Tove Larsen (44,71) - Kaj Larsen (44,38)  44,54 51,29% 61,61% 26     18 -0,76  1 50     -1,27
  1  Arne Christensen (45,97) - Karin Olesen (46,86)  46,41 50,26% 60,27% 23     10 -0,74  2 43     -1,37
  7  Mariann Nielsen (49,91) - Ole Nielsen (39,89)  44,90 51,10% 39,29% -24     0,87  10 30     -0,89
  2  Anne Kirk (49,53) - Flemming Christensen (49,32)  49,42 48,58% 47,32% -6     0,09  6 21     -0,95
  6  Nils Bell (49,53) - Finn Sørensen (51,17)  50,35 48,07% 45,09% -11     0,22  7 13     -0,57
  8  Bente Hansen (43,58) - Henning Hansen (37,13)  40,35 53,62% 55,80% 13     -0,16  4 -4     -0,79
  5  Eva Myrtue (48,81) - Peer Thomsen (39,56)  44,18 51,49% 47,77% -5     0,27  5 -8     1,38
  10  Ellen Christensen (52,00) - Stig Leerbeck (50,57)  51,29 47,55% 60,27% 23     10 -0,94  2 -12     0,01
  4  Jette Crandal (47,02) - Käthe Boel (47,89)  47,45 49,68% 41,96% -18     0,57  8 -16     0,29
  3  Anne Marie Sørensen (52,00) - Anna Jensen (47,65)  49,82 48,36% 40,63% -21     0,57  9 -117     4,16 10 

Par nr. 8 er dobbeltsubstitut, reguleres -17, som tildeles par nr. 6.
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 6. november 2014