Onsdag aften - 1. parturnering 2014-15, 3. september 2014, 1. sektion, C
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 48,35
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  1  Arne Christensen (48,99) - Karin Olesen (48,43)  48,71 49,80% 51,79% 3     12 -0,13  1 3     -0,13
  2  Anne Kirk (48,63) - Flemming Christensen (48,42)  48,53 49,90% 51,79% 3     12 -0,12  1 3     -0,12
  3  Anna Jensen (44,12) - Anne Marie Sørensen (51,26)  47,69 50,38% 51,19% 2     -0,05  3 2     -0,05
  6  Nils Bell (50,25) - Finn Sørensen (50,66)  50,45 48,80% 51,19% 2     -0,16  3 2     -0,16
  4  Jette Crandal (47,59) - Käthe Boel (48,47)  48,03 50,19% 50,00% 0     0,01  5 0     0,01
  8  Anna Holland (52,00) - Nomi Thomsen (52,00)  52,00 47,92% 50,00% 0     -0,14  5 0     -0,14
  7  Ole Nielsen (41,05) - Mariann Nielsen (52,00)  46,52 51,04% 48,21% -3     0,19  7 -3     0,19
  5  Eva Myrtue (50,11) - Peer Thomsen (39,66)  44,88 51,98% 45,83% -7     0,40  8 -7     0,40
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 4. september 2014