Onsdag aften - 1. parturnering 2014-15, 17. september 2014, 3. sektion, A
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 28,67
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  2  Claus Johansen (20,35) - Erik Christensen (15,78)  18,06 55,78% 68,21% 51     28 -0,99  1 59     -0,25
  3  Knud Aaen (25,17) - Viggo Toft (26,20)  25,68 51,63% 42,50% -21     0,72  10 40     -0,86
  5  Henrik Mortensen (29,46) - Ole Svendsen (28,09)  28,78 49,94% 57,50% 21     19 -0,60  2 40     -1,13
  9  Lisbeth Andersen (32,66) - Mathias Bruun (22,08)  27,37 50,71% 52,86% 8     5 -0,17  4 33     -0,79
  4  Ellen Bundgaard (24,31) - Søren Windfeld Skou (23,16)  23,73 52,69% 52,86% 8     5 -0,01  4 32     -0,26
  1  Ginette Blansjaar (18,38) - Nina Skov (31,86)  25,12 51,94% 52,50% 7     -0,04  6 11     0,17
  6  Karis Jensen (26,78) - Kurt Nielsen (30,90)  28,84 49,90% 55,00% 14     13 -0,40  3 10     -0,27
  11  Hanne Westergaard (38,69) - Inger M. Jeppesen (29,27)  33,98 47,10% 44,64% -15     0,19  8 -2     -0,66
  7  Olav Væversted Nielsen (28,55) - Kjeld Pedersen (27,69)  28,12 50,30% 48,21% -5     0,17  7 -32     1,12
  10  Erik Væversted Nielsen (20,22) - Søren Kloch (32,93)  26,57 51,14% 43,93% -17     0,57  9 -36     0,72 10 
  8  Henry Bender (34,87) - Bent Larsen R (44,24)  39,56 44,06% 42,14% -22     0,15  11 -71     0,95 11 
  12  Per Reinholdt Sørensen (41,37) - Sven Sjørslev (35,01)  38,19 44,81% 39,64% -29     0,41  12 -84     1,25 12 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 17. september 2014