Onsdag aften - 1. parturnering 2014-15, 3. september 2014, 1. sektion, A
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 29,27
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  3  Knud Aaen (27,65) - Viggo Toft (28,04)  27,85 50,78% 60,00% 28     28 -0,73  1 28     -0,73
  5  Henrik Mortensen (29,99) - Ole Svendsen (28,48)  29,24 50,02% 56,07% 17     19 -0,48  2 17     -0,48
  4  Ellen Bundgaard (24,72) - Søren Windfeld Skou (23,41)  24,06 52,84% 54,64% 13     13 -0,14  3 13     -0,14
  9  Lisbeth Andersen (33,78) - Mathias Bruun (21,48)  27,63 50,89% 53,21% 9     9 -0,18  4 9     -0,18
  6  Karis Jensen (27,18) - Kurt Nielsen (30,27)  28,73 50,29% 51,79% 5     -0,12  5 5     -0,12
  2  Claus Johansen (19,75) - Erik Christensen (15,33)  17,54 56,40% 51,07% 3     0,42  6 3     0,42
  1  Ginette Blansjaar (18,46) - Nina Skov (31,65)  25,06 52,30% 49,29% -2     0,24  7 -2     0,24
  12  Per Reinholdt Sørensen (40,53) - Sven Sjørslev (34,17)  37,35 45,59% 48,57% -4     -0,24  8 -4     -0,24
  11  Hanne Westergaard (39,35) - Inger M. Jeppesen (29,70)  34,53 47,13% 47,50% -7     -0,03  9 -7     -0,03
  7  Olav Væversted Nielsen (25,38) - Kjeld Pedersen (27,21)  26,30 51,62% 46,07% -11     0,44  10 -11     0,44 10 
  8  Henry Bender (34,87) - Bent Larsen R (43,44)  39,16 44,60% 44,64% -15     0,00  11 -15     0,00 11 
  10  Jes Tyrrestrup (31,92) - Elisabeth Tyrrestrup (35,63)  33,78 47,54% 37,14% -36     0,82  12 -36     0,82 12 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 4. september 2014