Onsdag aften - Parturnering 4 sæson 2013-14, 26. februar 2014, 2. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 37,70
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  5  Allis Bundgaard (37,64) - Carsten Bundgaard (36,80)  37,22 50,26% 58,93% 25     24 -0,69  1 30     -0,82
  1  Henry Bender (39,57) - Bent Nyrup Nielsen (28,08)  33,83 52,11% 53,21% 9     -0,09  5 26     -0,49
  7  Birthe Rye (34,58) - Bent Larsen V (33,99)  34,29 51,86% 49,29% -2     0,20  7 26     -0,53
  2  Anders Jørgen Larsen (32,77) - Mathias Bruun (22,36)  27,56 55,53% 51,07% 3     0,35  6 16     0,21
  8  Tove Larsen (41,68) - Kaj Larsen (40,41)  41,05 48,18% 55,71% 16     16 -0,60  2 11     -0,53
  4  Irene Klemmensen (38,75) - Jørn Larsen (25,99)  32,37 52,91% 47,14% -8     0,46  8 2     0,31
  3  Olaug Krøyer (36,55) - Ib Krøyer (36,04)  36,29 50,77% 43,93% -17     0,54  11 0     0,10
  12  Inge Merete Svendsen (41,84) - Turid Tyrrestrup (42,86)  42,35 47,47% 54,29% 12     -0,54  4 -5     -0,15
  6  Anette Odgaard (44,31) - Inger Odgaard (43,23)  43,77 46,69% 55,36% 15     11 -0,69  3 -13     0,01
  11  Inga Rasch (33,77) - Leo Larsen (37,46)  35,62 51,14% 45,71% -12     0,43  9 -25     0,77 10 
  10  Arne Christensen (48,11) - Karin Olesen (47,97)  48,04 44,36% 45,00% -14     -0,05  10 -31     0,18 11 
  9  Anni Skov (44,62) - Henning Skov (35,45)  40,03 48,73% 40,36% -27     0,66  12 -37     0,94 12 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 26. februar 2014