Onsdag aften - Parturnering 3 sæson 2013-14, 8. januar 2014, 1. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,87
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  1  Jørgen Henius Mellergaard (25,34) - Hanne Westergaard (35,38)  30,36 53,55% 66,43% 46     24 -1,02  1 46     -1,02
  11  Inga Rasch (32,18) - Henning Pedersen (44,67)  38,43 49,15% 57,14% 20     16 -0,63  2 20     -0,63
  8  Tove Larsen (39,06) - Kaj Larsen (40,95)  40,01 48,29% 55,00% 14     11 -0,53  3 14     -0,53
  5  Allis Bundgaard (39,46) - Carsten Bundgaard (38,63)  39,04 48,81% 54,29% 12     -0,43  4 12     -0,43
  6  Inger M. Jeppesen (28,98) - Inger Odgaard (36,71)  32,85 52,19% 54,29% 12     -0,17  4 12     -0,17
  9  Anni Skov (44,19) - Henning Skov (34,63)  39,41 48,62% 53,21% 9     -0,36  6 9     -0,36
  2  Karis Jensen (29,43) - Kurt Nielsen (35,17)  32,30 52,49% 52,86% 8     -0,03  7 8     -0,03
  3  Olaug Krøyer (32,29) - Ib Krøyer (31,77)  32,03 52,64% 44,29% -16     0,66  8 -16     0,66
  4  Irene Klemmensen (39,02) - Jørn Larsen (23,55)  31,28 53,05% 44,29% -16     0,69  8 -16     0,69
  10  Ellen Christensen (50,88) - Stig Leerbeck (50,33)  50,60 42,51% 42,14% -22     0,03  10 -22     0,03 10 
  7  Birthe Rye (33,74) - Bent Larsen V (34,34)  34,04 51,54% 40,71% -26     0,86  11 -26     0,86 11 
  12  Arne Hansen (36,59) - Peter Nielsen (47,56)  42,07 47,16% 35,36% -41     0,94  12 -41     0,94 12 
BridgeCentral, 9. januar 2014