Onsdag aften - Før Jul, 27. november 2013, 1. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 42,38
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  2  Birthe Rye (37,59) - Bent Larsen V (35,95)  36,77 53,12% 69,44% 42     18 -1,16  1 42     -1,16
  6  Arne Christensen (51,52) - Karin Olesen (51,17)  51,35 45,01% 59,72% 21     12 -1,04  2 21     -1,04
  3  Inga Rasch (38,01) - Henning Pedersen (46,81)  42,41 49,98% 57,41% 16     8 -0,53  3 16     -0,53
  5  Olaug Krøyer (32,19) - Ib Krøyer (31,66)  31,93 55,81% 56,48% 14     -0,05  4 14     -0,05
  4  Allis Bundgaard (38,87) - Carsten Bundgaard (38,03)  38,45 52,18% 47,69% -5     0,32  5 -5     0,32
  8  Ellen Christensen (49,98) - Stig Leerbeck (49,43)  49,71 45,93% 44,44% -12     0,11  6 -12     0,11
  10  Finn Sørensen (51,00) - Henning Thygesen (52,00)  51,50 44,93% 43,98% -13     0,07  7 -13     0,07
  1  Ole Kortegaard (33,60) - Hanne Westergaard (38,18)  35,89 53,60% 42,59% -16     0,78  8 -16     0,78
  7  Anne Marie Sørensen (48,83) - Harry Starcke (38,10)  43,46 49,40% 40,74% -20     0,61  9 -20     0,61
  9  Eva Myrtue (46,69) - Peer Thomsen (37,92)  42,31 50,04% 37,50% -27     0,89  10 -27     0,89 10 
BridgeCentral, 28. november 2013