Onsdag aften - Parturnering 1 sæson 2013-14, 9. oktober 2013, 6. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 37,81
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  6  Karis Jensen (24,45) - Kurt Nielsen (31,78)  28,11 55,29% 54,29% 6     0,04  5 87     -0,63
  1  Jes Tyrrestrup (30,41) - Søren Kloch (32,54)  31,47 53,46% 65,00% 21     24 -0,46  1 60     -0,49
  7  Bent Nielsen (41,32) - Mathias Bruun (25,07)  33,19 52,52% 52,86% 4     -0,01  6 38     0,97
  8  Tove Larsen (42,64) - Kaj Larsen (44,51)  43,58 46,85% 61,43% 16     14 -0,58  2 34     -2,60
  4  Allis Bundgaard (40,72) - Carsten Bundgaard (39,88)  40,30 48,64% 47,14% -4     0,06  7 30     -2,06
  5  Irene Klemmensen (38,48) - Jørn Larsen (25,80)  32,14 53,09% 45,71% -6     0,30  8 27     0,85
  11  Olaug Krøyer (33,40) - Ib Krøyer (33,40)  33,40 52,41% 61,43% 16     14 -0,36  2 1     0,88
  2  Birthe Rye (36,98) - Bent Larsen V (36,47)  36,73 50,59% 57,86% 11     -0,29  4 -14     0,62
  10  Anni Skov (42,91) - Henning Skov (34,78)  38,85 49,44% 35,00% -21     0,58  12 -33     0,49
  9  Anette Odgaard (43,78) - Inger Odgaard (40,52)  42,15 47,63% 42,14% -11     0,22  9 -61     0,64 10 
  3  Inga Rasch (38,79) - Henning Pedersen (46,45)  42,62 47,38% 38,57% -16     0,35  10 -73     0,81 11 
  12  Arne Christensen (51,36) - Karin Olesen (51,01)  51,18 42,71% 38,57% -16     0,17  10 -96     0,52 12 
BridgeCentral, 9. oktober 2013