Handicap.regler

                                                                      Handicap- regler.


HANDICAP

at indføre et handicapsystem i Danmarks Bridgeforbund er

at have et officielt handicapsystem, sFormålet medom omfatter alle medlemmer af klubber under DBf

HANDICAP

                                                          formålet med at indføre et handicapsystem i Danmarks Bridgeforbund er

at have et officielt handicapsystem, som omfatter alle medlemmer af klubber under DBf

at have mulighed for at ranke medlemmer af klubber under DBf

at give mulighed for at arrangere handicapturneringer

For vores medlemsklubber betyder det, at turneringsudbuddet øges, da der kan arrangeres

handicapturneringer. Det sociale fælleskab kan udbygges og styrkes, da rækkerne kan sammensættes

på helt nye måder ved spil af handicapturneringer.

Mesterpointordningen fortsætter i sin nuværende form, men begyndere vil med handicapsystemet

kunne se fremskridt øjeblikkeligt, hvilket tager længere tid med mesterpoint (MP).

Lavt handicap = godt Højst mulige handicap = 52

Hvad er handicapsystemet? Hvordan fungerer handicapsystemet?

Alle medlemmer har et handicap

Lavest mulige handicap er 0

Højst mulige handicap er 52

Jo lavere handicap man har,

jo bedre har man klaret sig,

i de turneringer man har spillet

Når nogen går ned i handicap, vil

andre gå op i handicap

Alle turneringer er handicapregulerende

på nær Monradturneringer

og cupkampe, fx

pokalturneringen

Man kan følge med i sit handicap via

fanebladet Handicap på klubbens

hjemmeside

Starthandicap tildeles på baggrund af

ens MP saldo samt placering på

ranglisten. Begge dele vægter 50 %

Nyoprettede medlemmer tildeles som

udgangspunkt handicap 52. Der kan

dog vælges et andet starthandicap,

hvis det vurderes, at den nye spiller

ikke er begynder.

Det danske handicapsystem får

premiere i sommeren 2013

I hver turnering beregnes start-feltets

gennemsnitshandicap

I hver turnering tildeles makker-parret

et par-handicap, som er

gennemsnittet af de to spilleres

handicap

Er par-handicappet lavere end

turneringens gennemsnitshandicap,

forventes man at score over middel

Er par-handicappet højere end

turneringens gennemsnitshandicap,

forventes man at score under middel

Efter turneringen reguleres

deltagernes handicap automatisk

Har man klaret sig bedre end

forventet, går man ned i handicap Har

man klaret sig dårligere end forventet,

går man op i handicap

I holdturneringer med multi-beregning

reguleres handicap efter hver halvleg

ud fra par-handicap. Ens eget og for

det par man har mødt i halvlegen

Uden multi-beregning reguleres efter

kampen ud fra hold-handicap

Hvis et resultat i en turnering rettes

efterfølgende, vil handicap blive

genberegnet. Der kan derfor ske småændringer

i handicap i op til 14 dage

efter en turnering er afviklet. Dette

sker typisk, hvis der sker ændringer på

startlisten eller pga. fejlindtastninger i

Bridgemate. Efter 14 dage er handicap

for en turnering fastlåst og kan ikke

ændres

Hvad forventes et par at score?

I en turnering med et gennemsnitshandicap på 25 forventes nedenstående score:

Parhandicap Forventet score

0 64,29 %

10 58,57 %

20 52,86 %

25 50,00 %

30 47,14 %

40 41,43 %

50 35,71 %

Eksempel

Ovenover ses et eksempel på en handicapside. Ole Olsen er tildelt starthandicap 40 ved

handicapsystemets indførelse.

01-09-2013

Ole spiller velkomstturnering i Blakset- ranke medlemmer af klubber under DBf

at give mulighed for at arrangere handicapturneringer

klubberne. Han klarer sig ikke lige så godt som forventet.

Derfor går han op i handicap, og har efter turneringen 40,25.

04-09-2013

Ole klarer sig bedre end forventet ved åbent hus i One-eyed Jacks, og han går 0,55 ned i handicap.

29-09-2013

Ole spiller holdturnering i Kibæk Bridgeklub. I første halvleg er han flyvende og går 0,94 ned i

handicap. Anden halvleg er mere på det jævne, og Oles handicap sættes 0,21 op.

Efter denne aften har Ole 38,28 i handicap.

Hvad er en handicapturnering?

Efter både par- og holdturneringer får man nyt handicap, men kun parturneringer kan spilles som

deciderede handicapturneringer. Der spilles som ved en helt almindelig turnering, men præmierne

tildeles de par, som har klaret sig bedst i forhold til deres handicap. Mesterpoint tildeles på

sædvanlig vis. at have mulighed for atFor vores medlemsklubber betyder det, at turneringsudbuddet øges, da der kan arrangeres

handicapturneringer. Det sociale fælleskab kan udbygges og styrkes, da rækkerne kan sammensættes

på helt nye måder ved spil af handicapturneringer.

Mesterpointordningen fortsætter i sin nuværende form, men begyndere vil med handicapsystemet

kunne se fremskridt øjeblikkeligt, hvilket tager længere tid med mesterpoint (MP).
Handicap i bridge

Som i golf og skak har Danmarks Bridgeforbund nu indført et handicap i bridge. Handicappet er en ny måde for medlemmer at følge udviklingen i deres bridgemæssige niveau. Samtidig åbner det muligheden for en ny turneringsform, nemlig handicapturneringer.

Læs alle fakta om DBf's bridgehandicap i dette dokument og se den aktualle top-1000 ud fra handicap via linket i venstre spalte.


Formål
Formålet med at indføre et handicapsystem i Danmarks Bridgeforbund er
at skabe mulighed for at arrangere handicapturneringer
at skabe nye muligheder for at ranke medlemmer af klubber under DBf
at have et officielt handicapsystem, som omfatter alle medlemmer af klubber under DBf

Fordele
For vores medlemsklubber betyder det, at turneringsudbuddet øges, da der vil kunne arrangeres handicapturneringer. Det sociale fælleskab kan udbygges og styrkes, da rækkerne kan sammensættes på helt nye måder ved spil af handicapturneringer.
Begyndere vil med det samme kunne se fremskridt, hvilket tager længere tid med mesterpoint.

Hvordan fungerer det?
Alle medlemmer har et handicap. 52 er højest mulige handicap.
Jo lavere handicap man har, jo bedre har man klaret sig i de turneringer, man har spillet. Lavt handicap er altså godt
I hver turnering tildeles makkerparret et fælles handicap, som er gennemsnittet af deres handicaps
I hver turnering har makkerparret et forventet resultat, som beregnes på baggrund af eget gennemsnitshandicap og feltets gennemsnitshandicap
Er parrets handicap lavere end feltets, forventes man at score over middel
Er parrets handicap højere end feltets, forventes man at score under middel
Får man et bedre resultat end forventet, sænkes ens handicap. Får man et dårligere resultat end forventet, sættes man op i handicap.
Handicap reguleres efter hver turnering


BridgeCentral, 31. december 2017