Vejledning til Klubber

Kreds IV

Vejledning for afholdelse af Kreds IV holdturneringer:


Kredsens holdturneringer, afvikles i samarbejde mellem kredsen og den arrangerende klub.

Turneringerne arrangeres af Kreds IV, der udpeger en turneringsansvarlig (TA).

Klubbens opgaver:

 • Lokaler der svarer til antal deltagere (anfør hvor mange par i kan have).
  Der skal kunne spilles i åben/lukket rum. Hvis et stort lokale, skal det tydeligt markeres, hvilken del, der er lukket rum, og hvilken der er åben.
 • Borde af passende størrelse, borde til turneringslederen.

Bordene skal være opstillet, gerne en time før turneringsstart, helst nummererede.

 • Meldekasser.
 • Bridgemate, server, printer & PCer med internetadgang. Kredsens bridgecentral skal være installeret (hjælper TA med).
 • Bridgeur(e) med vejledning. Da der spilles i 2 lokaler, er 2 ure påkrævet.
 • Kort: der spilles altid med maskinlagte kort. Kortene lægges af en DBf godkendt kortleverandør.
 • Forplejning og opkrævning herfor. Der forventes en rimelig varieret buffet/smørrebrød eller andet.

Der forventes fri postevand + salg af kaffe/te, øl og vand.

 • Evt. medhjælp sørger klubben for. Klubben forpligter sig til, at sikre tu-leder kan få hjælp under hele turneringen.

Medhjælp skal hjælpe med opkrævning af eventuel manglende betaling for spisning, kortbytning og andet.

 • Fotos og andet aftales med TA.
 • Forplejning til turneringslederen: den arrangerende klub sørger for forplejning.
 • Økonomi: TA udsender oversigt over økonomi.


BridgeCentral, 29. september 2021