IMP 2020

                               

                                                                                                                                                                                                          

Indbydelse

Jysk-fynsk Mesterskab i IMP- ParKreds IV afholder hvert år en IMP-par turnering, hvor 20 par indbydes til at deltage.

Fordelingsnøglen er 2 par fra hvert distrikt i Kredsen og 10 pladser fordelt efter placeringerne i sidste års turnering.

I år afholdes turneringen lørdag, den 2. oktober i distrikt Nordjylland. Adressen er


BK Nord

Revlingebakken 33, 9000 Aalborg


Tidsskemaet er følgende:


               09.30-12.25                (8 runder)

               12.25-13.10                Spisepause

               13.10-15.20                (6 runder)

               15.20-15.30                Pause

               15.30-17.30                (5 runder)


Indskud:                kr. 190,- pr. spiller, som overføres til konto 9286 2355749692

               Indskud overføres senest 22. september

Spisning:        kr. 105,- pr. spiller for frokost alene

       kr. 25 pr. spiller for kaffe, frugt og lidt sødt til eftermiddagskaffen

kr. 125,- pr. spiller for begge dele.

               Ønsker man ikke fortæring, skal man afmelde via sit eget distrikt senest 22. september

               Betaling for fortæring på spillestedet inden start. Der kan betales med Mobil Pay


Der spilles alle mod alle i 3 spils runder i alt 57 spil med IMPs across the field.


Tilmeldingsfristen er d. 20. september 2021, og da skal deltagernavne være tilsendt

Kurt Als på mail: kurtals57@gmail.com


Deltagere 2021 er 4 par fra Nord, 2 fra Vest, 5 fra Øst, 6 fra Syd og 3 fra Fyn.


På Kreds IVs vegne

Kurt Als


                               


                                                                                                                                                                                   
Forpligtelse ift IMP-Par


Hvis et eller flere distrikter ikke kan stille par, skal man orientere den turneringsansvarlige om dette senest d. 1. juli.

Dette fritager ikke distriktet for at oppebære den økonomiske forpligtelse til at betale for det antal par, der skulle have spillet for distriktet.

Stiller de kun med f. eks. 1 par ud af 3,  går de to sidste pladser til distrikterne der havde placering nr. 11 og 12 i sidst afviklede turnering.

Distrikterne opfordres i øvrigt til så tidligt som muligt at udtage par og give dem besked.

Navne på deltagerne kan fint vente til et par uger før turneringen.


BridgeCentral, 29. september 2021