IMP 2020

                               

                               

Indbydelse

Jysk-fynsk Mesterskab i IMP- ParKreds IV afholder hvert år en IMP-par turnering, hvor 20 par indbydes til at deltage.

Fordelingsnøglen er 2 par fra hvert distrikt i Kredsen og 10 pladser fordelt efter placeringerne i sidste års turnering.

I år afholdes turneringen søndag, den 20. september i distrikt Vestjylland. Adressen er


Herning Bridge Klub

Neksøvej 5, 7400 Herning


Tidsskemaet er følgende:


               09.30-12.25                (8 runder)

               12.25-13.10                Spisepause

               13.10-15.20                (6 runder)

             15.20-15.30                Pause

               15.30-17.30                (5 runder)


Indskud:                kr. 190,- pr. spiller, som bedes overført til konto 7602 1367545

               Indskud overføres senest 11. septemberSpisning: kr. 105,- pr. spiller for frokost alene

       kr. 25 pr. spiller for kaffe, frugt og lidt sødt til eftermiddagskaffen

kr. 125,- pr. spiller for begge dele.


               Ønsker man ikke at spise, skal man afmelde via sit eget distrikt

               Betaling for spisning på spillestedet inden start


Der spilles alle mod alle i 3 spils runder i alt 57 spil med IMPs across the field.


Tilmeldingsfristen er d. 11. september 2020, og da skal deltagernavne være tilsendt

Poul Bo Madsen poul.bo@hotmail.com


Deltagere 2020 er: 5 par fra Nord, 2 fra Vest, 6 fra Øst, 4 fra Syd og 3 fra Fyn.


På Kreds IV vegne

                                                                     Poul Bo Madsen                                                                              BridgeCentral, 30. marts 2021