Velkommen til Bridgeklubbens Spar 2´s hjemmeside

Se resultater fra tirsdag eftermiddag ved at klikke her.

Nyt pr 13.07.2021

Tilmelding til at spille Drop-in i Sagahuset mandag aften er ikke længere nødvendigt.

Man skal bare møde op parvis senest kl. 18.45 på dagen.

Årsagen til ændringen er den lidt vigende tilslutning og lidt misforeståelse omkring tilmeldingen.Nyt pr. 25.5.2021

For at kunne spille bridge i Sagahuset skal der medbringes Coronapas, der efter 1. vaccination skal være 14 dage gammelt eller et negativt testresultat, der er max 72 timer gammelt.


Nyt pr. 4.5.2021

Danmarks Bridgeforbund har d.d. meddelt, at Bridgefestivallen i Svendborg, der var planlagt til afholdelse i uge 28, er aflyst.

Danmarks Bridgeforbund har tillige oplyst, at de åbninger, der er i forsamlingspåbuddet, svarer til det der er beskrevet  i Nyt pr. 28.4.2021.

For at kunne deltage i drop-in bridge fra mandag den  10. maj skal der fremvises Coronapas eller et negativt testresultatet (max 72 timer gammelt). Såfremt man ikke kan fremvise et bevis herpå, er deltagelse i aftenens bridge ikke mulig.Nyt pr. 28.4.2021.


Information til alle bridgespillere i Rønne Bridgeklub og Bridgeklubben Spar-2, Rønne.


Tilbud om at spille drop-in bridge for alle spillere i Rønne Bridgeklub og Bridgeklubben Spar-2, Rønne

Med den gradvise lempelse af forsamlingspåbuddet der fra den 6. maj 2021 giver mulighed for at samles 25 personer i samme lokale, er bestyrelserne i Spar-2 og Rønne Bridgeklub blevet enige om at tilbyde medlemmerne mulighed for at spille Drop-In bridge mandag og tirsdag aften. Første gang den 10. og 11.  maj og anden gang  den 17. og 18. maj,   hvor der så må være 24 spillere i den store sal og 24 spillere i glassalen.  Den 25. maj, 31. maj og 1. juni samt den 7. og 8. juni må der så være 48 spillere i salen og fortsat 24 i glassalen. 


På disse datoer er drop-in turneringerne forbeholdt medlemmerne i Spar- 2 og Rønne Bridgeklub og deltagelse er gratis, og man er velkommen både mandag og tirsdag.


Tilmelding senest dagen før kl. 18.00.

Drop in mandag aften tilmelding til Gert på tlf. 40312446.

Drop in tirsdag aften tilmelding til Hans på tlf. 30636870.


Startliste vil være ophængt på adgangsdørene med oplysning om, hvem der skal spille i salen og hvem der skal spille i Glassalen. 


Fra mandag den 14. juni må vi være max 100 spillere. Der vil fra den dato og frem til mandag den 23. august være almindelig Drop-In bridge, der er  åbent for alle efter de sædvanlige regler til en pris af kr. 50, incl. kaffe/the. Tilmelding senest dagen før kl. 18.00 til Gert på tlf. 40312446.Coronapas

Der skal kunne fremvises Corona pas eller negativ testresultat (max. 72 timer gammelt) i forbindelse med fremmøde.


Parkering

På grund af flisearbejde i indkørsel og i gården vil det  i maj måned være vanskeligt at parkere på Sagahuset.  Der kan skråparkeres på det grønne græsareal ud for Sagahuset. Tillige er det aftalt, at vi i aftentimerne må parkere hos vores genboer  Brendes og Bornholms Ernergi og Forsyning.


Generalforsamlinger og stiftende generalforsamling

Rønne Bridgeklub er fastsat til onsdag den 16. juni 2021 kl. 18.00

Spar-2 er  fastsat til søndag den 20. juni 2021 kl. 11.00

Stiftende generalforsamling i Rønne BridgeForum torsdag den 24. juni 2021 kl. 18.00


Af hensyn til bespisning og deltagelse i kortspil er tilmelding nødvendig senest den 13. juni  2021 på tlf./sms 51514603 eller mail lenegrooss1@gmail.com for så vidt angår medlemmer i Spar-2.Med venlig hilsen

bestyrelserne i Rønne Bridgeklub og Spar-2Nyt pr. 1.4.2021. Online bridge - Real bridge spilles i april torsdage om aftenen kl. 19.00. Info og tilmelding, se distriktets hjemmeside.

Her finder du oplysninger om resultater af klubbens turneringer, mesterpoint, links til øvrige bridgeklubber m.v.

I menupunktet Folder finder du generelle informationer såsom som  spilleplan,  navne på mulige afløsere, klubbens bestyrelse, kontingent  m.v.

Den 25. maj 2018 trådte en ny lov i kraft om persondataforordning. Bestyrelsen har vedtaget en privatlivspolitik, som kan ses i menupunktet Persondataforordning.
 


BridgeCentral, 13. juli 2021