Undervisning

13 feb 22

Link til RealBridge


tGzALXOqQ9nG


mvh Jens


Tirsdag den 26.marts 2019 havde undervisningsholdet afslutning med turnering og spisning.

Det blev en afslutning helt i HOLDETS ånd med bridge, latter, glæde og dejlig mad og drikke.

Der blev spillet turnering med Lisbeth J. Nielsen som turneringsleder.

Der blev spillet en Nord/syd og Øst/vest række. I alt 15 spil skulle spilles på tid. Alle nåede spillene, stor fremgang fra juleturneringen, hvor alle ikke kunne nå spillene.


Nord/syd vandt Lise Holmegaard og Karsten Holmegaard,


Øst/vest vandt Kirsten G Andersen og Marie Louise Raavig.


Lisbeth kunne overække de stolte vindere deres 1.præmie.


Tak for Jeres flotte gaver til Svend og mig, og alle de søde ord der blev sagt. Jeg er meget rørt og taknemlig over Jeres dejlige måde at være på til vores undervisning.

Det har givet mig megen glæde, at undervise Jer. I har været et herligt hold at undervise, alle har vist stor gejst til at lære om bridgens forunderlige verden.

På gensyn ved bridge bordet LiselotteUndervisning for viderekomne. Afslutning 20. marts med turnering og spisning.


Det blev en afslutning helt i HOLDETs ånd med bridge, latter, glæde og dejlig mad og drikke,

Der blev spillet turnering med stort engagement, nu skulle der bruges, hvad man havde lært hos underviserne Susanne og Liselotte.


Under spisningen var der et meget festligt indlæg af Knud Olesen - han tog Liselotte og Susanne lige på kornet til stor latter for alle.


Liselotte rettede en stor tak til Karsten. Hun fortalte, hvilken stor betydning Karsten har haft for, at der kan undervises i Ruder Es.

Alle kursister gav Karsten en stående klapsalve. Knud rundede talerne til Karsten fint af - det var en "top" tale af Knud.


Tak for jeres flotte gaver til underviserne, og for alle de søde ord, der blev sagt. Jeg er meget rørt og taknemlig over Jeres dejlige måde at være på til undervisningen.

Det har givet Susanne og mig så megen glæde at undervise jer - alle har vist stor gejst til at lære mere om bridgens forunderlige verden.


En stor tak til Susanne for dit store engagement til undervisning for øvede, det er super at have så kompetent og rolig underviser ved min side.

Det er med til at gøre undervisningen i Ruder Es til en "top".


Vinderne af turneringen blev N/S Berit Dundal - Lisbeth J. Nielsen, Ø/V Anni Søndergaard - Anne Grete Tybring.


                                                                                                                                                      På gensyn ved bridgebordet

                                                                                                                                                      Liselotte


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Undervisning for viderekomne lørdage 28. oktober, 25. november, 27. januar og 17. februar. Kl. 10-14

Pris kr. 25,- pr. gang incl. kaffe/te.


28. oktober:        Michaels Cuebid og usædvanlig NT v/ Liselotte og Jørn

25. november:    Spilføring  v/ Karsten

27. januar:          Modspil samt udspil v/ Liselotte og Jørn

17. februar:        Oplysnings- og negative doblinger v/Liselotte og Jørn


Husk også undervisningen tirsdage kl. 18, baseret på Nordisk Standard, bog 3 og 4.


Begynderholdets afslutning med turnering og spisning mandag den 28. marts 2017


Der blev spillet enkeltmands turnering, som Karsten havde lagt. Eleverne gik til spillet med stort engagement - nu skulle de bruge, hvad de havde lært.


Jeg syntes, I alle klarede turneringen så flot, da I først kom i gang, og nervøsiteten forsvandt. Dejligt at se, I alle prøvede at bruge det, I havde lært.

Karsten sørgede for, at turneringen gik op i en højere enhed, og kunne overrække præmier til nr. 1 Mette Sivertsen og nr. 2 Lone Jensen.

En stor tak til Inga og Jørgen for deres store hjælp med at lægge kort, så vi kunne lade spil og teori  følges ad hele vinteren igennem.

Tak for jeres flotte blomsterbuket, og alle de søde ord, der blev sagt til mig ved afslutningen.

                                                                                                                                                                                    På kærligt gensyn

                                                                                                                                                                                    Liselotte
Undervisning for let øvede om lørdagen i 2016/17
Flere har spurgt, om jeg kunne sørge for en opfølgning af undervisningen for begyndere. Det tyggede jeg lidt på, spurgte Jørn, om han ville være med til


at undervise om lørdagen. Det ville han gerne.


Vi har haft 5 lørdage med forkellige emner, som kursisterne har valgt, vi skulle gennemgå. Det har været en stor succes. der har været 156 ivrige

spillere i alt. En herlig blanding af "nye" og øvede spillere fra Ruder Es. Der har været højt humør over hele linjen.

Vi havde en herlig afslutning lørdag den 25. marts. Jørn og jeg siger mange tak for jeres opmærksomhed. Den gav os begge den skønne følelse af

"varme og solskin" at undervise i Ruder Es.

                                                                                                                                                                                     Vi ses i Ruder Es                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                      Liselotte


En kursists bekendelser.   Af Dan Kolko

Ruder Es arrangerer begynderkursus i bridge.

Jeg møder op med selvtilliden i orden. Har spillet Whist stort set hele mit liv i over 30 år en gang om måneden med min kortklub. Og jeg er god til det! mener jeg selv. Så ”det der bridge” er vel ikke så svært, når man som jeg har erfaringen som kortspiler og opfatter mig selv som lidt af et naturtalent på kortspilsområdet.

Godt 20 forventningsfulde, potentielle bridgespillere møder op på Byvej. Vi bydes velkommen af vores lærer, Liselotte. Meget hurtigt går det op for os, at her har vi en dybt engageret og ivrig underviser. Hun brænder for sagen. Forberedelsen er i orden. Tavlen bliver brugt. Stil spørgsmål, lyder det gang på gang. Der findes ingen dumme spørgsmål, får vi at vide. Og det er ikke bare noget, der bliver sagt. Vi bliver hørt og taget alvorligt, når vi spørger. Holdet finder også ud af, at der er plads til humor. Muntre kommentarer fylder mandag efter mandag rummet i skøn vekselvirkning med seriøs gennemgang af stoffet. Vi lærer  (hurtigt) gennem meningsfulde sætninger som ”der skal 12 point til en åbningshånd” og ”meld aldrig pas til se(x)ks” !

Det gennemgåede stof prøves altid efterfølgende af ved at spille et eller et par spil med netop det stof, der lige er blevet gennemgået. Der kaldes på læreren, der engageret styrter rundt for at hjælpe disciplene. Behovet for hjælp bliver på et tidspunkt så stort, at Liselotte-lærer får en tidligere dygtig elev tilknyttet som hjælpelærer. Det er Jørn, som hurtigt falder ind i holdets muntre tone.

De tre undervisningstimer afbrydes midtvejs af kaffe og hjemmebag, som holdets deltagere skiftes til at medbringe. Kageniveauet er meget højt og holdets sammenhold vokser hurtigt. Der krammes ved start og slut, men der skal jo også læres at spille bridge. Det var jo ligesom det, der var meningen. Og der knokles i de tre timer. Men ligesom med al anden læring, kræver også bridge, at eleven selv skal gøre en indsats for at komme videre. Der skal læses lektier. Det gennemgåede skal repeteres inden næste gang ellers er det bare forduftet som dug for solen. Og så kan det faktisk være lige meget. Det erfarede det tidligere nævnte naturtalent mig. Jeg tog ikke min egen forberedelse seriøst nok. Jeg skimmede i sidste øjeblik lektien. Lavede ikke bogens øvelser.

Det gik et stykke tid, for jeg kunne jo være med på det nye, vi lærte den følgende gang. Men ak, så skete det oftere og oftere, at jeg stillede spørgsmål, som gjorde det endog meget klart for mig, at det, jeg spurgte om, var kendt stof for dem, som havde forberedt sig. Samtidig havde min kone og jeg fundet sammen med et andet par på kurset, som vi begyndte at spille privat sammen med. Her faldt jeg temmelig meget igennem. De andre læste på lektien. Tog kurset og egen forberedelse seriøst. Her måtte jeg erkende, at naturtalent ikke er nok. Der skulle gøres en egen indsats, hvis man vel at mærke ville udvikle sit bridgespil. Og når man spiller med andre, er det ikke godt nok, når man ikke er på nogenlunde samme niveau.

Derfor besluttede jeg, at hvis jeg skulle være med, så måtte jeg indhente det forsømte. Og det var ikke så lidt. Jeg måtte konstatere, at det havde været ulig meget nemmere, hvis jeg løbende havde lagt lag på lag i forbindelse med den engagerede undervisning.

Som afrunding vil jeg konkludere, at engageret undervisning, hygge, humor OG egen indsats er den rette medicin for et vellykket forløb, hvis man vil noget med sin bridge

Sammenfattende kan det siges med ordene:   Afslappet seriøsitet.

Nyt hold starter tirsdag den 1. september 2015 kl. 19,00 på Byvej 78 i Hvidovre 

Nærmere oplysninger og tilmelding til Liselotte Jespersen, telefon 51 50 60 93 


Afslutning for fortsætterholdet 31. marts 2015


Tirsdag den 31. marts havde undervisningsholdet for let øvede afslutning, med turnering og spisning.

Det var første gang, at jeg har haft et hold let øvede i en søson i Ruder Es.


Alle gik til turneringen, hvor der blev spillet kortfordelingerne fra søndagens åbent hus, med stort engagement. Der blev meldt lille- og storeslem, hvor der kun var et par fra søndagen, der havde fundet lilleslemmen. Kontrakterne kunne ikke sættes - det glæder os undervisere utroligt meget at se, at det, som vi har gennemgået, bliver brugt.


Inden vi gik over til spisning havde Mads Krøjgaard, der var på besøg, et indlæg. Alle syntes, det var interessant

at høre på så en så kendt bridgespiller.


Efter vi havde fået lidt at spise var der underholdning af Inge og Dan. De tog Liselotte og Susanne lige på kornet over sæsonens undervisning. Der var latter og masser af klapsalver for deres fantastisk morsomme optræ den. Karsten overrakte præmier til vinderne Lotte og Bernhard. Tillykke.


Tak for jeres flotte gaver og alle søde ord til mig og Susanne. Jeg er meget rørt over jeres dejlige måde at være på.     Det har været en stor glæde at undervise jer. En stor tak til Susanne for dit store engagement, du har været en super underviser at have med. Tak til Inga og Jørgen for de lagte kort, og til Karsten for råd og vejledning.

Med sådant et hold i ryggen er det en kæmpe glæde at få lov til at undervise i Ruder Es.


                                                                                               På gensyn ved bridgebordet

                                                                                                                                Liselotte


 

                          Liselotte               Mads                Susanne

  

                       BridgeCentral, 24. juni 2022