Meddelelser

Bestyrelsens beretning v. Generalforsamlingen d. 29. august 2020:


Indledning = Corona

Beretningen vedrører kalenderåret 2019, men det kan ikke undgås at komme ind på foråret 2020, som har præget klubben rigtigt meget. Vi lukkede ned for fremmøde og spil d. 10. marts på grund af corona/covid-19 i Danmark. Vores gennemsnitsalder i klubben er rimelig høj, og vi hører derfor til den sårbare gruppe i samfundet. Derfor skal vi passe på os selv og på hinanden.

Vi starter op igen lige om lidt, og det er vigtigt, at alle følger de retningslinjer vi har meldt ud, ellers kan vi blive nødsaget til at lukke ned igen. Og for alt i verden man skal ikke komme i klubben, hvis man er syg eller har symptomer på sygdom.

Det kan være svært at skaffe substitutter ved fravær, så vi kommer nok til at opleve, at der bliver oversidder runder ind i mellem. Husk reglen om, at man selv skal skaffe en substitut. Ved akut opstået sygdom kan man få hjælp af sub-skafferne.

Hvidovre Kommune

Vi har fortsat et godt samarbejde med Hvidovre Kommune. I efteråret blev der malet vægge i huset, og medlemmer trådte til med vask af gardiner. Der er mange ting, man kunne ønske sig, der blev renoveret/vedligeholdt, men der er begrænsede midler og ressourcer hos de ansvarlige i kommunen.

I efteråret 2019 har vi ansøgt Hvidovre Kommune om midler fra en sundhedspulje, som har til opgave at lave sundhedsfremmende tiltag. Der er søgt støtte til et projekt om mental sundhed, hvor der er slået på fordelene ved at spille bridge samt det sociale i samværet i vores klub, specielt for aldersgruppen 60 plus. Vi har med stor glæde modtaget kr. 17.400,- , som skal benyttes til at skaffe nye medlemmer til klubben. I har sikkert bemærket, at vi her i august måned har annonceret i Hvidovre Avis, og udgifterne hertil er delvist dækket af midlerne fra denne pulje. Vi vender tilbage til næste generalforsamling med mere information om hvordan midlerne er brugt.

Bestyrelsen

I løbet af året 2019 har vores kasserer Jørgen B. Lauridsen meddelt, at han vil træde ud af bestyrelsen i Ruder Es. Jørgen har igennem årene ydet en stor indsats for Ruder Es både som bestyrelsesmedlem, kasserer og ”vicevært”. Jørgen er heldigvis stadig behjælpelig med at løse opgaver i klubben og er nu tilbage som turneringsleder mandag aften. Tak til Jørgen for det store arbejde i klubben.

Medlemsantal og de 5 klubber

Ruder Es har ca. 200 medlemmer og vi har 5 spilleflader, dvs 5 klubber.

Vi har pt en max begrænsning på 56 spillere i hver klub men vi må erkende, at der i nogle af klubberne er meget lidt plads, dårligt indeklima og meget støj. Vi appellerer derfor til at der luftes ud i pauser, og man er opmærksom på eget støjniveau. Bestyrelsen vil arbejde på at max antal pr spilleklub ikke overstiger 48, og det vil ske ved hjælp af en naturlig afgang.

Der ydes en stor indsats fra turneringslederne for at få vores turneringer planlagt og afviklet, ligesom vores kortlæggere også gør et stort arbejde for at sikre, at der er lagt kort til hver spilleflade året igennem. Og ikke at glemme vores substitut-skaffere, der også uge efter uge knokler for, at vi har det antal spillere, som det kræver uden oversidder borde.

STOR STOR TAK TIL JER ALLE

Der vil være nye turneringsledere på mandag eftermiddag og mandag aften. Henrik Brøsti Jørgensen træder ind mandag eftermiddag, og Jørgen B. Lauridsen træder ind mandag aften. 

Der er også ændringer i i sub-skaffer-rollen på torsdage. Dan + Berit Kolko har efter en stor indsats i de forløbne år besluttet af ”gå på pension”. Tusind tak til Dan og Berit for en flot indsats.

Fremover vil Kirsten Groth Andersen være sub-skaffer for torsdag eftermiddag og Else+Jens Jensen vil være sub-skaffer for torsdag aften. Susan dækker stadig mandag eftermiddag og aften, og Ellen dækker tirsdag eftermiddag.

Åbent hus

Bestyrelsen har besluttet, at åbent hus udelukkende køres torsdag aften i sommerperioden 1.6. 31.8.

Åbent hus har ikke været afholdt i denne sommer, men når det starter igen, håber vi at se mange af jer til vores åbent hus turneringer i løbet af sommeren.

Undervisning

Liselotte Jespersen har gennemført fortsætter-undervisning tirsdag aften.

Deltagerantallet har været på 18 og vi ser heldigvis, at mange af eleverne fortsætter med at spille i klubben.

Begynderundervisningen genoptages formentlig til september, afhængig af Corona situationen.

Lørdagsundervisningen er en stor succes, med mange deltagerere til denne form for undervisning. Vi måtte dog også lukke ned for dette i marts måned.

Klubmestre sæson 2019-2020

Vi nåede af få afsluttet klubmesterskabet i hold og vinderne er:

Mandag eftermiddag: Sisse, Kirsten, Gertrud og Christa

Mandag aften: Lars, Peter, Henrik og Thea

Tirsdag eftermiddag: Erling, Palle, Jens og Martin

Torsdag eftermiddag: Claus, John Henrik, Irene og Inge-Lise

Torsdag aften: Rudi, Annette, Torben A og Thea

Parmesterskaberne blev ikke gennemført på grund af klubbens nedlukning.

Frivillige hjælpere

Klubben nyder godt af, at vi har mange medlemmer, som yder et frivilligt arbejde til bl.a. at støtte op omkring indkøb, oprydning i køkken/lokaler og sørger for ekstra rengøring.

STOR TAK til alle for indsatsen, som vi alle nyder godt af.

Vi har også formelle poster, som bliver udført af klubbens medlemmer. Klubben ledes og drives af rigtig gode frivillige, og det er et frivilligt arbejde, som udføres på bedste vis og med de bedste intentioner. Der kan naturligvis ske fejl og mangler, hvilket er beklageligt, men uundgåeligt. Feedback også den kritiske er altid velkommen, det er den måde vi kan blive bedre på. Vi må hjælpes ad alle sammen for at have en god klub, det gælder både kommunikation imellem os, ligesom der er behov for medlemmer, som vil stille op til frivillige poster.       

      

                  
 BridgeCentral, 24. juni 2022