GeneralforsamlingHermed Indkaldes til Generalforsamling

Generalforsamling den 28. jan. 2019. i Grønhøj Bridgeklub.


Dagsorden


1.        Valg af dirigent.

2.        Formandens beretning.

3.        Aflæggelse af regnskab.

4.        Kontingent – uændret.

5.        Indkomne forslag

6.        Valg af bestyrelsesmedlemmer, Gerd, Heinz og Grete (ulige år),

       alle er villige til genvalg.


7.        Valg af suppleant.

8.        Valg af revisor.

9.        Eventuelt.


Hvis der er forslag til generalforsamlingen, skal de gives til bestyrelsen

Inden den 14. januar. 2019.

BestyrelsenBridgeCentral, 5. februar 2019