Turneringsreglement

TURNERINGSREGLEMENT

for

Lyngby BridgeklubIndplacering ved sæsonstart


Klubben seeder medlemmerne som følger:

  • 1. parturnering: ved at bruge parhandicappet weekenden inden den starter.
  • 1. holdturnering: ved at bruge holdets handicap weekenden inden den starter.


Spil


Tidsoverskridelser: 

Fem minutter før rundeskift gives et signal, og er man ikke begyndt på sidste spil før dette signal lyder, må man ikke starte på dette spil. Strafpoint kan uddeles til begge par, hvis denne regel ikke overholdes.


Holdturneringer: ved tidsoverskridelser når aftenen slutter gælder følgende regel. Under 5 min. ingen straf, 5-10 min. 1 Kp. straf og over 10 min. 2 Kp straf.


Kortmapper: 

Kun NORD må tage NORDs kort ud af kortmappen og lægge dem tilbage igen og tilsvarende for de andre spillere. Hvis man efter et spil vil se en hånd, som er tilbage i kortmappen, må man bede håndens spiller om at låne kortene. Det kan koste et strafpoint, hvis det opdages i forbindelse med fejlplacerede kort, at man har taget eller returneret en anden spillers hånd i/til mappen.


Par, der afleverer et forkert antal kort i en kortmappe-lomme eller har lagt kort med billedsiden opad i en lomme, får et strafpoint.


Par, der ikke tæller med billedsiden nedad, eller par, der ikke opdager, at en hånd har et andet antal kort end 13, inden meldingerne startes, får et strafpoint.


Når borde deler kort i en runde: 

Bordet med laveste nummer skal spille spillene med de laveste numre først. Dette betyder, at man i runden bagefter ved hvilket bord, kortene kommer fra. Det kan koste et strafpoint til par, der spiller en kortserie i forkert rækkefølge.


Systemkort: 

Systemkort ("meldekort") er obligatorisk for såvel medlemmer som substitutter i alle klubbens turneringer.


Mobiltelefoner

Som hovedregel må mobiltelefoner og lignende under en runde ikke befinde sig i spillelokalet i en tilstand, hvor de kan larme eller på anden måde påkalde sig opmærksomhed. Turneringslederen kan dog i særlige tilfælde give en spiller tilladelse til at have en mobiltelefon eller lignende, som »ringer« uden at larme (fx ved vibration eller synligt signal), tændt.


Turneringsregler: 

For klubbens turneringer gælder de internationale love og etiketteregler i det omfang, disse er godkendt af Danmarks Bridgeforbund. Alert og stopkort skal bruges i overensstemmelse med Danmarks Bridgeforbunds bestemmelser herom.


Substitutter


Udeblivelse:


Som medlem af Lyngby Bridge klub skal man selv skaffe substitutter, når man ikke kan møde op på en spilleaften. I yderste nødstilfælde kan klubbens mobiltelefon (xx xx xx xx) kontaktes på selve spilledagen inden kl. 16. Det er i dette tilfælde ikke nok, at indtale en besked på en telefonsvarer; man skal have kontakt med en person.


Ved udeblivelse bliver scoren 1. gang fastsat som 40% til det udeblevne par og 60% til deres modstandere. Scoren beregnes af BridgeCentral programmet. Det udeblevne par får samtidig en henstilling om at det ikke gentager sig.


Ved udeblivelse 2. gang tildeles 0% til det udeblevne par og 60% til deres modstandere. Samtidig bliver parret advaret om at gentagelse vil indebære, at man bliver anmodet om at finde en klub, der har substitutservice.


Udeblivelse uden besked vil bevirket at det udeblevne par får 0% og deres modstandere 60%. Dette gælder også selvom det er første gang.


Parturnering: 

Ved benyttelse af en enkelt substitut gælder den opnåede score.


Ved benyttelse af substitutpar gælder den opnåede score, med mindre den overstiger det ordinære pars gennemsnitlige score på de øvrige aftener i turneringen. I så fald justeres scoren for denne aften ned til dette gennemsnit.


Holdturnering: 

Ved benyttelse af en eller 2 substitutter, hvor hvert par indeholder mindst en ordinær spiller, gælder den opnåede score.


Hvis et eller begge par er rene substitutter, gælder scoren, hvis den ikke overstiger det ordinære holds gennemsnitlige score for hele turneringen.


Er scoren højere, justeres den ned til omtalte gennemsnit.


For både par- og holdturneringer gælder, at modstanderens scorer ikke justeres.


Mundtlig Appel Komite (MAK):


Appellerer en spiller en  turneringsleder afgørelse, så træder MAK sammen i pausen eller efter spillet.

De 3 medlemmer af MAK er forskellige fra gang til gang.


Klubmester


Beregning:


Klubmesterskabet opgøres udfra resultaterne i de turneringer, man vælger skal have betydning for klubmesterskabet.


Opgørelsen ser således ud:


Klubmester er det par, hvor summen af præstationstallene er størst. Præstationstal opgøres på følgende måde:


Præstationstallet for en parturnering udregnes således: antal spilledage * (antal par + 1 - placering)

Præstationstallet for en holdturnering udregnes således: antal spilledage * (antal par - 2 * placering - 0,5)


Turneringsledelsen, april 2016BridgeCentral, 3. august 2020