(Nyt afsnit)

Velkommen til sæson 2022-23


Vi starter tirsdag d. 6. september

kl. 13.30Helle Clausen

telf. 60 63 23 32BridgeCentral, 5. august 2022