Nyheder

Bridge etik og etikette – et uddrag

Formål: Retfærdig bridge og gode oplevelser

Det er en gentlemen sport, hvor man bør opføre sig høfligt både overfor makker og

modstanderne.

Ideen med bridge er at kommunikere via meldingerne og spillet af kortene, så hold

munden, ansigtet og kroppen i ro.

Endvidere står der i §74 i bridgelovene

En spiller bør omhyggeligt undlade enhver bemærkning eller uvedkommende handling, der

kunne være generende eller pinlig for en anden spiller eller forringe glæden ved spillet.

Af høflighedsmæssige grunde bør en spiller afholde sig fra:

At komme med uvedkommende bemærkninger under meldeforløbet og spillet.

At tage et kort frem, før det er dennes tur til at spille ud eller til.

Følgende er eksempler på brud på den korrekte fremgangsmåde:

At tilkendegive billigelse eller misbilligelse af en melding eller et ud- eller tilspil (f.eks.

ansigtsmarkering )

At tilkendegive forventning eller hensigt om at vinde eller tabe et stik, der endnu ikke er

færdigspillet.

At komme med kommentarer eller foretage sig noget under meldeforløbet eller spillet for

at gøre opmærksom på en betydningsfuld hændelse eller på antallet af stik, der stadig

behøves for et godt resultat.

At stirre på en anden spiller under meldeforløbet og spilleperioden eller på en anden

spillers hånd, fx for at se spillerens kort eller for at iagttage, hvorfra spilleren tager et kort.

Ankomst til bordet

Hils på modstanderne (også selvom du lige var i gang med en diskussion med din makker

om det forrige spil)

Læg uopfordret 2 ens systemkort frem. Når vi ønsker, at I bruger systemkort, så er det fordi

at det er ulovligt at have makkeraftaler, som modstanderne ikke kender. Hele ideen med

bridgespillet går tabt, hvis vi går over til at spille revolverbridge.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde et systemkort, så spørg din turneringsleder.

Systemkortet ligger i øvrigt på DBf’s hjemmeside.

Meldeforløbet

Beslut dig for din melding før du begynder at fingerere ved meldekassen.

Det er meget uheldigt at have fingrene på en melding og derefter sige pas. Du har nu givet

din makker ubeføjede oplysninger.

Hvis du melder og kommer på bedre tanker, så kan den ikke ændres. Hvis du har lavet en

gribefejl, så kan den ændres så længe din makker ikke har meldt, men kald for en

sikkerhedsskyld på turneringslederen.

Hvis du tænker meget længe og derefter lægger passkiltet, så er din makker begrænset i

sine meldinger (kald på TL).

Efter et stop kort eller et spring, hvor spilleren siger stop, så skal der holdes 10 sekunders

pause, hvor man ser på sine kort. Man må altså ikke signalere til sin makker, at man absolut

ikke har noget at tænke over.

Brug alert kortet eller bank, når din makker kommer med en kunstig melding eller en for

modstanderne overraskende melding.

Lad være med at oplyse noget om din eller makkers melding, hvis du ikke bliver spurgt.

Spørg kun om modstandernes meldinger, hvis du har brug for det eller vent til

meldeforløbet er færdigt og du er i tur, så du f.eks. ikke anviser et udspil ved dit spørgsmål.

Lad være med at pakke meldingskortene sammen i et forsøg på at få makker til at soppe

med at melde.

Hold dit pokerface til meldingerne er færdige.

Lad alle meldingskortene ligge til der er spillet fordækt ud (også paskortene).

Under spillet

Et fordækt udspil kan ikke tages tilbage.

Hold en kort pause, når der er spillet ud, så kan spilfører planlægge sit spil og

modstanderne kan planlægge deres modspil.

Hvornår er et kort spillet?

Spilfører har spillet sit kort, når det rører bordet eller næsten rører bordet eller er vist med

billedsiden udad.

Modstanderen har spillet sit kort, når makkeren har haft mulighed for at se kortet

Hvis spilfører foretager en knibning og du bare har f.eks. 2 små i farven eller en singleton, så

er der ikke noget at tænke over og du bekender med det samme. Hvis du tager en lille

tænkepause, så mår det være fordi du har kortet, der skal knibes efter. Hvis makker så

dukker op med den, så kan man godt tillade sig at blive harm over den pause, der var. Det

er groft uetisk at holde en unødvendig tænkepause, så hvis du har tænkt på andre ting som

kaffepausen, aftensmaden eller lign., så sig undskyld jeg har ikke noget at tænke over.

Undlad at hovere efter spillet eller komme med nedladende bemærkninger som f.eks. der

er vist noget i modstandernes kort.

Gem din begejstring, dine high fives eller din utilfredshed til du kommer hjem.

Jeg håber dette kan medvirke til et mere retfærdigt spil og nogle rigtig gode oplevelser ved

bridgebordet.

03.10.21 Gurli Gøbel

Alert af doblinger Nye regler fra 2020


De nye regler skelner mellem to typer af doblinger

Type 1:

 • Oplysende
 • Straf
 • Styrkevisende

Type 2:

 • Alle andre typer af doblinger


Eksempler:

Eksempel 1 (oplysning):

Fjenden åbner 1Ruder

Makker dobler. Der lover 4-4 i Major, man har typisk ca 11 plus men hvis alle HP er i Major kan man godt have lidt mindre. ”oplysnings dobling til de umeldte farver”

Eksempel 2 (oplysning):

Du åbner 1Klør, fjenden melder 1Ruder ind,

Makker dobler. Der lover 4-4 i Major (måske 4-3),  man har typisk ca 6 plus. ”negativ dobling”

Eksempel 3 (Straf):

Fjenden åbner

1Spar pas 4 Spar Dobling

Makker dobler som straf (da I kun spiller oplysning til og med 3 trinnet)

Eksempel 4 (styrke):

Fjenden åbner 1Ruder

Makker dobler, der lover en åbningshånd, men der er ikke lovet noget om fordelingen. Fx kan makker godt have 1 spar.

Eksempel 5 (styrke):

Fjenden åbner 1sans

Makker dobler, der lover ca 15+ point men intet om fordelingen

Eksempel 6 (type 2):

Fjenden åbner 1sans

Makker dobler, der lover en ukendt 6 farve (Brozel ?)

Eksempel 7 (type 3)

Fjenden åbner

1N-pas-3N-D

Denne dobling kræver at jeg spiller min dårligste major ud

Anbefaling 1: Snak i klubben om de mest almindelige situationer med doblinger

Anbefaling 2: Det er spillerens ansvar at lave en vurdering i først runde, ”kan det være overraskende”  (spiller de det samme eller noget andet? Kender de vores system? Er det almindeligt her?)

Anbefaling 3: er du i tvivl under punkt 1 så heller en alert for meget end for lidt


Se diagram næste side

Mulighed (men I kan jo bytte rundt hvis det typiske er anderledes)

1mi DBL:

 • Oplysning (4-4Ma): ingen alert
 • Styrke: alert
 • Straf: alert

1MA DBL:

 • Oplysning (4-3-3-?): ?
 • Styrke: ?
 • Straf: alert

1N DBL:

 • Oplysning: findes ikke
 • Styrke: ingen alert
 • Straf: aler


Vi holder efterårsferie i uge 42 og starter op igen 25. oktober 2021


       Slotsbridge Nyheder

___________________________________________________________________2.juli 2021


Velkommen til alle nye medlemmer. Vi har på nuværende tidspunkt en nettotilgang på ca. 50 medlemmer. Vi håber I vil finde jer godt til rette i klubben,


Vi holder ferie i juli måned, så derfor får I lige lidt nyheder:


Åbent hus i august kun for medlemmer

Turneringerne er gratis og er et udtryk for, at vi ønsker at føre noget ekstraordinært for vores medlemmer efter denne kedelige Corona-sæson. Der vil være vinpræmier.

Mandag den 2., 9., 16. og 23. august kl. 19 og

Torsdag den 5., 12., 19. og 26. august kl. 10

I kan tilmelde jer på vores hjemmeside under Tilmelding og afbud.
Genåbningsfest søndag den 29. august 2021 kl. 12

Igen ønsker vi at gøre lidt ekstra for alle vores medlemmer i år, så vi vil gerne starte sæsonen med en fest. Vi inviterer på pølser, burgere og fadøl fra kl. 12-14.

Kl. 14 afholder vi en bridgeturnering med vinpræmier.

I bedes tilmelde jer på vores hjemmeside under Tilmelding og afbud.

I kan tilmelde jer enten spisning eller turnering eller begge dele.


Kaffen er gratis

Sidste år lukkede vi vores køkken p.g.a. Corona. I år har vi besluttet at lukke op for kaffebrygning. Kaffetjansen vil som tidligere gå på skift, men som et forsøg har vi besluttet at kaffen er gratis, men I skal selv medbringe evt. fortæring.

Kaffebrygning foregår i vores køkken på 1. sal og vil blive serveret på 1. sal.


Undervisning

Vi fortsætter vores undervisningshold tirsdag aften kl. 19 og i år vil det være både for begyndere og fortsættere.

Sidste år måtte vi lukke ned for undervisning på de øvrige hold, men vi vil starte undervisningen op igen på holdene mandag formiddag, onsdag formiddag, torsdag formiddag og torsdag aften. Undervisningen vil blive en gang om måneden og I er velkomne til at foreslå emner, som I ønsker undervisning i.

Vi har i den forbindelse også indkøbt en projektor til 1. sal, og da vi er mange, har vi også købt et nyt lydanlæg.


Hold under substitutpligt og med afbudspligt nu også onsdag aften

På alle undervisningsholdene kan man melde afbud.

Da vi ikke har ret mange medlemmer, som ønsker at spille onsdag aften, så kan man nu også melde afbud på dette hold. Vi håber dette kan motivere flere til at spille onsdag aften, da vi har mange spillere på de andre hold.Rengøring hjælp!

Vi søger ny rengøringshjælp fra 1. sugust, så hvis du kender nogen, der er interesseret i at gøre rent, så hører vi gerne fra jer. Vi har brug for ca. 5 timer om ugen i bridgesæsonen og lidt mindre udenfor sæsonen. Ca. 4 timer f.eks. fredag og ca. 1 timer om onsdagen.


Kontingent 2021/22 uændret 12

Kontingentet er stadig kr. 1.350 p.p. for sæsonen 1. september 2021 til 30. april 2022. Hvis du deltager på flere hold koster det kr. 450 pr. yderligere holddeltagelse.

Du bedes venligst indbetale kontingentet inden 1. september 2021 på vores bankkonto i Nordea Bank 2276 6271721232 eller mobile pay 215704 (vigtigt husk at angive dit navn)

Vi modtager helst ikke kontanter, da Nordea har lukket deres kasse, så vi ikke bare kan indbetale.


Passive medlemmer

Hvis du ønsker at være passivt medlem, så bedes du indbetale kr. 500 for sæsonen.


Gør det nu nemt for vores kasserer og betal dit kontingent inden 1. september


Opfordring og meget vigtigt - Obs! Obs! ………… især til nye medlemmer!

Vi er en selvstændig forening, hvor alle arbejder frivilligt og hvor arbejdet bærer lønnen i sig selv. Køkkentjansen går på skift.

Det betyder også, at det er ligeså meget din klub som min klub. Og alt det vi har, er lige så meget dit som mit.

Det vil være rart, hvis du rydder op efter dig selv og fantastisk hvis du giver en hånd med til oprydningen, så alle i hvert fald på aftenholdene - kan komme hjem til dynerne eller nyde natmaden inden det bliver alt for sent.

(Vores lokaler kan i øvrigt lejes af medlemmer for kr. 1.000 og skal afleveres i samme stand, som de overtages.)


Substitutter: På turneringsholdene mandag aften og tirsdag eftermiddag skal I selv sørge for substitutter, hvis I ikke kan komme. Substitutlisten ligger på vores hjemmeside. For alle hold uden substitutpligt er der til gengæld pligt til at melde afbud, hvis man ikke kommer. På vores hjemmeside kan du klikke på ”tilmelding og afbud” og derefter ”Afbud til hverdagsturneringer” find dit hold og meld afbud.

Hvis du i stedet klikker på ”substitutter”, så kan du tilmelde og slette dig som substitut.


I ønskes alle en rigtig god sommer og på gensyn til august


p.b.v.

Gurli Gøbel


Livet er kort spil bridge26 Juli 2021

Link til RealBridge turnering Mandag kl 19.00:  klik her  (virker fra ca 18.30)

Kun for medlemmer af Slotsbridge - Hillerød

Har man tekniske problemer, så ring til Lars tlf.nr.  30791134

Hvis du ellers har spørgsmål kan du maile til Lars korsholmlars@gmail.com

Mangler du en makker så prøv under menuen -tilmeldinger og afbud- klik på "Realbridge ... mens vi venter"
13. juni - Generalforsamling

Slotsbridge - Hillerød

Formandens beretning 2020/21 ligger under "Diverse" på hjemmesiden.

kh Gurli20. Februar 2021

Resultater fra tidligere turneringer på Realbridge arrangeret af slotsbridge12. februar 2021

Kære alle

Vi havde vores første turnering på nettet (on-line)i mandags  kl. 19 og det gik over al forventning.

Ifølge turneringsleder Lars Korsholm var der 13 par som spillede, hvilket betød der var en oversidderrunde, men det var vist kun en  fordel, for så kunne man nå at lave en kop kaffe eller ordne et toiletbesøg.

Vi fortsætter hver mandag kl. 19 og Lars Korsholm som er turneringsleder åbner adgangen til Realbridge kl. 18.30 med et link, som ligger under nyheder på forsiden af vores hjemmeside - lige som sidst. Har du problemer, så kontakt Lars.


Der er nogle af vores medlemmer, som har forespurgt om en makkerbørs. Vi har nu oprettet en sådan.

Gå ind under Tilmelding og afbud på vores hjemmeside og klik på Realbridge....mens vi venter.

Her kan du skrive dig på en liste - det er vigtigt at angive dato - og når du har fået en makker, så kan du slette dig selv igen.


Vi har også fået en forespørgsel om man må bruge substitutter, som ikke er medlem af vores klub.

Det er sådan at klubben, og dermed jer, betaler for at spille disse turneringer, så man kan ikke fast spille med en, der ikke er medlem af Slotsbridge, men undtagelsesvist kan man godt bruge en substitut.


Med de erfaringer vi nu har gjort, så kan jeg roligt sige at alle kan deltage, hvis I har det tekniske udstyr.

Tilmeld jer og Lars står klar til at hjælpe - og man kan faktisk tale med hinanden.


I ønskes alle en solrig og fortryllende weekend.

kh Gurli
4 Februar 2021

Så går vi i luften med digital bridge – Realbridge kun for medlemmer af Slotsbridge – Hillerød.

Lars Korsholm er turneringsleder og har taget kursus i Realbridge, så han vil stå for det og mange tak for det Lars ��

På Realbridge skal/kan man bruge webcam, så man kan se og snakke med spillerne ved bordet. Helt som når vi spiller i klubben. Her er et link, så du når som helst kan afprøve kamera og mikrofon:  

https://play.realbridge.online/camera.html  

Vi starter på mandag den 8. februar kl. 19 og spiller hver mandag.

Indtil videre er der ingen tilmelding, I skal bare logge på mellem kl  18.30 og 18.50 og så sørger Lars for at styre slagets gang. Turneringen vil være åben fra kl. 18.30.

Fra søndag kan du gå ind på slotsbridge.dk og klikke på ”Nyheder” på forsiden og her vil der være et link, som du skal klikke på (nyt link hver uge).

På real bridge logger man direkte ind på en turnering. Det er ikke som BBO eller andre platforme hvor man først skal logge på systemet og videre til turneringen. På realbridge har spillerne ikke en profil. Det er klubben der har det. Klubben deler link til de enkelte turneringer. Se slotsbridge.dk

Når du følger linket, så skal du skrive dit rigtige navn + medlemsnr. og klik på login (se billede nedenfor)

Sæt dig ved et frit bord overfor din makker (start ved de lave bordnr.).  

På realbridge er det som i klubben, ved hjælp af webcam og mikrofon i komputeren snakker vi frit med alle 4 ved bordet.

klik på "director" hvis I har brug for hjælp.

Man kan bruge PC/Mac/Windows Tablet / android Tablet.

man kan ikke bruge smart phones, gamle ipad. og din browser skal også være nyere.

Vi vil sigte imod 24-28 spil pr aften.

Turneringsleder Lars Korsholm vil  hjælpe alle godt til rette.

Se spillerguide på https://Realbridge.online/da/spillerguide.html  

Har man tekniske problemer, så ring til Lars tlf.nr.  30791134

Hvis du ellers har spørgsmål kan du maile til Lars korsholmlars@gmail.com

Det er gratis for medlemmer af Slotsbridge at spille på Realbridge.

VI starter stille op. Alt efter antal borde vil vi prøve med den bedste turnerings form. hvis vi bliver mange vil vi prøve at dele det op efter styrke. De første par gange har vi alle god tålmodighed med hinanden.

Efter februar vil vi evaluere og vælge turneringsform og spilletidspunkter, så vi tilgodeser så mange som muligt.

Kh Lars Korsholm og Gurli Gøbel7. december 2020


Al hyggebridge stopper fra onsdag den 9. december og indtil videre


Efter pressemødet i dag i Statsministeriet, så må vi lukke al aktivitet i klubben ned fra på onsdag, så det bliver sidste spilledag i morgen.

Vi kan jo håbe på, at det bliver muligt at genoptage noget bridge fra den 4. januar, men jeg sender nyhedsbrev ud så snart der er noget nyt.I ønskes alle en fortryllende jul og et lykkebringende nytår og pas godt på hinanden.


kh Gurli6. november 2020

Slotsbridge starter Hyggebridge fra på mandag den 9. november 2020


Med udgangspunkt i DBf’s fortolkning af de nye regler med forsamlingsforbud over 10 personer og på opfordring fra medlemmer, så har vi besluttet at vi starter bridge op i begrænset omfang fra på mandag den 9. november på alle hold – vi kalder det hyggebridge og håber at dette vil hjælpe de medlemmer, der ”tørster” allermest ��

I går ind under "Tilmelding og afbud"  og dernæst "Hyggebridge... mens vi venter" og så klikker i på det hold, som I er medlem af. I tilmelder jer parvis og det er tilmelding efter først-til-mølle princippet. Hvis der er flere tilmeldt end der er plads til, så er de resterende automatisk tilmeldt ugen efter, medmindre I skriver et afbud.


Men for at dette kan lade sig gøre, så er der en masse hensyn, som vi skal tage:

Vi vil opdele stue og 1. sal i 2 halvdele - afspærret i midten med et afspærringsbånd, så der kan være 2 borde/8spillere i hver ende af lokalet og på begge etager – i alt 32 spillere/16 par/8 hold.

Spillerne må på ingen måde overskride afspærringsbåndet og det henstilles til at de heller ikke kontakter hinanden i gården, da grupperne af 8 spillere ikke må blande sig med hinanden.

Vi vil tilbyde en holdturnering  mellem 2 hold, som så vidt muligt er lige stærke efter HCP.

Det bliver med manuelle regnskaber, ingen regulering af HCP, ingen bronzepoint og ingen elektronisk formidling af resultater. Man kan ikke tilkalde en turneringsleder, men hvis der sidder en TL ved bordet kan man få en afgørelse ellers må man maile til os for at få en afgørelse, hvis det ønskes. Da TL heller ikke må ”blande” sig, så bliver alt lagt frem og gjort klar, så I selv kan afvikle turneringen.

Vi kalder hovedindgangen for A og bagindgangen for B og TL sender en mail ud til den aktuelle underklub om hvor de skal spille og hvor de skal gå ind – altså A stue eller 1. sal og B stue eller 1. sal..


Alle skal bære mundbind/visir når I kommer og går. Det må kun tages af, når I sidder ned, og vores Corona instruks, afspritnings- og udluftningsregler gælder stadig.

Undervisningsholdet tirsdag aften skal ikke spille holdturnering , men der vil som tidligere være lagt kort til jer.


Kh Gurli

BridgeCentral, 20. oktober 2021