Nyheder

2. februar 2023

I Slotsbridge har vi sat gang i to nye tiltag:

Snakkebridge

Snakkebridge er tænkt som en mulighed for alle spillere uanset niveau, hvor vi kan spille nogle spil og efterfølgende drøfte meldingerne, spilføringen, modspillet, forskellige konventioner mm for at gøre hinanden klogere på spillene.

Denne mulighed har vi ikke i de vanlige turneringer, hvor vi hurtigt skal videre til næste spil/næste bord.

Så tag din makker eller en substitut med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi kan nørde med de enkelte spil, så længe vi ønsker. Da der ikke er nogen underviser eller ”dommer”, så må vi ty til bøgerne, hvis vi er uenige om meldinger eller andet, vi kan slå op.
Vi kommer for at lære.

Vi havde første Snakkebridge søndag d. 22. januar og gjorde os den erfaring, at de ikke fungerer så godt, når der kommer enlige spillere, derfor er det nødvendigt at melde en makker til også.
Det kan så være, vi nogle gange må lave et oversidderbord.

Vi har mulighed for at spille spil fra fredagsturneringen eller tidligere turneringer med lagte spil, det er en fordel, fordi vi kan tjekke spillene på Bridge Solver, så vi kan se, om vi er kommet i den rigtige kontrakt og har fået det rette antal stik.

Klubben giver kaffen til en midtvejs pause i spillet, og du/I kan selv tage anden forplejning med til eget forbrug.

Næste spilledag er d. 26. marts 2023, så meld jer endelig til inde på hjemmesiden under ”Tilmelding og afbud”. Vi glæder os til at se mange glade bridgespillere.

Sanne Busk og Luise Ekberg

Facebook er genoplivet

Den oprindelige Facebookgruppe er genoplivet, og der er nu kommet nye medlemmer til i gruppen.

Facebook er et godt og hurtigt supplement til hjemmesiden, hvor vi alle har mulighed for at dele nyheder, bridgespørgsmål, søge efter makkere mm med hinanden.

Det er et mere flygtigt medie, og alle kan skrive opslag i gruppen. Så hold jer endelig ikke tilbage!

Det vil være så fint, hvis vi kan dele oplevelser på kryds og tværs.
Så hvis du er på Facebook og ikke er medlem af gruppen SlotsBridge, så meld dig endelig til. I skrivende stund er der 78 medlemmer af gruppen.
Og hold dig endelig ikke tilbage med indlæg, hvis du har noget på hjerte, som du synes er interessant for andre i klubben.

Administratorer Luise Ekberg og Sanne Busk1. januar 2023

Godt nytår

Simultanturnering 15. januar 2023 - en ny parturnering

I inviteres hermed til at prøve kræfter med en ny og spændende

parturnering, der afvikles simultant i en række af Kreds 2’s klubber,

det vil sige en turnering, hvor alle spiller samme kort samtidigt.

Turneringen vil være opdelt i tre rækker efter handicap.

Foruden at kåre vinderne fra de deltagende spillesteder vil

resultaterne blive samlet på tværs af kredsen, hvor de bedste

resultater vil findes. Endvidere vil de par, der har opnået de bedste

resultater, blive inviteret til en kredsfinale, der ligeledes bliver opdelt

efter handicap. I kredsfinalen spilles om guldpoint.

Turneringen afvikles:

15. januar 2023 kl. 13.00 – ca. 17.00

Der spilles om SP og vinpræmier.

Prisen er 150 kr. pr. spiller

Indskud betales til spillestedet: Navne / DbfNumre

(Indskud dækker tillige finalen, der afholdes 5. marts 2023)

Lad ikke en storslået mulighed for at være med i noget nyt og

spændende gå tabt, men meld jer til at deltage på mail: Simultan.bridge@gmail.com, med

angivelse af ønsket spillested, DBf-nummer, navn og handicap.

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 12. januar 2023.


Husk også ta tilmelde jer Damepar den 21. januar 2023


Damepar distriktsmesterskab
Spillested:        Slotsbridge - Hillerød, Ægirsvej 7 B, 3400 Hillerød.

Spilledag:        Lørdag 21. januar 2023. Spilstart kl. 9:30.

Indskud:        150 kr. pr. par.

Turnering:        Der spilles så vidt muligt alle mod alle. 

       

Systemkort:        Kun systemer tilladt i parturneringer må anvendes.

DBfs officielle systemkort (det lille).


Deltagere:        Mindst én af spillerne i parret skal være medlem af en klub i distriktet.

Forplejning:        Der kan bestilles frokost for 50 kr. pr. person pr. dag.
Øl og vand kan købes.
Egne mad- og drikkevarer må gerne medbringes i disse lokaler.

Tilmelding:        Via tilmeldingsmodulet på Nordsjællands Distrikts hjemmeside.
Turneringen gennemføres med mindst 12 tilmeldte par.

Spørgsmål til turneringen til bridgensj@gmail.com

Ansvarlig        Jakob Søegaard, tel: 2935 8926
jakob_m_soegaard@hotmail.com

Frist:        14. januar 2023

DM-finale        Distriktet betaler indskud for den bedste fjerdedel af feltet.

18. oktober 2022

Vi afholder kursusdage den 6. november 2022 kl. 13.

Se yderligere information via linket på vores forside.

kh Gurli16. august 2022

Kære alle


Så nærmer den nye sæson sig. Vi starter den 1. september 2022.


Kontingent for denne sæson udgør kr. 1.350 pr. person for hele sæsonen. Hvis du deltager på flere hold, så er kontingentet kr. 450 pr. person for efterfølgende hold.

Kontingentet bedes betalt til 

2276 6271721232 (husk at angive navn) eller mobil pay 215704.

Kontingentet skal betales inden 1. september 2022!


Du kan se om du er tilmeldt holdet på vores hjemmeside under "Tilmelding og afbud" og "Tilmelding til sæson 2022/23".


Hvis du har lyst til at være substitut på andre hold, så er du meget velkommen til at skrive dig på under "Substitutter".


Vi mangler i øjeblikket et par til mandag aften og et par til tirsdag eftermiddag. Hvis du vil spille en af disse dage så kontakt mig venligst hurtigst muligt på tlf.nr. 29246213.


Der er igen i år gratis kaffe og te, så der vil blive lavet en liste på de enkelte hold over de spillere, som har køkkentjans.

Da vi igen i år har en del nye medlemmer, så vil jeg lige oplyse at alt arbejde i klubben udgøres som frivilligt arbejde, så ryd venligst op efter dig selv og sæt din stol ind til bordet, når du forlader lokalet.


Vi vil igen afholde åbent hus for medlemmer i efterårs-, jule- og vinterferien. I hører nærmere senere.


Vi glæder os til at se både gamle og nye medlemmer. Vi vil gøre os umage med at I får nogle rigtig hyggelige og gode oplevelser.


p.b.v.

Gurli
Kære alle - lidt nyheder fra Slotsbridge - Hillerød


Vi holder åbent hus hver mandag kl. 19 i maj, juni og august.

Pris kr. 60 inkl. vinpræmier, kaffe og kage.


Hver torsdag kl. 10 i maj, juni og august har vi sommerbridge for vores medlemmer.

Pris kr. 400 inkl. kaffe.


I kan tilmelde jer begge dele på vores hjemmeside www.slotsbridge.dk under Tilmelding og afbud.


I samarbejde med Røn og Reinholdt har vi arrangeret en kursus dag den 1. maj  til fordel for Ukraines børn. Vi  stiller vores lokaler til rådighed og sørger for kaffe og kage.

Al arbejdet fra både Slotsbridge og Jacob Røn er frivilligt og ulønnet, så al overskuddet går ubeskåret til SOS børnebyernes indsats for ukrainske børn.

Tilmelding: Bridgekursus Modspil - Støttearrangement for ukrainske børn 1. maj 2022 (reinholdt-bridge.dk)Tirsdag den 24. maj kl. 8.30 til 13 har Lill Zeeberg arrangeret skolebridge for 3 6. klasser. Morten Bilde kommer og underviser Der er brug for en hjælper ved hvert bord, der kan hjælpe  og guide børnene, og der bliver formentlig 18 borde, så hvis du har tid og lyst til at hjælpe, så giv venligst besked.


Husk:

Vi har generalforsamling søndag den 15. maj. Den varer som regel 1 time og vi har efterfølgende en bridgeturnering med vinpræmier, kaffe og kage. Husk at tilmelde jer.


p.b.v og mange sommerhilsner fra

Gurli Gøbel
Indkaldelse til

Generalforsamling

Søndag den 15. maj 2022 kl. 13.00

på Ægirsvej 7, HillerødDagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt


Forslag til valgbare personer og øvrige forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen inviterer Slotsbridge Hillerød på bridgeturnering med  vinpræmier samt kaffe og kage i pausen . Deltagelse er gratis, men tilmelding er bindende.

Ligesom generalforsamlingen er bridgeturneringen kun for medlemmer.


Med venlig hilsen

Slotsbridgebestyrelsen

Gurli Gøbel, Torben Nielsen, Steen Vyff, Inger Hedegaard og Anne Christensen

og

Slotsbridgeudvalget

Flemming Andersen, Tove Askholm, Helle Clausen, Bente Jensen, Lene V. Jensen,

Birte Kildgaard, Ady Korsholm, Lotte Olsen og Ole SveistrupP.S.: Husk at tilmelde dig turnering på dette link:


Tilmeld dig her til Generalforsamling og/eller turnering


Bridge etik og etikette – et uddrag

Formål: Retfærdig bridge og gode oplevelser

Det er en gentlemen sport, hvor man bør opføre sig høfligt både overfor makker og

modstanderne.

Ideen med bridge er at kommunikere via meldingerne og spillet af kortene, så hold

munden, ansigtet og kroppen i ro.

Endvidere står der i §74 i bridgelovene

En spiller bør omhyggeligt undlade enhver bemærkning eller uvedkommende handling, der

kunne være generende eller pinlig for en anden spiller eller forringe glæden ved spillet.

Af høflighedsmæssige grunde bør en spiller afholde sig fra:

At komme med uvedkommende bemærkninger under meldeforløbet og spillet.

At tage et kort frem, før det er dennes tur til at spille ud eller til.

Følgende er eksempler på brud på den korrekte fremgangsmåde:

At tilkendegive billigelse eller misbilligelse af en melding eller et ud- eller tilspil (f.eks.

ansigtsmarkering )

At tilkendegive forventning eller hensigt om at vinde eller tabe et stik, der endnu ikke er

færdigspillet.

At komme med kommentarer eller foretage sig noget under meldeforløbet eller spillet for

at gøre opmærksom på en betydningsfuld hændelse eller på antallet af stik, der stadig

behøves for et godt resultat.

At stirre på en anden spiller under meldeforløbet og spilleperioden eller på en anden

spillers hånd, fx for at se spillerens kort eller for at iagttage, hvorfra spilleren tager et kort.

Ankomst til bordet

Hils på modstanderne (også selvom du lige var i gang med en diskussion med din makker

om det forrige spil)

Læg uopfordret 2 ens systemkort frem. Når vi ønsker, at I bruger systemkort, så er det fordi

at det er ulovligt at have makkeraftaler, som modstanderne ikke kender. Hele ideen med

bridgespillet går tabt, hvis vi går over til at spille revolverbridge.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde et systemkort, så spørg din turneringsleder.

Systemkortet ligger i øvrigt på DBf’s hjemmeside.

Meldeforløbet

Beslut dig for din melding før du begynder at fingerere ved meldekassen.

Det er meget uheldigt at have fingrene på en melding og derefter sige pas. Du har nu givet

din makker ubeføjede oplysninger.

Hvis du melder og kommer på bedre tanker, så kan den ikke ændres. Hvis du har lavet en

gribefejl, så kan den ændres så længe din makker ikke har meldt, men kald for en

sikkerhedsskyld på turneringslederen.

Hvis du tænker meget længe og derefter lægger passkiltet, så er din makker begrænset i

sine meldinger (kald på TL).

Efter et stop kort eller et spring, hvor spilleren siger stop, så skal der holdes 10 sekunders

pause, hvor man ser på sine kort. Man må altså ikke signalere til sin makker, at man absolut

ikke har noget at tænke over.

Brug alert kortet eller bank, når din makker kommer med en kunstig melding eller en for

modstanderne overraskende melding.

Lad være med at oplyse noget om din eller makkers melding, hvis du ikke bliver spurgt.

Spørg kun om modstandernes meldinger, hvis du har brug for det eller vent til

meldeforløbet er færdigt og du er i tur, så du f.eks. ikke anviser et udspil ved dit spørgsmål.

Lad være med at pakke meldingskortene sammen i et forsøg på at få makker til at soppe

med at melde.

Hold dit pokerface til meldingerne er færdige.

Lad alle meldingskortene ligge til der er spillet fordækt ud (også paskortene).

Under spillet

Et fordækt udspil kan ikke tages tilbage.

Hold en kort pause, når der er spillet ud, så kan spilfører planlægge sit spil og

modstanderne kan planlægge deres modspil.

Hvornår er et kort spillet?

Spilfører har spillet sit kort, når det rører bordet eller næsten rører bordet eller er vist med

billedsiden udad.

Modstanderen har spillet sit kort, når makkeren har haft mulighed for at se kortet

Hvis spilfører foretager en knibning og du bare har f.eks. 2 små i farven eller en singleton, så

er der ikke noget at tænke over og du bekender med det samme. Hvis du tager en lille

tænkepause, så mår det være fordi du har kortet, der skal knibes efter. Hvis makker så

dukker op med den, så kan man godt tillade sig at blive harm over den pause, der var. Det

er groft uetisk at holde en unødvendig tænkepause, så hvis du har tænkt på andre ting som

kaffepausen, aftensmaden eller lign., så sig undskyld jeg har ikke noget at tænke over.

Undlad at hovere efter spillet eller komme med nedladende bemærkninger som f.eks. der

er vist noget i modstandernes kort.

Gem din begejstring, dine high fives eller din utilfredshed til du kommer hjem.

Jeg håber dette kan medvirke til et mere retfærdigt spil og nogle rigtig gode oplevelser ved

bridgebordet.

03.10.21 Gurli Gøbel

Alert af doblinger Nye regler fra 2020


De nye regler skelner mellem to typer af doblinger

Type 1:

 • Oplysende
 • Straf
 • Styrkevisende

Type 2:

 • Alle andre typer af doblinger


Eksempler:

Eksempel 1 (oplysning):

Fjenden åbner 1Ruder

Makker dobler. Der lover 4-4 i Major, man har typisk ca 11 plus men hvis alle HP er i Major kan man godt have lidt mindre. ”oplysnings dobling til de umeldte farver”

Eksempel 2 (oplysning):

Du åbner 1Klør, fjenden melder 1Ruder ind,

Makker dobler. Der lover 4-4 i Major (måske 4-3),  man har typisk ca 6 plus. ”negativ dobling”

Eksempel 3 (Straf):

Fjenden åbner

1Spar pas 4 Spar Dobling

Makker dobler som straf (da I kun spiller oplysning til og med 3 trinnet)

Eksempel 4 (styrke):

Fjenden åbner 1Ruder

Makker dobler, der lover en åbningshånd, men der er ikke lovet noget om fordelingen. Fx kan makker godt have 1 spar.

Eksempel 5 (styrke):

Fjenden åbner 1sans

Makker dobler, der lover ca 15+ point men intet om fordelingen

Eksempel 6 (type 2):

Fjenden åbner 1sans

Makker dobler, der lover en ukendt 6 farve (Brozel ?)

Eksempel 7 (type 3)

Fjenden åbner

1N-pas-3N-D

Denne dobling kræver at jeg spiller min dårligste major ud

Anbefaling 1: Snak i klubben om de mest almindelige situationer med doblinger

Anbefaling 2: Det er spillerens ansvar at lave en vurdering i først runde, ”kan det være overraskende”  (spiller de det samme eller noget andet? Kender de vores system? Er det almindeligt her?)

Anbefaling 3: er du i tvivl under punkt 1 så heller en alert for meget end for lidt


Se diagram næste side

Mulighed (men I kan jo bytte rundt hvis det typiske er anderledes)

1mi DBL:

 • Oplysning (4-4Ma): ingen alert
 • Styrke: alert
 • Straf: alert

1MA DBL:

 • Oplysning (4-3-3-?): ?
 • Styrke: ?
 • Straf: alert

1N DBL:

 • Oplysning: findes ikke
 • Styrke: ingen alert
 • Straf: alerBridgeCentral, 2. februar 2023