Nyheder


Kære alle - lidt nyheder fra Slotsbridge - Hillerød


Vi holder åbent hus hver mandag kl. 19 i maj, juni og august.

Pris kr. 60 inkl. vinpræmier, kaffe og kage.


Hver torsdag kl. 10 i maj, juni og august har vi sommerbridge for vores medlemmer.

Pris kr. 400 inkl. kaffe.


I kan tilmelde jer begge dele på vores hjemmeside www.slotsbridge.dk under Tilmelding og afbud.


I samarbejde med Røn og Reinholdt har vi arrangeret en kursus dag den 1. maj  til fordel for Ukraines børn. Vi  stiller vores lokaler til rådighed og sørger for kaffe og kage.

Al arbejdet fra både Slotsbridge og Jacob Røn er frivilligt og ulønnet, så al overskuddet går ubeskåret til SOS børnebyernes indsats for ukrainske børn.

Tilmelding: Bridgekursus Modspil - Støttearrangement for ukrainske børn 1. maj 2022 (reinholdt-bridge.dk)Tirsdag den 24. maj kl. 8.30 til 13 har Lill Zeeberg arrangeret skolebridge for 3 6. klasser. Morten Bilde kommer og underviser Der er brug for en hjælper ved hvert bord, der kan hjælpe  og guide børnene, og der bliver formentlig 18 borde, så hvis du har tid og lyst til at hjælpe, så giv venligst besked.


Husk:

Vi har generalforsamling søndag den 15. maj. Den varer som regel 1 time og vi har efterfølgende en bridgeturnering med vinpræmier, kaffe og kage. Husk at tilmelde jer.


p.b.v og mange sommerhilsner fra

Gurli Gøbel
Indkaldelse til

Generalforsamling

Søndag den 15. maj 2022 kl. 13.00

på Ægirsvej 7, HillerødDagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt


Forslag til valgbare personer og øvrige forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen inviterer Slotsbridge Hillerød på bridgeturnering med  vinpræmier samt kaffe og kage i pausen . Deltagelse er gratis, men tilmelding er bindende.

Ligesom generalforsamlingen er bridgeturneringen kun for medlemmer.


Med venlig hilsen

Slotsbridgebestyrelsen

Gurli Gøbel, Torben Nielsen, Steen Vyff, Inger Hedegaard og Anne Christensen

og

Slotsbridgeudvalget

Flemming Andersen, Tove Askholm, Helle Clausen, Bente Jensen, Lene V. Jensen,

Birte Kildgaard, Ady Korsholm, Lotte Olsen og Ole SveistrupP.S.: Husk at tilmelde dig turnering på dette link:


Tilmeld dig her til Generalforsamling og/eller turnering


Bridge etik og etikette – et uddrag

Formål: Retfærdig bridge og gode oplevelser

Det er en gentlemen sport, hvor man bør opføre sig høfligt både overfor makker og

modstanderne.

Ideen med bridge er at kommunikere via meldingerne og spillet af kortene, så hold

munden, ansigtet og kroppen i ro.

Endvidere står der i §74 i bridgelovene

En spiller bør omhyggeligt undlade enhver bemærkning eller uvedkommende handling, der

kunne være generende eller pinlig for en anden spiller eller forringe glæden ved spillet.

Af høflighedsmæssige grunde bør en spiller afholde sig fra:

At komme med uvedkommende bemærkninger under meldeforløbet og spillet.

At tage et kort frem, før det er dennes tur til at spille ud eller til.

Følgende er eksempler på brud på den korrekte fremgangsmåde:

At tilkendegive billigelse eller misbilligelse af en melding eller et ud- eller tilspil (f.eks.

ansigtsmarkering )

At tilkendegive forventning eller hensigt om at vinde eller tabe et stik, der endnu ikke er

færdigspillet.

At komme med kommentarer eller foretage sig noget under meldeforløbet eller spillet for

at gøre opmærksom på en betydningsfuld hændelse eller på antallet af stik, der stadig

behøves for et godt resultat.

At stirre på en anden spiller under meldeforløbet og spilleperioden eller på en anden

spillers hånd, fx for at se spillerens kort eller for at iagttage, hvorfra spilleren tager et kort.

Ankomst til bordet

Hils på modstanderne (også selvom du lige var i gang med en diskussion med din makker

om det forrige spil)

Læg uopfordret 2 ens systemkort frem. Når vi ønsker, at I bruger systemkort, så er det fordi

at det er ulovligt at have makkeraftaler, som modstanderne ikke kender. Hele ideen med

bridgespillet går tabt, hvis vi går over til at spille revolverbridge.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde et systemkort, så spørg din turneringsleder.

Systemkortet ligger i øvrigt på DBf’s hjemmeside.

Meldeforløbet

Beslut dig for din melding før du begynder at fingerere ved meldekassen.

Det er meget uheldigt at have fingrene på en melding og derefter sige pas. Du har nu givet

din makker ubeføjede oplysninger.

Hvis du melder og kommer på bedre tanker, så kan den ikke ændres. Hvis du har lavet en

gribefejl, så kan den ændres så længe din makker ikke har meldt, men kald for en

sikkerhedsskyld på turneringslederen.

Hvis du tænker meget længe og derefter lægger passkiltet, så er din makker begrænset i

sine meldinger (kald på TL).

Efter et stop kort eller et spring, hvor spilleren siger stop, så skal der holdes 10 sekunders

pause, hvor man ser på sine kort. Man må altså ikke signalere til sin makker, at man absolut

ikke har noget at tænke over.

Brug alert kortet eller bank, når din makker kommer med en kunstig melding eller en for

modstanderne overraskende melding.

Lad være med at oplyse noget om din eller makkers melding, hvis du ikke bliver spurgt.

Spørg kun om modstandernes meldinger, hvis du har brug for det eller vent til

meldeforløbet er færdigt og du er i tur, så du f.eks. ikke anviser et udspil ved dit spørgsmål.

Lad være med at pakke meldingskortene sammen i et forsøg på at få makker til at soppe

med at melde.

Hold dit pokerface til meldingerne er færdige.

Lad alle meldingskortene ligge til der er spillet fordækt ud (også paskortene).

Under spillet

Et fordækt udspil kan ikke tages tilbage.

Hold en kort pause, når der er spillet ud, så kan spilfører planlægge sit spil og

modstanderne kan planlægge deres modspil.

Hvornår er et kort spillet?

Spilfører har spillet sit kort, når det rører bordet eller næsten rører bordet eller er vist med

billedsiden udad.

Modstanderen har spillet sit kort, når makkeren har haft mulighed for at se kortet

Hvis spilfører foretager en knibning og du bare har f.eks. 2 små i farven eller en singleton, så

er der ikke noget at tænke over og du bekender med det samme. Hvis du tager en lille

tænkepause, så mår det være fordi du har kortet, der skal knibes efter. Hvis makker så

dukker op med den, så kan man godt tillade sig at blive harm over den pause, der var. Det

er groft uetisk at holde en unødvendig tænkepause, så hvis du har tænkt på andre ting som

kaffepausen, aftensmaden eller lign., så sig undskyld jeg har ikke noget at tænke over.

Undlad at hovere efter spillet eller komme med nedladende bemærkninger som f.eks. der

er vist noget i modstandernes kort.

Gem din begejstring, dine high fives eller din utilfredshed til du kommer hjem.

Jeg håber dette kan medvirke til et mere retfærdigt spil og nogle rigtig gode oplevelser ved

bridgebordet.

03.10.21 Gurli Gøbel

Alert af doblinger Nye regler fra 2020


De nye regler skelner mellem to typer af doblinger

Type 1:

 • Oplysende
 • Straf
 • Styrkevisende

Type 2:

 • Alle andre typer af doblinger


Eksempler:

Eksempel 1 (oplysning):

Fjenden åbner 1Ruder

Makker dobler. Der lover 4-4 i Major, man har typisk ca 11 plus men hvis alle HP er i Major kan man godt have lidt mindre. ”oplysnings dobling til de umeldte farver”

Eksempel 2 (oplysning):

Du åbner 1Klør, fjenden melder 1Ruder ind,

Makker dobler. Der lover 4-4 i Major (måske 4-3),  man har typisk ca 6 plus. ”negativ dobling”

Eksempel 3 (Straf):

Fjenden åbner

1Spar pas 4 Spar Dobling

Makker dobler som straf (da I kun spiller oplysning til og med 3 trinnet)

Eksempel 4 (styrke):

Fjenden åbner 1Ruder

Makker dobler, der lover en åbningshånd, men der er ikke lovet noget om fordelingen. Fx kan makker godt have 1 spar.

Eksempel 5 (styrke):

Fjenden åbner 1sans

Makker dobler, der lover ca 15+ point men intet om fordelingen

Eksempel 6 (type 2):

Fjenden åbner 1sans

Makker dobler, der lover en ukendt 6 farve (Brozel ?)

Eksempel 7 (type 3)

Fjenden åbner

1N-pas-3N-D

Denne dobling kræver at jeg spiller min dårligste major ud

Anbefaling 1: Snak i klubben om de mest almindelige situationer med doblinger

Anbefaling 2: Det er spillerens ansvar at lave en vurdering i først runde, ”kan det være overraskende”  (spiller de det samme eller noget andet? Kender de vores system? Er det almindeligt her?)

Anbefaling 3: er du i tvivl under punkt 1 så heller en alert for meget end for lidt


Se diagram næste side

Mulighed (men I kan jo bytte rundt hvis det typiske er anderledes)

1mi DBL:

 • Oplysning (4-4Ma): ingen alert
 • Styrke: alert
 • Straf: alert

1MA DBL:

 • Oplysning (4-3-3-?): ?
 • Styrke: ?
 • Straf: alert

1N DBL:

 • Oplysning: findes ikke
 • Styrke: ingen alert
 • Straf: alerBridgeCentral, 5. august 2022