Generalforsamling 2022-23

Indkaldelse til Generalforsamling i Helsingør Golf Clubs Bridgeklub.

Onsdag den 29. marts 2023, kl. 18.00

Gl. Hellebækvej 73, 3000 Helsingør

Dagsorden:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

Regnskab fremsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen

5. Godkendelse af budget

Budget fremsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen

6. Fastsættelse af kontingent.

Kontingent foreslås hævet til 650 kr. pr. medlem i næste sæson.

7. Indkomne forslag

Forslag fra Bestyrelsen:

Medlemmerne sørger selv for substitut.

At der bliver lavet en substitutliste.

At medlemmerne kommer med forslag til substitutlisten.

8. Valg af formand (ulige år) valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem

Inge ønsker ikke genvalg, men fortsætter som turneringsleder.

Bestyrelsen foreslår at Susanne Wänglund indtræder i bestyrelsen som formand.

Bestyrelsesmedlem Rolf Tullberg ønsker genvalg.

9. ValIndkaldelse til Generalforsamling i Helsingør Golf Clubs Bridgeklub.

Onsdag den 29. marts 2023, kl. 18.00

Gl. Hellebækvej 73, 3000 Helsingør

Dagsorden:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

Regnskab fremsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen

5. Godkendelse af budget

Budget fremsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen

6. Fastsættelse af kontingent.

Kontingent foreslås hævet til 650 kr. pr. medlem i næste sæson.

7. Indkomne forslag

Forslag fra Bestyrelsen:

Medlemmerne sørger selv for substitut.

At der bliver lavet en substitutliste.

At medlemmerne kommer med forslag til substitutlisten.

8. Valg af formand (ulige år) valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem

Inge ønsker ikke genvalg, men fortsætter som turneringsleder.

Bestyrelsen foreslår at Susanne Wänglund indtræder i bestyrelsen som formand.

Bestyrelsesmedlem Rolf Tullberg ønsker genvalg.

9. Valg af kasserer (lige år) valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem

Kasserer Hanne Tullberg ikke på valg. Finn Kornerup ikke på valg.

10. Valg af turneringsleder (ulige)

Bestyrelsen foreslår Inge Voigt Poulsen til turneringsleder

11. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Bast

12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til Finn Kornerup, finnkornerup@mail.dk

senest 1 uge før generalforsamlingen.

P.b.v.

Inge Voigt Poulsen

HGC Bridge Clubg af kasserer (lige år) valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem

Kasserer Hanne Tullberg ikke på valg. Finn Kornerup ikke på valg.

10. Valg af turneringsleder (ulige)

Bestyrelsen foreslår Inge Voigt Poulsen til turneringsleder

11. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Bast

12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til Finn Kornerup, finnkornerup@mail.dk

senest 1 uge før generalforsamlingen.

P.b.v.

Inge Voigt Poulsen

HGC Bridge Club


Referat fra Generalforsamling i Helsingør Golf Clubs Bridgeklub.

Onsdag den 29. marts 2023, kl. 18.00

Gl. Hellebækvej 73, 3000 Helsingør

Dagsorden:

1. Valg af referent

Hanne Tullberg blev valgt

2. Valg af dirigent

Steen Kallenbach blev valgt

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formand Inge Voigt aflagde årsberetningen, der tidligere var udsendt til medlemmerne

Beretningen blev godkendt.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

Regnskab fremsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen

Hanne Tullberg gennemgik regnskabet, som sluttede med en kasse beholdning på 9.181.95 kr.

Regnskabet blev godkendt.

5. Godkendelse af budget

Budget fremsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

Hanne Tullberg gennemgik budgettet for 2023/2024.

Budgettet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent

Kontingent foreslået ændret til 650 kr. pr. medlem i næste sæson.

Kontingentet blev godkendt.

7. Indkomne forslag

Forslag fra Bestyrelsen:

Medlemmerne sørger selv for substitut.

At der bliver lavet en substitutliste.

At medlemmerne kommer med forslag til substitutlisten.

Forslaget blev vedtaget.

8. Valg af formand (ulige år) valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem

Inge ønskede ikke genvalg, men at fortsætte som turneringsleder.

Bestyrelsen foreslog Susanne Wänglund som blev valgt, indtræder i bestyrelsen som formand.

Bestyrelsesmedlem Rolf Tullberg blev valgt.

9. Valg af kasserer (lige år) valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem

Kasserer Hanne Tullberg ikke på valg.

10. Valg af turneringsleder (ulige)

Bestyrelsen foreslår Inge Voigt P. som blev valgt.

11. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog Michael Bast, som blev valgt

12. Eventuelt

Inge Voigt nævnte, at hun føler sig tryg ved at Hanne Tullberg har sat sig ind i Bridgemate, så der er en

suppleant.

Herefter blev generalforsamlingen hævet og formanden takkede bestyrelsen og dirigenten for godt samarbejde.BridgeCentral, 24. februar 2024