Forstå dit handicap

Sådan forstår du dit handicap


DBf’s handicapsystem

• Alle medlemmer har et handicap. Højst mulige handicap er 52 • Jo lavere handicap man har, jo bedre har man klaret sig i de turneringer, man har spillet • Når nogen ’går ned’ i handicap, vil andre ’gå op’ i handicap • Nyoprettede medlemmer tildeles som udgangspunkt handicap 52. Der kan dog vælges et andet starthandicap, hvis det vurderes, at den nye spiller ikke er begynder.

Lavt handicap = godt Højst mulige handicap = 52

Handicapregulering  Alle turneringer er handicapregulerende undtaget cup-kampe som fx Pokalturneringen.  Efter spillet bliver handicap reguleret op eller ned afhængigt af, hvor godt man har klaret sig i forhold til sit handicap.

Dit handicap reguleres op eller ned, hver gang du har spillet


Parturneringer • I parturneringer beregnes startfeltets gennemsnitshandicap • Hvert par tildeles et par-handicap, som er gennemsnittet af de to spilleres handicap • Hvis parhandicappet er lavere end turneringens gennemsnitshandicap, forventes parret at score over middel • Hvis parhandicappet er højere en turneringens gennemsnitshandicap, forventes parret at score under middel • Efter turneringen reguleres alle spillere automatisk i handicap • Har man klaret sig bedre end forventet, reguleres man ned i handicap • Har man klaret sig dårligere end forventet, reguleres man op i handicap

Eksempel på en startliste

Startliste Handicapgennemsnit 22,23

                                Parhandicap     Forventet score 1 Ole (22,00) – Bente (28,00) 25,00 48,34% 1 ØV 2 Inga (17,50) – Jørgen (18,17) 17,84 52,64% 3 ØV 3 Henrik (16,11) – Tove (6,64) 11,37 56,61% 2 ØV 4 Ole (13,00) – Jette (13,00) 13,00 55,54% 2 NS 5 Birthe (26,61) – Else (43,69) 35,15 42,25% 3 NS 6 Lene (17,03) – Jytte (45,03) 31,03 44,72% 1 NS

Turneringens handicapgennemsnit er 22,23, hvilket er gennemsnittet af alle spillernes handicap. Par 1 har et par-handicap på 25,00. Da deres par-handicap er højere end turneringens, forventes de at score under middel – 48,34 %. Par 2 har et par-handicap på 17,84. Da deres par-handicap er lavere end turneringens, forventes de at score over middel – 52,64 %.

Par-handicap = gennemsnittet  af dit og din makkers handicap


Eksempel på en resultatliste

Slutstilling Handicapgennemsnit: 22,23

      Procentscore                           Turnering                       Forventet   Opnået         Score      MP  Handicapscore Placering   1 Ole (22,00) – Bente (28,00) 25,00 48,34% 64,17%  17 12 -0,90 1 5 Birthe (26,61) – Else (43,69) 35,15 42,25% 62,50%  15   8 -1,15 2 6 Lene (17,03) – Jytte (45,03) 31,03 44,72% 47,50% -3  -0,16 3 4 Ole (13,00) – Jette (13,00) 13,00 55,54% 46,67% -4  0,50 4 3 Henrik (16,11) – Tove (6,64) 11,37 56,61% 44,17% -7  0,70 5 2 Inga (17,50) – Jørgen (18,17) 17,84 52,64% 35,00% -18  1,00 6

Ovenstående turnering er en helt almindelig parturnering.  Par nummer 1 vandt turneringen med en score på 17 point og fik tildelt 12 bronzepoint. Par 5 blev nummer to med en score på 15 point og fik tildelt 8 bronzepoint.

Par 1 har et parhandicap på 25,00.  Da deres par-handicap var højere end turneringens gennemsnit, forventedes de at score under middel – 48,34 % - men de scorede 64,17 %.  Den flotte score resulterer i, at begge spilleres handicap reguleres ned med 0,9. Efter denne turnering er deres handicap Ole 21,10 og Bente 27,10.

Hvis man kigger på par 6, kan man se, at de scorede under middel – minus 3. Da parret har et par-handicap, som er højere end turneringens handicap, forventedes de kun at score 44,72 %, men de scorede faktisk 47,50 %.  Da det er bedre end forventet reguleres begge spillere 0,16 ned i handicap.  

Man kan følge med i sit handicap via fanebladet ’Handicap’

BridgeCentral, 24. februar 2024