Torsdag - Holdturnering Monrad, 4. januar 2018, 6. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Resultater efter 6. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 40,81 (1. halvleg) og 40,82 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Bente Schaltz    15,37  8,86  17,21      16,17  18,85    19,08                95,54  1   
Kirsten Thornberg  4,63    16,53  5,68      15,78        19,36  19,98            81,96  2   
Elisabeth Bachmann  11,14  3,47        15,51  16,17    20,00      11,77            78,06  3   
Marianne Larsen  2,79  14,32        17,52      7,82        18,37      12,38    73,20  4   
Elsa B. Jensen              3,96  17,72  6,52  10,24    16,29        14,32  -3,44  65,61  5   
Jens Hartvig Jørgensen      4,49  2,48                17,92  6,18  13,48    19,92    64,47  6   
Jens Thorup Andersen  3,83  4,22  3,83    16,04          16,04      20,00          63,96  7   
Gudrun Wolf  1,15        2,28          14,78  9,30      17,72  13,99      59,22  8   
Kirsten Ehrhardt      0,00  12,18  13,48          3,83  10,24    17,72          57,45  9   
10  Agnete Karle  0,92        9,76    3,96  5,22  16,17            20,00    -1,47  54,56  10   
11  Jette Schøier    0,64            10,70  9,76        10,47  6,01  13,13      50,71  11   
12  Grethe Knutzen    0,02  8,23    3,71  2,08                17,32    16,04    47,40  12   
13  Klaus Lorentzen        1,63    13,82  0,00    2,28    9,53        18,37      45,63  13   
14  Maria Elisabeth Boserup            6,52    2,28      13,99  2,68      2,90  16,99    45,36  14   
15  Gyda Berg                6,01    0,00  6,87    1,63  17,10    11,35    42,96  15   
16  Eva Hoffmann        7,62  5,68  0,08            3,96    3,01  8,65      29,00  16   
Resultater efter 6. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 40,81 (1. halvleg) og 40,82 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Bente Schaltz    15,37  8,86  16,17      18,85    17,21      19,08            95,54  1   
Kirsten Thornberg  4,63    16,53  15,78        19,98  5,68            19,36      81,96  2   
Elisabeth Bachmann  11,14  3,47    16,17    15,51    11,77    20,00                78,06  3   
Jens Thorup Andersen  3,83  4,22  3,83    16,04            20,00  16,04            63,96  7   
Elsa B. Jensen        3,96      17,72  16,29    6,52    10,24  14,32        -3,44  65,61  5   
Jens Hartvig Jørgensen      4,49          17,92  2,48    6,18    19,92      13,48    64,47  6   
Gudrun Wolf  1,15        2,28              14,78    13,99  9,30  17,72    59,22  8   
Grethe Knutzen    0,02  8,23    3,71  2,08              16,04      17,32    47,40  12   
Marianne Larsen  2,79  14,32        17,52        7,82  18,37    12,38          73,20  4   
10  Kirsten Ehrhardt      0,00    13,48        12,18    17,72  3,83      10,24      57,45  9   
11  Klaus Lorentzen        0,00    13,82      1,63  2,28        18,37  9,53      45,63  13   
12  Agnete Karle  0,92      3,96  9,76    5,22      16,17        20,00      -1,47  54,56  10   
13  Eva Hoffmann          5,68  0,08    3,96  7,62          8,65    3,01    29,00  16   
14  Gyda Berg              6,01        1,63  0,00  11,35    6,87  17,10    42,96  15   
15  Jette Schøier    0,64          10,70      9,76  10,47      13,13    6,01    50,71  11   
16  Maria Elisabeth Boserup            6,52  2,28  2,68          16,99  2,90  13,99      45,36  14   
BridgeCentral, 4. januar 2018