Torsdag - Holdturnering Monrad, 23. november 2017, 3. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Resultater efter 3. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 40,53 (1. halvleg) og 40,53 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Bente Schaltz      15,37  16,17              18,85              50,39  1   
Elisabeth Bachmann            15,51      20,00  11,77                47,28  2   
Kirsten Thornberg  4,63                  19,98        19,36        43,97  3   
Jens Thorup Andersen  3,83            16,04            20,00          39,87  4   
Marianne Larsen                  7,82        18,37    12,38      38,57  5   
Jens Hartvig Jørgensen    4,49                    13,48      19,92      37,89  6   
Agnete Karle        3,96        9,76                20,00  -1,47  32,25  7   
Elsa B. Jensen              10,24    6,52            14,32    -3,44  27,64  8   
Kirsten Ehrhardt    0,00      12,18      13,48                    25,66  9   
10  Grethe Knutzen    8,23  0,02                  17,32            25,57  10   
11  Gudrun Wolf  1,15                          9,30    13,99    24,44  11   
12  Maria Elisabeth Boserup            6,52        2,68        13,99        23,19  12   
13  Klaus Lorentzen        0,00  1,63                      18,37    20,00  13   
14  Jette Schøier      0,64                10,70  6,01            17,35  14   
15  Eva Hoffmann          7,62  0,08    5,68                    13,38  15   
16  Gyda Berg              0,00        6,01    1,63          7,64  16   
Resultater efter 3. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 40,53 (1. halvleg) og 40,53 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Bente Schaltz    15,37    16,17      18,85                      50,39  1   
Kirsten Thornberg  4,63              19,98              19,36      43,97  3   
Elisabeth Bachmann            15,51    11,77    20,00                47,28  2   
Jens Thorup Andersen  3,83                    20,00  16,04            39,87  4   
Elsa B. Jensen                    6,52    10,24  14,32        -3,44  27,64  8   
Jens Hartvig Jørgensen      4,49                    19,92      13,48    37,89  6   
Gudrun Wolf  1,15                          13,99  9,30      24,44  11   
Grethe Knutzen    0,02  8,23                          17,32    25,57  10   
Marianne Larsen                    7,82  18,37    12,38          38,57  5   
10  Kirsten Ehrhardt      0,00    13,48        12,18                  25,66  9   
11  Klaus Lorentzen        0,00          1,63          18,37        20,00  13   
12  Agnete Karle        3,96  9,76                  20,00      -1,47  32,25  7   
13  Eva Hoffmann          5,68  0,08      7,62                  13,38  15   
14  Gyda Berg              6,01        1,63  0,00            7,64  16   
15  Jette Schøier    0,64          10,70                  6,01    17,35  14   
16  Maria Elisabeth Boserup            6,52    2,68              13,99      23,19  12   
BridgeCentral, 30. november 2017