Torsdag - Holdturnering Monrad, 7. december 2017, 5. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 5. runde   
Handicapgennemsnit: 41,04 (1. halvleg) og 41,03 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  5 - 1 5 - 2 5 - 1 5 - 2    
 1    Bente Schaltz    Ingelise Samuelsen (22,50)   14  4  0,08   0,17   0,25     0,88
      Bente Schaltz (20,15)   23  8 -0,08   0,36   0,27     1,85
      Niels Krogh Madsen (22,78)   23  8 -0,08   0,36   0,27     1,85
      Grethe Larsen (35,02)   14  4  0,08   0,17   0,25     0,53
      Peter Johansen (29,73) (S)                0,36
 2    Kirsten Thornberg    Lise Schibbye (29,31) (S)               -0,30
      Birthe Enwers (37,39) (S)               -0,68
      Alette Ahlmann-Ohlsen (37,34)   45  23 -0,95  -0,45  -1,41    -3,36
      Kirsten Thornberg (22,40)   45  23 -0,95  -0,45  -1,41    -2,97
      Ulla Jorst (33,62)  -34  15  0,73  -0,33   0,40    -0,01
      Lis Elver Jørgensen (31,21)  -34  15  0,73  -0,33   0,40    -0,01
 3    Elisabeth Bachmann    Jan Mårtensson (27,69) (S)                0,30
      Elisabeth Bachmann (29,07)  -45 -15  0,95   0,33   1,28     1,27
      Laila Egehoved (32,02)  -45 -15  0,95   0,33   1,28     1,57
      Kirsten Stenbjerre (25,52)   34 -23 -0,73   0,45  -0,28    -2,00
      Ingrid Brandt (39,64)   34 -23 -0,73   0,45  -0,28    -2,00
 4    Jens Thorup Andersen    Pia Hjortkjær (48,47)   14  9 -0,30  -0,26  -0,56    -0,64
      Jens Thorup Andersen (38,22)   0  3 -0,03  -0,01  -0,04    -1,33
      Thomas Guldbech Bjerregaard (33,48)   0  3 -0,03  -0,01  -0,04    -1,33
      Peter Johansen (29,73) (S)   14  9 -0,30  -0,26  -0,56    -0,56
      John Steenberg (20,98) (S)                0,42
      Christian Hjortkjær (25,98)                0,34
 5    Elsa B. Jensen    Hanne Christensen (42,10)  -14 -3  0,30   0,01   0,32     1,44
      Grethe Bodil Nyborg (32,27) (S)               -0,33
      Inger Jensen (39,61)                0,80
      Elsa B. Jensen (29,94)   0 -9  0,03   0,26   0,28     1,25
      Margrethe Poulsen (35,86) (S)  -14 -3  0,30   0,01   0,32     0,32
      Hanne Bjerregaard (47,12) (S)                0,00
      Edith Thorup (39,81)   0 -9  0,03   0,26   0,28     1,25
      Anne-Dorthe Bjerregaard (45,06) (S)                0,00
 6    Jens Hartvig Jørgensen    Svend Aage Hald (43,27)  -8 -13  0,39   0,46   0,84     1,67
      Svend Graumann (40,15)  -8 -13  0,39   0,46   0,84     1,67
      Jens Hartvig Jørgensen (34,34)   4 -13  0,14   0,55   0,69     1,10
      Børge Vestergaard (41,57)   4 -13  0,14   0,55   0,69     1,10
 7    Gudrun Wolf    Mette Egund (42,62)  -5  2  0,20   0,01   0,21     0,56
      Hanne Falbe Hansen (42,42)  -5  2  0,20   0,01   0,21     0,22
      Klaus Falbe-Hansen (41,86)   40 -4 -0,78   0,24  -0,54     0,16
      Gudrun Wolf (36,55)   40 -4 -0,78   0,24  -0,54     0,16
      Suss Hommelgaard (36,04) (S)               -0,34
 8    Grethe Knutzen    Kirsten Bahrt (45,79)   15  6 -0,27   0,08  -0,18    -0,03
      Kirsten Svane Lund (42,05)   10  0 -0,04   0,03  0,00    -0,58
      Grethe Knutzen (43,10)   10  0 -0,04   0,03  0,00    -0,18
      Lis Perch Nielsen (33,96) (S)               -0,04
      Jytte Wexøe (39,75)   15  6 -0,27   0,08  -0,18    -0,03
 9    Marianne Larsen    Poul Fogh (31,53) (S)  -23 -4  0,08  -0,17  -0,09    -0,09
      Inger Søndergaard (41,55)  -14 -8 -0,08  -0,36  -0,44    -0,37
      Ulla Frost (46,43)  -14 -8 -0,08  -0,36  -0,44    -0,37
      Marianne Larsen (32,14)               -2,10
      John Karlsen (43,93)  -23 -4  0,08  -0,17  -0,09    -2,19
 10    Kirsten Ehrhardt    Lise Essemann-Beck (52,00) (S)                0,86
      Elli Koch (51,08) (S)               -0,56
      Erling Jørgensen (33,26) (S)               -0,56
      Peter Johansen (29,73) (S)                0,86
      Inger Skot Hansen (38,96)               -1,01
      Kirsten Ehrhardt (49,90)  -7  0  0,16  -0,01   0,15     0,84
      Hans Egelund (44,53)  -7  0  0,16  -0,01   0,15     0,84
      Kirsten Starup (39,22)  -7  5  0,32   0,08   0,40    -0,61
      Lykke Obel (43,85) (S)  -7  5  0,32   0,08   0,40     0,40
 11    Klaus Lorentzen    Birte Amdrup (38,21)                1,03
      Inge Lindstrøm (51,53) (S)   8  13 -0,39  -0,55  -0,93    -0,93
      Inger Bresemann (49,10)   8  13 -0,39  -0,55  -0,93    -0,23
      Ulla Frost (46,43) (S)                0,00
      Klaus Lorentzen (50,50)  -4  13 -0,14  -0,46  -0,60     0,10
      Ida Alva Jørgensen (43,47)  -4  13 -0,14  -0,46  -0,60    -0,96
      Niels Rossing (48,09) (S)                1,06
      Alva Goldschmidt (51,51) (S)               -0,33
 12    Agnete Karle    Jan Mårtensson (27,69) (S)               -0,09
      Lisbeth Brendstrup (39,62)  -40 -2  0,78  -0,01   0,77     0,16
      Agnete Karle (45,63)  -40 -2  0,78  -0,01   0,77     0,25
      Hanne Bjerregaard (47,12)   5  4 -0,20  -0,24  -0,44    -2,85
      Anne-Dorthe Bjerregaard (45,06)   5  4 -0,20  -0,24  -0,44    -2,44
      Merete Nibak (51,38) (S)               -0,42
 13    Eva Hoffmann    Eva Hoffmann (49,76)  -10 -6  0,04  -0,08  -0,04     0,94
      Vibeke Veng Christensen (45,79) (S)                0,00
      Hanne Mandrup (52,00) (S)                0,48
      Grethe Juul (49,41)  -10 -6  0,04  -0,08  -0,04     1,40
      Ruth Lauridsen (43,91)  -15  0  0,27  -0,03   0,23     0,24
      Else Marie Midtgaard (46,34)  -15  0  0,27  -0,03   0,23    -0,99
      Else Marie Midtgaard (46,34) (S)  -15  0  0,27  -0,03   0,23    -0,99
      Ellen Skalbo (42,71) (S)                0,28
 14    Gyda Berg    Dorte Malmqvist (48,13)   42  11 -0,86  -0,33  -1,19     0,27
      Gyda Berg (51,17)   42  11 -0,86  -0,33  -1,19     0,27
      Per Lyngsie (45,89)  -8  13  0,15  -0,13   0,03     0,51
      Vicki Andersen (48,69)  -8  13  0,15  -0,13   0,03     0,51
 15    Jette Schøier    Birthe Jørgensen (47,41)   7  0 -0,32   0,01  -0,31    -0,53
      Margrethe Kristoffersen (48,90)   7  0 -0,32   0,01  -0,31    -0,53
      Jette Schøier (46,70)   7 -5 -0,16  -0,08  -0,25    -0,36
      Jens Schøier (48,49)   7 -5 -0,16  -0,08  -0,25    -0,36
 16    Maria Elisabeth Boserup    Else Mørch Petersen (47,39) (S)               -0,17
      Karen Margrethe Harder (41,95) (S)                0,13
      Lise Essemann-Beck (52,00) (S)  -42 -13  0,86   0,13   0,99     0,99
      Peter Johansen (29,73) (S)                1,18
      Bente Grandjean Nielsen (51,28)  -42 -13  0,86   0,13   0,99     2,13
      Pia Jermiin (46,64)   8 -11 -0,15   0,33   0,18    -0,50
      Lotte Ipsen (46,21)   8 -11 -0,15   0,33   0,18    -0,15
      Anne Brabrand (45,79) (S)               -0,36
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 41,08  ØV 40,99
2.halvleg:  NS 40,33  ØV 41,72
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 15. december 2017