Torsdag - parkvalifikation, 21. september 2017, 3. sektion, C-rkken - GUL
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Frekvenstavler
1 S 
N/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
2    140  7 1
2    -50  3 5
1    -100  0 8
2 S 
/NS   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    620  8 0
3    140  4 4
1    -100  0 8
3 S 
S/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    100  8 0
1    -200  6 2
1    -230  4 4
1    -620  2 6
1    -680  0 8
4 S 
V/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
3    140  6 2
2    -100  1 7
5 S 
N/NS   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
3    170  6 2
1    -100  2 6
1    -140  0 8
6 S 
/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    460  8 0
1    450  6 2
1    430  4 4
2    -50  1 7
7 S 
S/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    630  8 0
1    170  6 2
2    -100  3 5
1    -200  0 8
8 S 
V/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
2    90  7 1
1    -50  4 4
1    -110  2 6
1    -140  0 8
9 S 
N/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    200  8 0
1    100  6 2
3    -110  2 6
10 S 
/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    660  8 0
2    630  5 3
1    200  2 6
1    180  0 8
11 S 
S/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
5    480  4 4
12 S 
V/NS   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    140  8 0
2    50  5 3
2    -100  1 7
13 S 
N/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
3    -600  6 2
2    -630  1 7
14 S 
/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    400  8 0
1    150  6 2
1    120  4 4
2    -50  1 7
15 S 
S/NS   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
2    50  7 1
3    -450  2 6
16 S 
V/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    400  8 0
3    -50  4 4
1    -100  0 8
17 S 
N/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    110  8 0
1    -100  6 2
2    -170  3 5
1    -420  0 8
18 S 
/NS   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    -150  7 1
1    -170  5 3
1    50/50  4 4
2    -200  2 6
19 S 
S/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
2    -170  7 1
3    -620  2 6
20 S 
V/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    600  8 0
1    150  6 2
1    120  4 4
1    70  2 6
1    -200  0 8
21 S 
N/NS   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    170  8 0
1    140  6 2
1    110  4 4
1    50  2 6
1    -100  0 8
22 S 
/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    450  8 0
1    420  6 2
1    200  4 4
2    150  1 7
23 S 
S/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    870  8 0
1    110  6 2
2    -100  3 5
1    -120  0 8
24 S 
V/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
3    400  6 2
1    120  2 6
1    -50  0 8
25 S 
N/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    -150  8 0
4    -650  3 5
26 S 
/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    620  8 0
1    170  6 2
1    140  4 4
2    -100  1 7
27 S 
S/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    50  8 0
1    -120  6 2
1    -150  4 4
1    -170  2 6
1    -430  0 8
BridgeCentral, 21. september 2017