Torsdag - parkvalifikation, 21. september 2017, 3. sektion, B-rkken - RD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Frekvenstavler
1 S 
N/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    420  10 0
2    170  7 3
1    140  4 6
1    -50  2 8
1    -100  0 10
2 S 
/NS   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    620  10 0
1    170  8 2
1    140  6 4
3    -100  2 8
3 S 
S/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    480  10 0
1    -140  8 2
2    -650  5 5
2    -680  1 9
4 S 
V/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    200  10 0
2    140  7 3
1    -100  4 6
2    -200  1 9
5 S 
N/NS   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    170  10 0
1    140  8 2
2    100  5 5
2    -200  1 9
6 S 
/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    690  10 0
1    450  8 2
3    420  4 6
1    -50  0 10
7 S 
S/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
3    140  8 2
2    -100  3 7
1    -200  0 10
8 S 
V/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    120  10 0
1    100  8 2
1    90  6 4
1    -50  4 6
1    -100  2 8
1    -170  0 10
9 S 
N/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    200  8 2
2    50/50  5 5
2    110  5 5
1    2 8
10 S 
/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    660  10 0
2    630  7 3
1    600  4 6
1    180  2 8
1    130  0 10
11 S 
S/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    980  10 0
3    480  6 4
2    450  1 9
12 S 
V/NS   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    620  9 1
1    150  7 3
1    60/40  6 4
1    110  5 5
1    -100  3 7
1    -130  1 9
13 S 
N/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    100  10 0
5    -600  4 6
14 S 
/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    400  10 0
1    180  8 2
4    -50  3 7
15 S 
S/NS   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    -400  10 0
1    -450  8 2
2    -460  5 5
1    -480  2 8
1    -990  0 10
16 S 
V/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    460  10 0
2    420  7 3
1    150  4 6
1    110  2 8
1    -150  0 10
17 S 
N/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
2    50  9 1
1    -140  6 4
1    -150  4 6
2    -420  1 9
18 S 
/NS   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    -100  8 2
1    -120  6 4
2    50/50  5 5
1    -170  4 6
1    -420  2 8
19 S 
S/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
2    -50  9 1
1    -150  6 4
3    -620  2 8
20 S 
V/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    600  10 0
2    90  7 3
3    -200  2 8
21 S 
N/NS   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
3    140  8 2
1    110  4 6
2    -200  1 9
22 S 
/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
4    450  7 3
1    420  2 8
1    -50  0 10
23 S 
S/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
2    110  9 1
2    -100  5 5
1    -130  2 8
1    -170  0 10
24 S 
V/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
3    430  7 3
1    50/50  5 5
2    400  2 8
25 S 
N/V   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
2    -100  9 1
2    -620  5 5
1    -650  2 8
1    -660  0 10
26 S 
/Alle   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    650  10 0
1    620  8 2
3    -100  4 6
1    -200  0 10
27 S 
S/Ingen   H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   V
1    100  9 1
1    -110  7 3
1    50/50  5 5
1    -130  5 5
2    -400  2 8
BridgeCentral, 21. september 2017