Mandag - Før påske bridge, 26. marts 2018, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 35,87
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Andreas Richter (24,01) - Mette Rønne (36,86)  30,43     53,02%         1 ØV  
  2  Annegrethe Friis (51,65) - Hanne Skovbjerg (51,65)  51,65     41,23%         4 ØV  
  3  Bent Fogel (22,05) - Rolf Fardan (19,52)  20,78     58,38%         2 ØV  
  4  Karen Bohr (52,00) - Birger Christensen (52,00)  52,00     41,04%         5 ØV  
  5  Laila Schwarz (42,13) - Hanne Skov (39,83)  40,98     47,16%         2 NS  
  6  Lisbeth Møller (43,62) - Birte Friis Gerstoft (40,28)  41,95     46,62%         4 NS  
  7  Senna Madsen (29,62) - Camilla Husted (27,42)  28,52     54,08%         3 ØV  
  8  Francesco Procida (40,38) - Klaus Falbe-Hansen (45,22)  42,80     46,15%         1 NS  
  9  Eva Rosenbaum (26,53) - Marianne Nodal (25,79)  26,16     55,40%         5 NS  
  10  Jan Mårtensson (25,98) - John Steenberg (20,84)  23,41     56,92%         3 NS  
BridgeCentral, 27. marts 2018