Mandag - Handicap turnering, 30. oktober 2017, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 36,94
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Andreas Richter (24,15) - Bo Veibel Petersen (33,51)  28,83     54,27%         1 ØV  
  2  Bent Fogel (22,98) - Rolf Fardan (19,30)  21,14     58,32%         10 ØV  
  3  Birgitte Dyrekilde (31,49) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (51,89)  41,69     47,50%         9 ØV  
  4  Karen Bohr (52,00) - Birger Christensen (52,00)  52,00     42,07%         3 NS  
  5  Lis Elver Jørgensen (32,55) - Vibeke Kronborg (37,82)  35,19     50,92%         10 NS  
  6  Eva Rosenbaum (25,96) - Marianne Nodal (26,49)  26,22     55,64%         3 ØV  
  7  Hanne Skovbjerg (51,71) - Annegrethe Friis (51,65)  51,68     42,24%         9 NS  
  8  Nynne Horn (45,35) - Birte Friis Gerstoft (43,48)  44,41     46,07%         2 ØV  
  9  Jens Hartvig Jørgensen (34,11) - Carsten Sommer (28,70)  31,41     52,91%         2 NS  
  10  Francesco Procida (35,96) - Klaus Falbe-Hansen (41,30)  38,63     49,11%         1 NS  
  11  Jette Blinkenberg Sørensen (45,11) - Dorrit Sønder Nielsen (42,42)  43,76     46,41%         6 NS  
  12  Birgitte Juul Størner (39,45) - Svend Jørgensen (18,16)  28,80     54,28%         4 NS  
  13  Lena Rohde (37,53) - Gabriel Rohde (35,79)  36,66     50,15%         7 ØV  
  14  Margrethe Poulsen (37,28) - Laila Schwarz (42,86)  40,07     48,35%         7 NS  
  15  Mette Rønne (32,58) - Bente Jerberg (31,04)  31,81     52,70%         5 ØV  
  16  Jan Mårtensson (26,36) - John Steenberg (21,81)  24,08     56,77%         4 ØV  
  17  Søren Wismann (28,28) - Malene Aktor (22,02)  25,15     56,20%         8 NS  
  18  Tom A. Poulsen (52,00) - Hanne Duus Mygdal (52,00)  52,00     42,07%         5 NS  
  19  Tove Horn (42,25) - Anne-Marie Petersen (40,05)  41,15     47,78%         8 ØV  
  20  Veronica Bermann (43,32) - Lisbeth Møller (44,90)  44,11     46,23%         6 ØV  
BridgeCentral, 30. oktober 2017