Mandag - Vinterturnering, 27. november 2017, 2. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  N 2HJ 10   SB   170   
 5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  N 2HJ 9   S2   140   
 9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  N 2HJ 8   D5   110   
 6  Karen Bohr - Birger Christensen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  N 5RU 9   SE     100 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  N 4HJ 8   H9     100 
1 S KT5
N/Ingen   H B42
  R EB974
  K EK
S ED63 S B8742
H K8 H DT9
R KT32 R 85
K DB9 K 843
  S 9
  H E7653
  R D6
  K T7652
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  V 3RU 11   HT     150 
 6  Karen Bohr - Birger Christensen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  V 2RU 11   S3     150 
 9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  V 5RU 11   SB     400 
 2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  V 5RU 11   H5     400 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  V 5RU 11   HT     400 
2 S B9753
Ø/NS   H T854
  R KB
  K D7
S  S K42
H KD6 H B93
R EDT9875 R 642
K B65 K EK42
  S EDT86
  H E72
  R 3
  K T983
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  N 4HJ 11   C9   450   
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  S 4HJ 11   D6   450   
 5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  S 4HJ 10   D6   420   
 2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  S 4HJ 10   S3   420   
 6  Karen Bohr - Birger Christensen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  S 3HJ 9   CT   140   
3 S K8765
S/ØV   H T83
  R B94
  K K6
S D43 S EBT9
H 542 H KD
R DT76 R 853
K T95 K B732
  S 2
  H EB976
  R EK2
  K ED84
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Karen Bohr - Birger Christensen   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  S 1SP 9   HE   140   
 1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  V 3KL 8   S5   100   
 7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  V 2HJ 7   S8   100   
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  V 2UT 7   H2   100   
 3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  S 2RU 8   HE   90   
4 S 85
V/Alle   H T8742
  R KT
  K KT53
S 64 S 9732
H EKB5 H D6
R EB4 R 8763
K EB42 K D96
  S EKDBT
  H 93
  R D952
  K 87
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  Ø 2SP 8   CB     110 
 6  Karen Bohr - Birger Christensen   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  Ø 2SP 8   DE     110 
 3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  V 2SP 9   DE     140 
 7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  Ø 1SP 9   DK     140 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  Ø 2SP 10   DE     170 
5 S E42
N/NS   H KD8
  R T765
  K 743
S 6 S DBT953
H T743 H E52
R B432 R D
K KD98 K E52
  S K87
  H B96
  R EK98
  K BT6
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  S 4SP 10   DD   420   
 7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  S 4SP 10   DD   420   
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  Ø 3RU 6   C8   300   
 3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  Ø 2RU 7   C8   100   
 6  Karen Bohr - Birger Christensen   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  S 4SP 8   DD     100 
6 S EK4
Ø/ØV   H KT3
  R 92
  K B9542
S 832 S D6
H D7 H 9842
R DB63 R K854
K T763 K EKD
  S BT975
  H EB65
  R ET7
  K 8
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  N 4HJ 11   D4   650   
 2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  N 4HJ 11   D6   650   
 7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   6  Karen Bohr - Birger Christensen  N 3HJ 11   D4   200   
 4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  S 1UT 10   C3   180   
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  N 3SP 10   D4   170   
7 S EKT54
S/Alle   H EB75
  R ET
  K 98
S D873 S B6
H K6 H T98
R 53 R K8764
K KB432 K DT5
  S 92
  H D432
  R DB92
  K E76
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  S 1UT 8   DE   120   
 7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   6  Karen Bohr - Birger Christensen  S 1UT 7   DE   90   
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  S 1UT 6   DE     50 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  S 1UT 6   DE     50 
 2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  S 1UT 6   DE     50 
8 S KT
V/Ingen   H B42
  R 975
  K D9852
S 762 S B985
H D95 H T63
R EKB4 R DT6
K T74 K EB3
  S ED43
  H EK87
  R 832
  K K6
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  N 2SP 9   H7   140   
 7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   6  Karen Bohr - Birger Christensen  S 2RU 10   SB   130   
 4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  S 2RU 10   C8   130   
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  S 2RU 10   SK   130   
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  N 4SP 9   H2     50 
9 S E9852
N/ØV   H B4
  R 3
  K E9432
S KDB4 S T7
H 853 H DT972
R B72 R DT5
K KT8 K DB6
  S 63
  H EK6
  R EK9864
  K 75
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis   6  Karen Bohr - Birger Christensen  Ø 2UT 11   H9     210 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  V 5RU 11   CE     600 
 5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  Ø 5RU 11   HE     600 
 9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  Ø 5RU 11   HE     600 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  Ø 5RU 11   HE     600 
10 S D2
Ø/Alle   H T87
  R 4
  K EDBT965
S BT95 S EK6
H 4 H KD6
R DT75 R EKB986
K 8742 K 3
  S 8743
  H EB9532
  R 32
  K K
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  S 4SP 10   H9   420   
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  S 3SP 10   H9   170   
 5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  S 2SP 10   H9   170   
 9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  S 3SP 10   D3   170   
 3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis   6  Karen Bohr - Birger Christensen  S 2SP 10   D8   170   
11 S KB8643
S/Ingen   H DT4
  R 54
  K 76
S D7 S T52
H 9873 H KB2
R B983 R EKD
K B94 K T832
  S E9
  H E65
  R T762
  K EKD5
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis   6  Karen Bohr - Birger Christensen  S 2HJ 8   CE   110   
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  V 1SP 5   H7   100   
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  V 1SP 6   H7   50   
 9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  Ø 1UT 7   HE     90 
 5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  S 1HJ 6   CE     100 
12 S 853
V/NS   H 76
  R DT75
  K DBT3
S D642 S KT7
H T82 H B953
R K84 R B9632
K EK4 K 9
  S EB9
  H EKD4
  R E
  K 87652
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Karen Bohr - Birger Christensen   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  P          
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  V 2RU 10   HK     130 
 4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  Ø 2SP 9   HB     140 
 1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  Ø 1SP 10   HB     170 
 9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  S 4KL 8   DE     200 
13 S B
N/Alle   H KD982
  R 654
  K D863
S D93 S KT654
H E7 H 6543
R ET9732 R KB
K 42 K E9
  S E872
  H BT
  R D8
  K KBT75
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  N 3UT 11   S2   460   
 4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  S 1UT 11   S5   210   
 6  Karen Bohr - Birger Christensen   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  N 2HJ 9   D9   140   
 9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  S 2KL 9   DE   110   
 1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  S 2UT 7   D7     50 
14 S DB94
Ø/Ingen   H DB983
  R KD
  K 84
S T75 S K62
H E642 H T75
R ET75 R 984
K 65 K EDT7
  S E83
  H K
  R B632
  K KB932
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Karen Bohr - Birger Christensen   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  Ø 1UT 7   D5     90 
 4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  S 1UT 6   S4     100 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  S 1UT 5   ST     200 
 1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  N 3HJ 6   C3     300 
 9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  S 1RU D 5   CE     500 
15 S KB86
S/NS   H T642
  R T6
  K D86
S T974 S 32
H KD7 H E93
R D7 R KB93
K EKT7 K 5432
  S ED5
  H B85
  R E8542
  K B9
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   6  Karen Bohr - Birger Christensen  V 3SP 6   D3   300   
 5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  V 1SP 5   D3   200   
 2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  S 2RU 9   H9   110   
 1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  S 3RU 9   H9   110   
 7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  S 2RU 9   H5   110   
16 S 98532
V/ØV   H B4
  R 3
  K ET864
S KDT6 S EB7
H 975 H T832
R DT8 R EK2
K D75 K B32
  S 4
  H EKD6
  R B97654
  K K9
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  N 4SP 10   HE   420   
 5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  N 4SP 10   HE   420   
 7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  N 4SP 10   DE   420   
 1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  S 5RU 11   HB   400   
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   6  Karen Bohr - Birger Christensen  Ø 3HJ 7   S8   100   
17 S EDB64
N/Ingen   H 96
  R E
  K EDB72
S T75 S 932
H B3 H EKDT875
R 9862 R B
K K843 K T5
  S K8
  H 42
  R KDT7543
  K 96
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   6  Karen Bohr - Birger Christensen  S 1UT 8   S9   120   
 7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  S 2KL 9   S9   110   
 2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  N 1UT 7   ST   90   
 5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  Ø 3HJ 8   DK   50   
 1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  S 3KL 8   SK     100 
18 S E843
Ø/NS   H 93
  R EB83
  K 843
S KD972 S T5
H 872 H EKBT6
R 94 R T762
K ET7 K B9
  S B6
  H D54
  R KD5
  K KD652
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  N 6UT D 12   SE   1230   
 3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  N 3KL 11   S3   150   
 6  Karen Bohr - Birger Christensen   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  N 2KL 11   S2   150   
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  N 6UT 10   S2     100 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  N 5KL 9   SE     100 
19 S KDT8
S/ØV   H EB
  R DT
  K EDB54
S 4 S EB732
H 876532 H KT4
R 62 R B875
K 9862 K 7
  S 965
  H D9
  R EK943
  K KT3
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  Ø 1UT 7   D4     90 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  Ø 1UT 7   D4     90 
 6  Karen Bohr - Birger Christensen   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  Ø 1UT 7   D4     90 
 2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  Ø 1UT 7   D2     90 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  Ø 1UT 7   H9     90 
20 S DB87
V/Alle   H K8
  R 876
  K K976
S T93 S EK5
H EB76 H D42
R D5 R KT93
K T854 K DB3
  S 642
  H T953
  R EB42
  K E2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  Ø 4HJ 9   C3   50   
 6  Karen Bohr - Birger Christensen   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  Ø 3HJ 9   C8     140 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  (Justeret)       50%  50% 
 2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  Ø 4HJ 10   DK     420 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  Ø 4HJ 10   D3     420 
21 S E8532
N/NS   H T94
  R T
  K DB42
S T9 S KD76
H KD65 H E873
R 98754 R EB6
K E5 K T7
  S B4
  H B2
  R KD32
  K K9863
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  V 4SP 8   C8   200   
 9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  V 4SP 9   C8   100   
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  V 2SP 9   H4     140 
 4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   6  Karen Bohr - Birger Christensen  V 3SP 9   C8     140 
 3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  V 4SP 10   C8     620 
22 S 73
Ø/ØV   H B864
  R K87432
  K 8
S KBT54 S E982
H 9 H KD72
R D65 R T9
K E652 K KT4
  S D6
  H ET53
  R EB
  K DB973
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  V 4HJ 8   C3   200   
 4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   6  Karen Bohr - Birger Christensen  V 2UT 6   C5   200   
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  V 2UT 8   C3     120 
 9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  Ø 3HJ 9   SK     140 
 3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  V 1UT 10   C3     180 
23 S D765
S/Alle   H D5
  R 32
  K KT953
S E832 S T9
H EB94 H K863
R 85 R KBT74
K ED8 K 74
  S KB4
  H T72
  R ED96
  K B62
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  V 4SP 9   CT   50   
 9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen   5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  V 3UT 8   C5   50   
 4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   6  Karen Bohr - Birger Christensen  V 3UT 8   H5   50   
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  V 3SP 9   CT     140 
 3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  V 3SP 9   DE     140 
24 S E3
V/Ingen   H D75
  R E43
  K T9654
S KB5 S 98764
H KBT2 H E64
R DBT6 R 8
K E7 K KD32
  S DT2
  H 983
  R K9752
  K B8
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  Ø 2KL 9   H7     110 
 1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   6  Karen Bohr - Birger Christensen  V 2RU 9   S7     110 
 4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  V 3RU 10   S7     130 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  Ø 3UT 9   CB     600 
 5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  V 3UT 11   S7     660 
25 S D987
N/ØV   H KD964
  R 752
  K 5
S EKB S T6
H 3 H EB52
R ET986 R KD3
K T873 K E964
  S 5432
  H T87
  R B4
  K KDB2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   6  Karen Bohr - Birger Christensen  V 3UT 6   S2   300   
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  Ø 3UT 7   H7   200   
 4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  Ø 3SP 8   H4   100   
 5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  Ø 1UT 8   H4     120 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  V 3UT 9   CE     600 
26 S ED652
Ø/Alle   H B92
  R K7
  K E83
S 3 S KBT97
H K65 H ET
R D8652 R EB3
K D764 K KBT
  S 84
  H D8743
  R T94
  K 952
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Veronica Bermann - Lisbeth Møller   9  Mette Egund - Anne-Marie Petersen  V 3UT 8   C6   50   
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   2  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  Ø 2HJ 10   C8     170 
 4  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   3  Gitte Brødsgård - Annegrethe Friis  Ø 2HJ 10   D8     170 
 1  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   6  Karen Bohr - Birger Christensen  Ø 3HJ 10   C9     170 
 5  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   7  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  Ø 4HJ 10   D8     420 
27 S K96
S/Ingen   H T875
  R K9
  K EB76
S EB853 S 7
H 2 H KDB643
R BT62 R ED73
K D54 K KT
  S DT42
  H E9
  R 854
  K 9832
Tilbage til personligt regnskab