Mandag - Handicap turnering, 13. november 2017, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  V 3RU 8   S7   50    18 
 15  Mette Rønne - Bente Jerberg   3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  N 3KL 8   DD     50  14 
 14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis  N 2KL 7   C4     50  14 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  S 2SP 7   DE     50  14 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  N 3KL 7   DD     100  10 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  V 3RU 9   S7     110  11 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  V 2RU 9   HE     110  11 
 13  Lena Rohde - Gabriel Rohde   2  Bent Fogel - Rolf Fardan  V 2HJ 9   S7     140  15 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   17  Søren Wismann - Malene Aktor  V 2HJ 9   S2     140  15 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  N 3UT 4   DD     250  18 
1 S 72
N/Ingen   H ED
  R BT9
  K K98765
S EK5 S D86
H B642 H 9753
R EK653 R D2
K B K D432
  S BT943
  H KT8
  R 874
  K ET
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 15  Mette Rønne - Bente Jerberg   3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  Ø 3RU 6   SE   150    17 
 14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis  S 1UT 9   DB   150    17 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  S 1UT 8   S2   120    13 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  S 1UT 8   DB   120    13 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  Ø 2RU 6   SE   100    10 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   17  Søren Wismann - Malene Aktor  S 1UT 7   S3   90    10 
 13  Lena Rohde - Gabriel Rohde   2  Bent Fogel - Rolf Fardan  Ø 2RU 7   CB   50    13 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  Ø 3RU 8   SK   50    13 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  N 3HJ 7   CK     200  16 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  S 1SP 4   DB     300  18 
2 S 7
Ø/NS   H BT95
  R T432
  K E754
S D9632 S BT8
H 82 H EK76
R B5 R K9876
K D632 K K
  S EK54
  H D43
  R ED
  K BT98
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  V 3SP 11   DK     200  18 
 14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis  V 4SP 11   DK     650  15 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  V 4SP 11   DK     650  15 
 13  Lena Rohde - Gabriel Rohde   2  Bent Fogel - Rolf Fardan  V 4SP 12   DK     680  10 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   17  Søren Wismann - Malene Aktor  V 4SP 12   H2     680  10 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  V 4SP 12   DK     680  10 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  V 4SP 12   DK     680  10 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  Ø 4SP 12   C6     680  10 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  V 6KL 12   S9     1370  16 
 15  Mette Rønne - Bente Jerberg   3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  V 6SP D 12   H2     1660  18 
3 S DB8
S/ØV   H K62
  R KD94
  K T52
S KT764 S E532
H E8 H D7
R E R T85
K EKD73 K B984
  S 9
  H BT9543
  R B7632
  K 6
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  Ø 4HJ 9   CK   100    17 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  V 4HJ 9   D8   100    17 
 16  Jan Mårtensson - John Steenberg   4  Karen Bohr - Birger Christensen  V 2UT 8   S2     120  14 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  Ø 3HJ 9   CK     140  12 
 15  Mette Rønne - Bente Jerberg   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  V 3UT 9   S2     600  10 
 14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  V 4HJ 10   HB     620  12 
 11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal  V 4HJ 10   C8     620  12 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   17  Søren Wismann - Malene Aktor  V 4HJ 10   SE     620  12 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  V 3UT 10   S2     630  16 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  V 4HJ 11   SE     650  18 
4 S E532
V/Alle   H B
  R 8765
  K 8743
S 76 S DB84
H KDT5 H E962
R EKB3 R DT4
K E65 K BT
  S KT9
  H 8743
  R 92
  K KD92
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  N 5RU 12   CE   620    18 
 11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal  S 3SP 9   HK   140    16 
 16  Jan Mårtensson - John Steenberg   4  Karen Bohr - Birger Christensen  N 3RU 9   CE   110    13 
 15  Mette Rønne - Bente Jerberg   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  N 2RU 9   CK   110    13 
 14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  Ø 5KL 10   DE   50   
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  Ø 5KL 10   SK   50   
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  Ø 4KL 10   SE     130  12 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  V 3HJ 10   SE     170  14 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   17  Søren Wismann - Malene Aktor  Ø 4HJ 10   DE     420  16 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  N 5RU D 9   CK     500  18 
5 S EK7
N/NS   H T2
  R KDBT92
  K 84
S 62 S D43
H EK65 H D984
R 87 R 4
K DB732 K EK965
  S BT985
  H B73
  R E653
  K T
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   17  Søren Wismann - Malene Aktor  P           16 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  P           16 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  P           16 
 14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  N 3RU 7   HE     100  10 
 16  Jan Mårtensson - John Steenberg   4  Karen Bohr - Birger Christensen  N 3RU 7   HE     100  10 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  N 3RU 7   HE     100  10 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  N 3RU 6   D9     150  14 
 15  Mette Rønne - Bente Jerberg   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  N 3RU 6   ST     150  14 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  N 3RU 6   D9     150  14 
 11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal  Ø 2HJ 10   D4     170  18 
6 S 862
Ø/ØV   H K72
  R EKBT
  K 652
S EB93 S T75
H D4 H EBT95
R 8732 R 9
K DB7 K KT83
  S KD4
  H 863
  R D654
  K E94
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  Ø 2SP 6   HD   200    18 
 15  Mette Rønne - Bente Jerberg   4  Karen Bohr - Birger Christensen  S 1UT 7   CT   90    16 
 12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen   7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis  V 3KL 9   H8     110  14 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  V 3KL 10   H7     130  12 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  V 3KL 11   S5     150  10 
 17  Søren Wismann - Malene Aktor   5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  S 1UT 5   C6     200  12 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  S 1UT 5   CK     200  12 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  S 1UT 5   CK     200  12 
 16  Jan Mårtensson - John Steenberg   9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  S 1UT 4   C6     300  16 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  S 1UT 3   C6     400  18 
7 S 8765
S/Alle   H 87
  R T7654
  K 84
S 2 S EDB3
H E62 H T954
R 983 R EDB
K KDT632 K B7
  S KT94
  H KDB3
  R K2
  K E95
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  Ø 4HJ 8   D9   100    18 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  Ø 4HJ 9   S6   50    16 
 15  Mette Rønne - Bente Jerberg   4  Karen Bohr - Birger Christensen  V 3KL 11   SB     150  12 
 12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen   7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis  V 4KL 11   H2     150  12 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  V 3KL 11   ST     150  12 
 16  Jan Mårtensson - John Steenberg   9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  V 5KL 11   CB     400  10 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  V 5KL 12   SB     420  12 
 17  Søren Wismann - Malene Aktor   5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  Ø 4HJ 11   SK     450  15 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  V 4HJ 11   DE     450  15 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  Ø 4HJ 12   SB     480  18 
8 S BT54
V/Ingen   H B952
  R EB3
  K B6
S E S 73
H KD43 H ET86
R KT87 R D4
K D843 K EK975
  S KD9862
  H 7
  R 9652
  K T2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Jan Mårtensson - John Steenberg   9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  Ø 6RU 11   H5   100    15 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  V 6UT 11   HT   100    15 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  V 6HJ 11   S8   100    15 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  Ø 5RU 11   H5     600  11 
 17  Søren Wismann - Malene Aktor   5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  V 4HJ 10   S8     620 
 12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen   7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis  (Justeret)       50%  50% 
 15  Mette Rønne - Bente Jerberg   4  Karen Bohr - Birger Christensen  Ø 3UT 11   C3     660  12 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  Ø 3UT 11   S2     660  12 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  V 4HJ 12   C3     680  15 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  V 6HJ 12   S8     1430  17 
9 S 85
N/ØV   H T974
  R 764
  K KB43
S K9 S E64
H ED82 H KB63
R EB3 R KDT5
K ED92 K 65
  S DBT732
  H 5
  R 982
  K T87
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  Ø 6HJ 11   CK   100    17 
 17  Søren Wismann - Malene Aktor   10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen  Ø 6HJ 11   CK   100    17 
 16  Jan Mårtensson - John Steenberg   5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  Ø 4HJ 11   CK     650  10 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  Ø 4HJ 11   CD     650  10 
 13  Lena Rohde - Gabriel Rohde   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  Ø 4HJ 11   CK     650  10 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  Ø 4HJ 11   CK     650  10 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  Ø 4HJ 11   CD     650  10 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  Ø 4HJ 11   CK     650  10 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  Ø 4HJ 11   D9     650  10 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  Ø 6HJ 12   CK     1430  18 
10 S 62
Ø/Alle   H 62
  R K653
  K 98642
S E95 S KD83
H ET854 H KDB93
R E2 R D8
K 753 K ET
  S BT74
  H 7
  R BT974
  K KDB
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  S 2SP 9   SK   140    18 
 17  Søren Wismann - Malene Aktor   10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen  V 4HJ 8   DD   100    15 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  V 4HJ 8   D4   100    15 
 16  Jan Mårtensson - John Steenberg   5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  V 4HJ 9   DD   50    11 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  Ø 2HJ 7   D5   50    11 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  S 3SP 7   HK     100  10 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  V 2UT 10   DT     180  12 
 13  Lena Rohde - Gabriel Rohde   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  V 3UT 9   DD     400  14 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  V 4HJ 10   DD     420  16 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  V 4HJ 11   DD     450  18 
11 S B63
S/Ingen   H E84
  R DBT84
  K 94
S KDT S 95
H KD2 H BT965
R K7 R E9632
K DB832 K E
  S E8742
  H 73
  R 5
  K KT765
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Jan Mårtensson - John Steenberg   5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  S 2RU 10   S8   130    14 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  S 2RU 10   C2   130    14 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  S 2RU 10   DB   130    14 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  S 2RU 10   C3   130    14 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  (Justeret)       50%  50% 
 13  Lena Rohde - Gabriel Rohde   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  S 3RU 9   H7   110    11 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  S 3RU 9   H2   110    11 
 17  Søren Wismann - Malene Aktor   10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen  N 3RU 9   CE   110    11 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  N 1UT 7   C5   90    15 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  S 3RU 7   C8     200  17 
12 S EB9
V/NS   H E93
  R 76543
  K 97
S 82 S K653
H D752 H T84
R DB R 98
K DT832 K EK65
  S DT74
  H KB6
  R EKT2
  K B4
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   17  Søren Wismann - Malene Aktor  N 5KL D 12   DK   950    17 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  N 5KL D 12   DK   950    17 
 19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen   2  Bent Fogel - Rolf Fardan  N 5KL D 11   DD   750    14 
 14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  N 5KL 11   SE   600    12 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  N 4KL 10   DK   130    10 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  Ø 5SP 10   HE   100    10 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  Ø 3SP 9   HE     140  12 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  Ø 4SP 10   HE     620  14 
 18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal   6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal  Ø 4SP 11   HE     650  17 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  Ø 4SP 11   HE     650  17 
13 S D95
N/Alle   H 53
  R T
  K EKDB643
S KBT8 S E76432
H B96 H D82
R E987 R KDB2
K 85 K 
  S 
  H EKT74
  R 6543
  K T972
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  Ø 5HJ 10   CK   50    18 
 18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal   6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal  Ø 4HJ 10   C2     420  11 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  Ø 4HJ 10   SD     420  11 
 14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  Ø 4HJ 10   DT     420  11 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  Ø 4HJ 10   ST     420  11 
 19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen   2  Bent Fogel - Rolf Fardan  Ø 4HJ 10   DT     420  11 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  Ø 4HJ 10   SD     420  11 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  Ø 4HJ 11   S6     450  15 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   17  Søren Wismann - Malene Aktor  Ø 4HJ 11   SD     450  15 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  Ø 3UT 11   SD     460  18 
14 S 87542
Ø/Ingen   H 62
  R D2
  K EDT5
S 93 S EK
H KB984 H EDT3
R 54 R EKB3
K B873 K 964
  S DBT6
  H 75
  R T9876
  K K2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal   6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal  V 4HJ 8   DE   100    15 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  Ø 4SP 8   H2   100    15 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  V 3UT 7   D6   100    15 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  V 3UT 7   H4   100    15 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  Ø 4SP 9   D7   50    10 
 14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  Ø 3SP 8   D2   50    10 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   17  Søren Wismann - Malene Aktor  Ø 3SP 8   H2   50    10 
 19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen   2  Bent Fogel - Rolf Fardan  N 3RU 8   SK     100  14 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  Ø 3SP 9   H2     140  17 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  Ø 3SP 9   H2     140  17 
15 S 874
S/NS   H DT74
  R EB86
  K T3
S 9 S EKBT63
H EB653 H K98
R 953 R DT
K B972 K KD
  S D52
  H 2
  R K742
  K E8654
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen   7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis  S 5KL D 11   DE   550    18 
 17  Søren Wismann - Malene Aktor   6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal  N 4SP 11   DT   450    15 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  N 5SP 11   CB   450    15 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  N 4SP 10   H8   420    10 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  N 4SP 10   H8   420    10 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  N 4SP 10   DB   420    10 
 20  Veronica Bermann - Hanne Christensen   3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  V 6HJ D 11   SE   200    13 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  V 6HJ D 11   SE   200    13 
 15  Mette Rønne - Bente Jerberg   10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen  V 5HJ 11   CK     650  16 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  V 5HJ D 11   CK     850  18 
16 S EBT9532
V/ØV   H 
  R 532
  K K84
S 87 S K6
H EDT764 H KB9853
R E9876 R BT4
K  K B9
  S D4
  H 2
  R KD
  K EDT76532
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  N 1UT 10   D4   180    18 
 17  Søren Wismann - Malene Aktor   6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal  S 3HJ 9   CK   140    13 
 19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen   7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis  S 3HJ 9   CE   140    13 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  S 2HJ 9   DT   140    13 
 20  Veronica Bermann - Hanne Christensen   3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  S 3HJ 9   CE   140    13 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  S 2HJ 8   DT   110    11 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  S 2HJ 8   CE   110    11 
 15  Mette Rønne - Bente Jerberg   10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen  V 2SP 6   HB   100    14 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  N 1UT 7   D3   90    16 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  S 3HJ 8   DT     50  18 
17 S EKB
N/Ingen   H BT98
  R D5
  K DBT7
S DT98 S 652
H 52 H D74
R T2 R EKB43
K EK642 K 95
  S 743
  H EK63
  R 9876
  K 83
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen   7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis  Ø 3SP 8   DK   50    17 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  V 4HJ 9   S6   50    17 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  V 2HJ 10   D8     170  14 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  V 4HJ 11   D8     450  11 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  Ø 4HJ 11   DT     450  11 
 17  Søren Wismann - Malene Aktor   6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal  V 4HJ 12   S6     480  14 
 15  Mette Rønne - Bente Jerberg   10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen  V 4HJ 12   S6     480  14 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  V 4HJ 12   S6     480  14 
 20  Veronica Bermann - Hanne Christensen   3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  V 4HJ 12   D2     480  14 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  Ø 4HJ 12   S6     480  14 
18 S 6
Ø/NS   H E982
  R 832
  K DT874
S EB8 S KDT93
H KB6543 H DT7
R E4 R B95
K E5 K 63
  S 7542
  H 
  R KDT76
  K KB92
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   4  Karen Bohr - Birger Christensen  N 4HJ 10   D9   420    18 
 17  Søren Wismann - Malene Aktor   2  Bent Fogel - Rolf Fardan  S 2HJ 10   C6   170    15 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  S 3HJ 10   DE   170    15 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  S 2HJ 9   S3   140    12 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  S 3HJ 8   CD     50  10 
 20  Veronica Bermann - Hanne Christensen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  S 4HJ 8   DE     100  13 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  N 3HJ 7   D9     100  13 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  S 2SP 6   HE     100  13 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  N 2UT 6   D9     100  13 
 18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal   7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis  Ø 2UT 9   S4     150  18 
19 S 2
S/ØV   H KD86
  R B74
  K EB754
S D753 S E86
H ET H 54
R EDT32 R 98
K D6 K KT9832
  S KBT94
  H B9732
  R K65
  K 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  V 3UT 9   D2     600  18 
 18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal   7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis  Ø 3UT 10   C6     630  15 
 17  Søren Wismann - Malene Aktor   2  Bent Fogel - Rolf Fardan  V 3UT 10   CT     630  15 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  V 3UT 11   CT     660  10 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  Ø 3UT 11   H2     660  10 
 11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   4  Karen Bohr - Birger Christensen  Ø 3UT 11   C2     660  10 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  Ø 3UT 11   H2     660  10 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  V 3UT 11   HT     660  10 
 20  Veronica Bermann - Hanne Christensen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  Ø 3UT 12   C6     690  17 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  V 3UT 12   S7     690  17 
20 S 975
V/Alle   H T6
  R K972
  K T985
S E2 S KBT6
H EB97 H D85
R B653 R EDT8
K DB3 K K4
  S D843
  H K432
  R 4
  K E762
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  S 3UT 12   C6   690    18 
 17  Søren Wismann - Malene Aktor   2  Bent Fogel - Rolf Fardan  N 4SP 11   H9   650    16 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  S 3UT 10   C8   630    14 
 18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal   7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis  N 3UT 9   C2   600    11 
 20  Veronica Bermann - Hanne Christensen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  S 3UT 9   D8   600    11 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  S 3UT 9   D2   600    11 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  S 3UT 9   DD   600    11 
 11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   4  Karen Bohr - Birger Christensen  S 3UT 9   D8   600    11 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  S 3UT 9   D2   600    11 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  S 4UT 9   C6     100  18 
21 S 8643
N/NS   H E8
  R E9763
  K T5
S B75 S DT9
H T4 H 97652
R DB82 R T
K D876 K EB92
  S EK2
  H KDB3
  R K54
  K K43
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  S 3UT 11   S7   460    14 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  S 3UT 11   S7   460    14 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  N 5UT 11   HD   460    14 
 18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal   3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  N 3UT 11   S8   460    14 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  S 3UT 11   S5   460    14 
 19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  N 5RU 11   S9   400    12 
 11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  N 5RU 11   S9   400    12 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  N 5RU 11   S6   400    12 
 12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen   5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  N 3KL 12   S5   170    16 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   17  Søren Wismann - Malene Aktor  S 4HJ 8   CT     100  18 
22 S 2
Ø/ØV   H K7
  R EKDB74
  K ED75
S EB875 S 9643
H E82 H DBT5
R 932 R 6
K T3 K 9864
  S KDT
  H 9643
  R T85
  K KB2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  N 4SP 12   DK   680    18 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  N 4SP 11   DK   650    16 
 11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  S 3HJ 10   S6   170    14 
 12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen   5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  S 3SP 9   CK   140    12 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  V 3RU 8   H9   100    10 
 19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  N 3UT 8   DK     100  11 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  N 4SP 9   DK     100  11 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   17  Søren Wismann - Malene Aktor  V 3RU 11   H9     150  14 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  N 3UT 7   DK     200  17 
 18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal   3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  N 4SP 8   DK     200  17 
23 S KBT52
S/Alle   H 9
  R E863
  K EB7
S 6 S 874
H E5 H DBT7
R DBT9742 R K
K KD3 K T9854
  S ED93
  H K86432
  R 5
  K 62
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  V 3KL 5   SE   200    18 
 19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen   8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  S 2SP 10   HE   170    16 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  V 1UT 4   DB   150    14 
 10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  S 1SP 9   HE   140    11 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   20  Veronica Bermann - Hanne Christensen  S 1SP 9   HE   140    11 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   17  Søren Wismann - Malene Aktor  S 2UT 8   HE   120    10 
 11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  S 2SP 8   HE   110    12 
 12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen   5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  V 2SP 6   SE   100    14 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  N 1UT 7   CT   90    16 
 18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal   3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  V 1UT 7   S5     90  18 
24 S E5
V/Ingen   H D532
  R BT83
  K 986
S DB8 S 632
H EK76 H B84
R 52 R K764
K KB32 K T54
  S KT974
  H T9
  R ED9
  K ED7
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  S 3UT 11   C8   460    16 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   17  Søren Wismann - Malene Aktor  S 3UT 11   DT   460    16 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  N 3UT 11   D4   460    16 
 19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen   4  Karen Bohr - Birger Christensen  N 5HJ 11   D4   450    11 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  N 4HJ 11   DD   450    11 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  S 3UT 10   DT   430    11 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  N 3UT 10   D5   430    11 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  N 3UT 9   D5   400    14 
 20  Veronica Bermann - Hanne Christensen   9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  N 5KL 10   D4     50  16 
 12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen   10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen  N 6HJ 10   DD     100  18 
25 S 8
N/ØV   H EKT84
  R E87
  K EKT9
S EB2 S T9654
H B73 H D52
R T93 R DB654
K 8762 K 
  S KD73
  H 96
  R K2
  K DB543
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen   10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen  Ø 4HJ 8   S2   200    18 
 19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen   4  Karen Bohr - Birger Christensen  S 3SP 9   H4   140    16 
 20  Veronica Bermann - Hanne Christensen   9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  Ø 4HJ 9   SK   100    11 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  Ø 4HJ 9   SK   100    11 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   17  Søren Wismann - Malene Aktor  Ø 4HJ 9   SK   100    11 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  Ø 4HJ 9   SK   100    11 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  Ø 3HJ 9   SD     140  14 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  Ø 3HJ 9   D4     140  14 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  Ø 2HJ 9   S5     140  14 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  Ø 4HJ 10   S2     620  18 
26 S ET96
Ø/Alle   H 86
  R EB962
  K 72
S 84 S B3
H K54 H DBT973
R DT87 R K5
K EKD6 K B84
  S KD752
  H E2
  R 43
  K T953
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bent Fogel - Rolf Fardan   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  N 3UT 12   H4   490    18 
 6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal   14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  Ø 3SP D 7   DK   300    16 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   13  Lena Rohde - Gabriel Rohde  S 4RU 12   S2   170    13 
 19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen   4  Karen Bohr - Birger Christensen  S 2RU 12   H9   170    13 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   17  Søren Wismann - Malene Aktor  N 4KL 11   H4   150   
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  S 3RU 11   SD   150   
 20  Veronica Bermann - Hanne Christensen   9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  V 2HJ 6   CE   100    14 
 12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen   10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen  Ø 4SP 8   S5   100    14 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  Ø 4SP 8   DE   100    14 
 5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg   11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  N 3UT 6   S8     150  18 
27 S T73
S/Ingen   H KD7
  R 85
  K EKT92
S ED2 S KB9864
H EB986 H 42
R 764 R BT
K B3 K 754
  S 5
  H T53
  R EKD932
  K D86
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen  Ø 2UT 9   H2     150  17 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  Ø 1KL 11   D5     150  17 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  N 3RU D 8   SE     200  13 
 20  Veronica Bermann - Hanne Christensen   5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  V 3SP 11   DE     200  13 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  V 3SP 12   D6     230  10 
 14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   2  Bent Fogel - Rolf Fardan  V 4SP 10   DE     420  10 
 13  Lena Rohde - Gabriel Rohde   6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal  V 4SP 11   HT     450  14 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   17  Søren Wismann - Malene Aktor  V 4SP 11   DE     450  14 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  V 4SP 11   DE     450  14 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  V 4SP 12   D8     480  18 
28 S 9
V/NS   H T954
  R ED876
  K 753
S 76542 S EKT8
H 7 H EB83
R K92 R 3
K KT96 K E842
  S DB3
  H KD62
  R BT54
  K DB
Tilbage til personligt regnskab

Spil 29
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  S 4KL 11   DE   150    18 
 14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   2  Bent Fogel - Rolf Fardan  S 3HJ 9   S8   140    16 
 20  Veronica Bermann - Hanne Christensen   5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  S 4KL 10   S7   130    14 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  S 1HJ 8   D4   110    11 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   17  Søren Wismann - Malene Aktor  S 3KL 9   C7   110    11 
 11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen  S 5KL 10   S6     100  11 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  S 5KL 10   DE     100  11 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  S 5KL 9   S8     200  15 
 13  Lena Rohde - Gabriel Rohde   6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal  S 5KL 9   S8     200  15 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  S 5KL D 9   S8     500  18 
29 S D43
N/Alle   H T3
  R K52
  K T9432
S 876 S KBT52
H D65 H E72
R EDB84 R T763
K 75 K 6
  S E9
  H KB984
  R 9
  K EKDB8
Tilbage til personligt regnskab

Spil 30
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen   12  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  N 4SP D 10   D3   590    17 
 8  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft   17  Søren Wismann - Malene Aktor  N 4SP D 10   CT   590    17 
 14  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz   2  Bent Fogel - Rolf Fardan  N 4SP 10   C8   420    14 
 11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen   10  Hanne Falbe Hansen - Klaus Falbe-Hansen  N 2SP 9   D3   140    10 
 4  Karen Bohr - Birger Christensen   18  Tom A. Poulsen - Hanne Duus Mygdal  N 2SP 9   H3   140    10 
 20  Veronica Bermann - Hanne Christensen   5  Catherine Fogel - Vibeke Kronborg  N 2SP 9   D5   140    10 
 13  Lena Rohde - Gabriel Rohde   6  Eva Rosenbaum - Marianne Nodal  N 1SP 9   CT   140    10 
 7  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis   15  Mette Rønne - Bente Jerberg  N 2SP 9   S3   140    10 
 9  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen   19  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  S 2HJ 8   SD   110    16 
 3  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   16  Jan Mårtensson - John Steenberg  N 4SP 9   D6     50  18 
30 S K98742
Ø/Ingen   H 7
  R E8
  K EKB9
S DBT6 S 3
H ET4 H K83
R KB R D6532
K 7654 K T832
  S E5
  H DB9652
  R T974
  K D
Tilbage til personligt regnskab