Mandag - Hold- og parturnering, 19. februar 2018, 3. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 43,29
(Middelscore: 150)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  11  Francesco Procida (38,54) - Klaus Falbe-Hansen (43,33)  40,94 51,28% 53,67% 161 -0,20 5 501 -1,21 1
  9  Tove Horn (39,43) - Anne-Marie Petersen (41,46)  40,44 51,55% 56,33% 169 22 -0,41 1 499 -0,97 2
  4  Jette Blinkenberg Sørensen (47,95) - Dorrit Sønder Nielsen (45,48)  46,72 48,13% 52,00% 156 -0,33 7 496 -1,74 3
  7  Margrethe Poulsen (34,95) - Laila Schwarz (40,78)  37,87 52,96% 47,00% 141  0,51 9 478 -0,28 4
  3  Hanne Falbe Hansen (45,91) - Svend Aage Hald (41,16)  43,53 49,87% 51,00% 153 -0,10 8 450  0,30 5
  1  Birgitte Dyrekilde (33,30) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (51,47)  42,39 50,49% 54,00% 162 5 -0,30 3 447  0,20 6
  2  Catherine Fogel (40,62) - Vibeke Kronborg (38,52)  39,57 52,03% 54,00% 162 5 -0,17 3 444  0,75 7
  8  Nynne Horn (44,69) - Birte Friis Gerstoft (42,45)  43,57 49,85% 54,67% 164 15 -0,41 2 430  0,57 8
  10  Veronica Bermann (43,51) - Lisbeth Møller (44,49)  44,00 49,61% 45,00% 135  0,39 10 427  0,58 9
  6  Lena Rohde (37,87) - Gabriel Rohde (36,13)  37,00 53,43% 39,00% 117  1,22 12 422  1,64 10
  12  Hanne Skovbjerg (52,00) - Annegrethe Friis (52,00)  52,00 45,25% 53,67% 161 -0,71 5 411 -0,16 11
  5  Karen Bohr (51,49) - Birger Christensen (51,49)  51,49 45,53% 39,67% 119  0,50 11 395  0,32 12
BridgeCentral, 20. februar 2018