Mandag - Vinterturnering, 20. november 2017, 1. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 43,96
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  10  Veronica Bermann (43,99) - Lisbeth Møller (45,00)  44,49 49,70% 60,65% 131 18 -0,78 1 131 -0,78 1
  7  Margrethe Poulsen (36,74) - Laila Schwarz (42,32)  39,53 52,46% 57,87% 125 12 -0,38 2 125 -0,38 2
  2  Catherine Fogel (42,72) - Vibeke Kronborg (38,82)  40,77 51,77% 53,70% 116 8 -0,14 3 116 -0,14 3
  9  Tove Horn (41,47) - Anne-Marie Petersen (39,30)  40,39 51,98% 53,24% 115 -0,09 4 115 -0,09 4
  4  Jens Hartvig Jørgensen (33,69) - Birthe Jørgensen (47,97)  40,83 51,74% 52,31% 113 -0,04 5 113 -0,04 5
  1  Birgitte Dyrekilde (31,91) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (51,89)  41,90 51,15% 49,07% 106  0,15 6 106  0,15 6
  3  Hanne Skovbjerg (52,00) - Annegrethe Friis (52,00)  52,00 45,53% 47,69% 103 -0,15 7 103 -0,15 7
  8  Nynne Horn (44,54) - Birte Friis Gerstoft (42,66)  43,60 50,20% 45,37% 98  0,34 8 98  0,34 8
  5  Hanne Christensen (44,47) - Dorrit Sønder Nielsen (43,69)  44,08 49,93% 43,06% 93  0,49 9 93  0,49 9
  6  Karen Bohr (52,00) - Birger Christensen (52,00)  52,00 45,53% 37,04% 80  0,60 10 80  0,60 10
BridgeCentral, 20. november 2017