Mandag - Hold- og parturnering, 19. februar 2018, 3. sektion, A-rækken - BLÅ
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Handicap score efter 3. runde   
Handicapgennemsnit: 26,82 (1. halvleg) og 26,98 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  3 - 1 3 - 2 3 - 1 3 - 2    
 1    Bent Fogel    Rolf Fardan (18,67)   17  22 -0,01  -0,18  -0,19    -1,06
      Bent Fogel (22,44)   17  22 -0,01  -0,18  -0,19    -1,06
      Eva Rosenbaum (27,10)  -10  42  0,10  -0,50  -0,40    -0,19
      Marianne Nodal (26,33)  -10  42  0,10  -0,50  -0,40    -0,19
 2    Jan Mårtensson    Jan Mårtensson (25,08)   39  30 -0,37  -0,35  -0,72    -1,08
      Laila Egehoved (34,68) (S)   15  31 -0,30  -0,41  -0,71    -0,93
      John Steenberg (17,92)   39  30 -0,37  -0,35  -0,72    -1,08
      Bjørn Nedergaard Jensen (28,67) (S)   15  31 -0,30  -0,41  -0,71    -0,93
 3    Mette Rønne    Flemming Opager (20,41) (S)   10 -22 -0,10   0,18   0,08     0,08
      Mette Rønne (35,18)  -17 -42  0,01   0,50   0,51     1,33
      Jacob Buss (26,50) (S)   10 -22 -0,10   0,18   0,08     0,08
      Søren Wismann (25,92)                0,22
      Bente Jerberg (32,79)  -17 -42  0,01   0,50   0,51     1,33
      Malene Aktor (19,03)                0,22
 4    Peter Johansen    Per Andersen (16,81)                0,05
      Gorm Skovgaard Christensen (28,05) (S)  -39 -31  0,37   0,41   0,78     0,67
      Carsten Sommer (25,91) (S)                0,09
      Bo Veibel Petersen (32,34)  -15 -30  0,30   0,35   0,65     0,91
      Peter Johansen (30,00)  -39 -31  0,37   0,41   0,78     0,72
      Andreas Richter (22,98)  -15 -30  0,30   0,35   0,65     0,83
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 27,46  ØV 26,18
2.halvleg:  NS 25,46  ØV 28,50
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 24. februar 2018