Mandag - Hold- og parturnering, 5. februar 2018, 2. sektion, A-rækken - BLÅ
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 2. runde   
Handicapgennemsnit: 27,03 (1. halvleg) og 27,06 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 2    
 1    Bent Fogel    Rolf Fardan (20,56)   18  43 -0,16  -0,42  -0,58    -0,87
      Bent Fogel (23,99)   18  43 -0,16  -0,42  -0,58    -0,87
      Eva Rosenbaum (26,15)   10 -16 -0,11   0,17   0,06     0,21
      Marianne Nodal (25,89)   10 -16 -0,11   0,17   0,06     0,21
 2    Jan Mårtensson    Jan Mårtensson (25,79)  -18  16  0,16  -0,17  -0,01    -0,36
      Laila Egehoved (34,05) (S)  -10 -43  0,11   0,42   0,53    -0,22
      John Steenberg (19,42)  -18  16  0,16  -0,17  -0,01    -0,36
      Bjørn Nedergaard Jensen (29,08) (S)  -10 -43  0,11   0,42   0,53    -0,22
 3    Mette Rønne    Mette Rønne (35,73)  -8 -24  0,07   0,22   0,30     0,83
      Søren Wismann (26,26)   10  26 -0,11  -0,25  -0,36     0,22
      Bente Jerberg (33,34)  -8 -24  0,07   0,22   0,30     0,83
      Malene Aktor (19,34)   10  26 -0,11  -0,25  -0,36     0,22
 4    Peter Johansen    Per Andersen (16,81)                0,05
      Gorm Skovgaard Christensen (27,32) (S)  -10  24  0,11  -0,22  -0,11    -0,11
      Carsten Sommer (25,91) (S)                0,09
      Bo Veibel Petersen (32,99)   8 -26 -0,07   0,25   0,17     0,26
      Peter Johansen (28,99)  -10  24  0,11  -0,22  -0,11    -0,06
      Andreas Richter (23,64)   8 -26 -0,07   0,25   0,17     0,17
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 29,13  ØV 24,93
2.halvleg:  NS 26,75  ØV 27,37
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 24. februar 2018