Åbne turneringer - Sommerbridge VII, 13. august 2018, 1. sektion, A-rækken - BLÅ
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 20,30
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  6  Jacob Buss (24,78) - Milton Jørn Kristensen (20,60)  22,69 48,70% 56,00% 18 28 -0,62 1
  3  Carsten Sommer (28,25) - Bente Schaltz (22,54)  25,40 47,22% 53,33% 10 19 -0,52 2
  10  Palle Krantz (22,99) - Laila Egehoved (31,19)  27,09 46,30% 52,33% 7 13 -0,51 3
  4  Jens Grann (13,97) - Martin Christoffersen (14,70)  14,34 53,25% 51,67% 5 9  0,13 4
  2  Klaus Jeppesen (24,19) - Peter Krogh (13,34)  18,77 50,84% 51,33% 4 -0,04 5
  1  Viggo Sadolin (23,69) - Janne Sadolin (22,09)  22,89 48,59% 50,67% 2 -0,18 6
  12  Jan Egdø (22,76) - Karin Egdø (24,23)  23,49 48,26% 50,33% 1 -0,18 7
  9  Karin Risom (17,72) - Niels Anker (9,97)  13,85 53,52% 49,00% -3  0,38 8
  11  Henning V. Mikkelsen (19,12) - Flemming Opager (20,23)  19,67 50,34% 48,67% -4  0,14 9
  8  Eva Rosenbaum (25,04) - Marianne Nodal (24,71)  24,88 47,50% 47,00% -9  0,04 10
  5  Henrik Rübner-Petersen (4,14) - Helle Simon Elbro (14,23)  9,18 56,06% 45,67% -13  0,88 11
  7  Rolf Fardan (20,31) - Bent Fogel (22,41)  21,36 49,42% 44,00% -18  0,46 12
BridgeCentral, 14. august 2018