Åbne turneringer - Sommerbridge IV, 4. juni 2018, 1. sektion, A-rækken - BLÅ
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling - NS
Handicapgennemsnit: 23,52 - NS
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  7  Senna Madsen (33,20) - Jan Mårtensson (26,91)  30,06 46,18% 56,85% 23 16 -0,82 1
  6  Asbjørn Boysen (19,87) - Peter Nørring (13,23)  16,55 54,06% 53,87% 13 11  0,02 2
  1  Henning V. Mikkelsen (20,06) - Mette Rønne (36,58)  28,32 47,20% 51,49% 5 -0,33 3
  3  Preben Thaarup (12,87) - Martin Christoffersen (19,31)  16,09 54,33% 50,89% 3  0,27 4
  2  Palle Krantz (21,74) - Else Gottfredsen (23,72)  22,73 50,46% 48,21% -6  0,17 5
  4  Klaus Jeppesen (24,79) - Orla Høy Pedersen (21,63)  23,21 50,18% 46,73% -11  0,27 6
  5  Jørgen Bentsen (26,79) - Lisbeth Bentsen (28,51)  27,65 47,59% 42,56% -25  0,39 7
Slutstilling - ØV
Handicapgennemsnit: 22,29 - ØV
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  14  Jakob Baden (13,24) - Jan Bøg (20,62)  16,93 53,13% 61,90% 40 16 -0,68 1
  12  Mette Bertelsen (32,42) - Peder Skyum (19,17)  25,79 47,96% 57,74% 26 11 -0,76 2
  11  Morten Støvring (16,34) - Jess Tillge (17,26)  16,80 53,20% 55,95% 20 -0,21 3
  8  Niels Anker (10,53) - Karin Risom (15,73)  13,13 55,34% 50,60% 2  0,37 4
  10  Bo Veibel Petersen (34,44) - Andreas Richter (24,78)  29,61 45,73% 49,70% -1 -0,31 5
  13  Christian Lahrmann (10,21) - Sarah Henriksen (49,12)  29,66 45,70% 42,86% -24  0,22 6
  9  Bent Fogel (22,46) - Eva Rosenbaum (25,77)  24,11 48,94% 31,85% -61  1,32 7
BridgeCentral, 5. juni 2018