Åbne turneringer - GF-turnering, 2. maj 2018, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 32,57
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  12  Henning V. Mikkelsen (20,06) - Flemming Opager (19,33)  19,70 57,02% 62,73% 28 24 -0,36 1
  11  John Steenberg (21,74) - Jan Mårtensson (27,23)  24,48 54,41% 59,55% 21 16 -0,32 2
  3  Ingelise Samuelsen (23,72) - Peter Johansen (30,19)  26,96 53,06% 58,64% 19 11 -0,35 3
  7  Bente Jerberg (34,44) - Mette Rønne (37,20)  35,82 48,23% 55,91% 13 -0,48 4
  10  Jannik Kofoed (20,67) - Michael Callisen (24,63)  22,65 55,42% 55,91% 13 -0,03 4
  6  Torsten Bille (28,67) - Claus Jepsen (39,78)  34,22 49,10% 53,18% 7 -0,26 6
  8  Kirsten Stenbjerre (24,22) - Ingrid Brandt (38,65)  31,44 50,62% 49,09% -2  0,10 7
  9  Vicki Andersen (44,91) - Per Lyngsie (42,06)  43,49 44,05% 44,09% -13 0,00 8
  1  Klaus Jeppesen (23,58) - Grethe Larsen (30,91)  27,25 52,91% 43,18% -15  0,61 9
  5  Hanne Christensen (43,61) - Edith Thorup (37,85)  40,73 45,55% 42,27% -17  0,21 10
  4  Svend Graumann (36,86) - Margrethe Kristoffersen (47,01)  41,94 44,89% 40,91% -20  0,25 11
  2  Mette Egund (45,73) - Anne-Marie Petersen (38,72)  42,22 44,74% 34,55% -34  0,64 12
BridgeCentral, 6. maj 2018