Onsdag - Vinterparturnering, 14. februar 2018, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling - NS
Handicapgennemsnit: 19,82 - NS
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  5  John Steenberg (19,55) - Milton Jørn Kristensen (19,47)  19,51 50,18% 60,49% 47 16 -0,95 1
  8  Kate Henriques (21,15) - Niels Krogh Madsen (23,53)  22,34 48,56% 56,47% 29 11 -0,73 2
  4  Jakob Baden (10,01) - Erik Skovfoged-Olsen (15,57)  12,79 54,02% 53,57% 16  0,04 3
  3  Jannik Kofoed (17,74) - Ingelise Samuelsen (23,11)  20,42 49,66% 49,55% -2  0,01 4
  2  Henning V. Mikkelsen (21,56) - Flemming Opager (20,41)  20,98 49,34% 49,33% -3  0,00 5
  7  Klaus Jeppesen (20,19) - Tomas O. Berg (18,27)  19,23 50,34% 47,54% -11  0,26 6
  1  Jette Fabrin (14,05) - Peter Holst (17,94)  16,00 52,19% 41,74% -37  0,97 7
  6  Jan Anker Svendsen (24,84) - Agnar Höskuldsson (29,76)  27,30 45,73% 41,29% -39  0,41 8
Slutstilling - ØV
Handicapgennemsnit: 36,01 - ØV
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  14  Senna Madsen (33,51) - Lotte Glensvig (29,32)  31,42 52,62% 57,81% 35 16 -0,48 1
  16  Birthe Aabo (32,37) - Marianne Bache (34,45)  33,41 51,48% 54,69% 21 11 -0,30 2
  13  Carsten Sommer (26,52) - Birgit Sommer (39,41)  32,97 51,74% 54,02% 18 -0,21 3
  15  Birthe Stephensen (33,41) - Birgit Wiborg (45,60)  39,51 48,00% 51,56% 7 -0,33 4
  10  Torsten Bille (28,37) - Inge Bille (34,40)  31,39 52,64% 47,54% -11  0,47 5
  12  Dorrit Sønder Nielsen (45,53) - Karen Berg (40,06)  42,80 46,12% 46,65% -15 -0,05 6
  9  Dorthe Preuss (47,44) - Birte Amdrup (34,76)  41,10 47,09% 46,21% -17  0,08 7
  11  Kate Mogensen (32,75) - Astrid Gravesen (38,22)  35,49 50,30% 41,52% -38  0,81 8
BridgeCentral, 14. februar 2018