Onsdag - Parmesterskab, 21. februar 2018, 6. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,59
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  5  John Dalgaard (19,91) - Grethe Larsen (32,02)  25,96 55,79% 59,64% 27 10 -0,31 3 153 -1,45 1
  1  Birgitte Schultz Møller (23,62) - Lone Larsen (30,91)  27,27 55,08% 72,14% 62 22 -1,35 1 90 -0,60 2
  12  Carsten Sommer (26,31) - Birgit Sommer (39,20)  32,75 52,09% 57,14% 20 -0,40 5 77 -1,01 3
  8  Morten Helvind (34,76) - Vibeke Hornbak (32,69)  33,72 51,56% 39,29% -30  0,97 10 72 -1,76 4
  2  Torsten Bille (28,84) - Claus Jepsen (40,81)  34,83 50,96% 58,93% 25 -0,63 4 37 -0,29 5
  3  Birgitte Dyrekilde (33,01) - Benjamin Dyrekilde Sommerlund (49,36)  41,18 47,49% 65,36% 43 15 -1,42 2 -13 -0,81 6
  10  Kate Mogensen (33,56) - Astrid Gravesen (39,03)  36,30 50,16% 50,71% 2 -0,04 6 -30  1,42 7
  4  Dorthe Preuss (47,52) - Birte Amdrup (34,77)  41,15 47,51% 45,36% -13  0,17 7 -32 -0,17 8
  11  Birthe Stephensen (32,53) - Birgit Wiborg (43,85)  38,19 49,13% 37,14% -36  0,95 11 -46  0,37 9
  7  Irene Henrichsen (44,87) - Fritze Nexø (41,38)  43,12 46,43% 43,21% -19  0,26 8 -89  1,01 10
  6  Dorrit Sønder Nielsen (45,16) - Karen Berg (39,66)  42,41 46,82% 31,07% -53  1,25 12 -90  0,87 11
  9  Mette Egund (43,25) - Anne-Marie Petersen (41,06)  42,15 46,96% 40,00% -28  0,55 9 -101  1,44 12
BridgeCentral, 21. februar 2018