Onsdag - Parmesterskab, 24. januar 2018, 3. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,93
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  6  John Dalgaard (18,43) - Grethe Larsen (32,29)  25,36 56,31% 57,14% 20 10 -0,07 3 89 -1,01 1
  4  Morten Helvind (37,12) - Vibeke Hornbak (35,05)  36,08 50,46% 65,00% 42 22 -1,15 1 57 -1,53 2
  5  Asger Smilow Salha (25,83) - Lone Larsen (32,42)  29,12 54,26% 63,93% 39 15 -0,77 2 45 -0,46 3
  8  Carsten Sommer (26,74) - Birgit Sommer (39,40)  33,07 52,10% 46,43% -10  0,45 7 33 -0,16 4
  1  Torsten Bille (27,79) - Claus Jepsen (40,04)  33,91 51,64% 51,43% 4  0,02 6 17 -0,06 5
  2  Dorthe Preuss (47,61) - Birte Amdrup (35,04)  41,33 47,60% 53,93% 11 -0,50 4 0 -0,68 6
  3  Mette Egund (43,86) - Anne-Marie Petersen (39,68)  41,77 47,36% 44,64% -15  0,22 8 -21 -0,14 7
  10  Birthe Stephensen (33,64) - Birgit Wiborg (46,04)  39,84 48,41% 38,57% -32  0,78 12 -32  0,51 8
  11  Dorrit Sønder Nielsen (47,10) - Karen Berg (40,93)  44,02 46,13% 43,21% -19  0,23 9 -32  0,01 8
  9  Kate Mogensen (32,69) - Astrid Gravesen (38,16)  35,43 50,82% 52,50% 7 -0,13 5 -34  1,27 10
  12  Irene Henrichsen (44,46) - Mette Eckfeldt Schiøler (39,88)  42,17 47,14% 41,79% -23  0,42 10 -52  0,77 11
  7  Birgitte Dyrekilde (32,31) - Benjamin Dyrekilde Sommerlund (49,72)  41,01 47,77% 41,43% -24  0,50 11 -70  1,47 12
BridgeCentral, 24. januar 2018