Onsdag - Parmesterskab, 17. januar 2018, 2. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,90
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  6  John Dalgaard (17,42) - Grethe Larsen (33,44)  25,43 56,26% 58,13% 26 15 -0,17 2 69 -0,94 1
  8  Carsten Sommer (26,75) - Birgit Sommer (39,41)  33,08 52,08% 52,19% 7 -0,01 4 43 -0,61 2
  4  Morten Helvind (37,30) - Vibeke Hornbak (34,89)  36,09 50,44% 48,75% -4  0,15 6 15 -0,37 3
  1  Torsten Bille (27,18) - Claus Jepsen (39,75)  33,47 51,87% 48,75% -4  0,28 6 13 -0,07 4
  5  Asger Smilow Salha (26,07) - Lone Larsen (32,84)  29,45 54,06% 58,75% 28 22 -0,42 1 6  0,31 5
  10  Birthe Stephensen (33,97) - Birgit Wiborg (46,51)  40,24 48,18% 53,13% 10 10 -0,45 3 0 -0,27 6
  3  Mette Egund (43,68) - Anne-Marie Petersen (40,83)  42,25 47,08% 50,00% 0 -0,26 5 -6 -0,35 7
  2  Dorthe Preuss (47,57) - Birte Amdrup (36,07)  41,82 47,32% 46,88% -10  0,04 10 -11 -0,18 8
  11  Dorrit Sønder Nielsen (45,64) - Karen Berg (40,61)  43,12 46,61% 45,94% -13  0,06 11 -13 -0,22 9
  12  Irene Henrichsen (44,61) - Mette Eckfeldt Schiøler (39,98)  42,29 47,06% 48,75% -4 -0,15 6 -29  0,34 10
  9  Kate Mogensen (31,69) - Astrid Gravesen (37,17)  34,43 51,35% 40,31% -31  1,00 12 -41  1,40 11
  7  Birgitte Dyrekilde (32,46) - Benjamin Dyrekilde Sommerlund (49,79)  41,12 47,70% 48,44% -5 -0,07 9 -46  0,96 12
BridgeCentral, 18. januar 2018