Onsdag - Mellemrunde parturnering, 11. oktober 2017, 2. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,10
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Asger Smilow Salha (25,15) - Lone Larsen (30,82)  27,98 54,37% 53,87% 13 12  0,04 3 37 -0,18 1
  5  Dorrit Sønder Nielsen (45,02) - Karen Berg (41,27)  43,14 46,21% 58,04% 27 26 -0,99 1 33 -1,47 2
  9  Lene Andersen (35,16) - Mette Rønne (33,12)  34,14 51,06% 49,40% -2  0,14 7 33 -0,26 2
  8  Lisbeth Brorson (34,39) - Niels Brorson (47,60)  41,00 47,37% 46,43% -12  0,08 12 26 -1,11 4
  1  Morten Helvind (36,16) - Vibeke Hornbak (33,76)  34,96 50,62% 53,57% 12 8 -0,25 4 22 -0,42 5
  10  Birthe Stephensen (32,21) - Henrik Stephensen (19,06)  25,64 55,64% 57,14% 24 18 -0,13 2 15 -0,06 6
  4  Kate Mogensen (31,73) - Astrid Gravesen (36,55)  34,14 51,06% 51,49% 5 -0,04 6 7  0,03 7
  13  Birgitte Dyrekilde (32,06) - Benjamin Dyrekilde Sommerlund (49,26)  40,66 47,54% 52,98% 10 -0,45 5 3 -0,47 8
  6  Torsten Bille (27,40) - Claus Jepsen (37,95)  32,68 51,85% 44,64% -18  0,60 13 -4  0,43 9
  14  Birthe Aabo (32,24) - Marianne Bache (34,11)  33,17 51,58% 46,73% -11  0,41 11 -4  0,39 9
  12  Dorthe Preuss (47,07) - Birte Amdrup (36,89)  41,98 46,84% 48,81% -4 -0,16 8 -34  0,37 11
  3  Irene Henrichsen (45,07) - Inge Bille (36,85)  40,96 47,38% 47,32% -9  0,01 9 -42  0,67 12
  11  Carsten Sommer (28,41) - Birgit Sommer (40,52)  34,46 50,88% 42,56% -25  0,70 14 -43  1,27 13
  7  Mette Egund (41,45) - Anne-Marie Petersen (39,61)  40,53 47,62% 47,02% -10  0,05 10 -49  0,83 14
BridgeCentral, 11. oktober 2017