Onsdag - Holdkvalifikation, 22. november 2017, 4. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 4. runde   
Handicapgennemsnit: 29,62
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Total
  4 4    
 1    Mette Egund    Mette Egund (40,17)  -23  0,20      0,42
      Karen Berg (40,89)  -7 -0,29      0,42
      Dorrit Sønder Nielsen (44,18)  -7 -0,29      0,42
      Anne-Marie Petersen (39,21)  -23  0,20      0,42
 2    Birgitte Dyrekilde    Dorthe Preuss (48,03)  -14  0,23      0,11
      Birte Amdrup (37,77)  -14  0,23      0,11
      Birgitte Dyrekilde (32,05)  -4 -0,24     -0,85
      Benjamin Dyrekilde Sommerlund (48,44)  -4 -0,24     -0,85
 3    Lene Andersen    Per Andersen (16,58)   4  0,24      1,05
      Lene Andersen (35,53)   4  0,24      1,05
      Irene Henrichsen (45,00)   14 -0,23     -0,26
      Mette Eckfeldt Schiøler (41,07) (S)   14 -0,23     -0,26
 4    John Dalgaard    John Dalgaard (19,90)   23 -0,20     -0,82
      Grethe Larsen (34,08)   23 -0,20     -0,82
      Agnar Höskuldsson (30,25)   7  0,29      0,11
      Jan Anker Svendsen (28,49)   7  0,29      0,11
 5    Kate Henriques    Kate Henriques (21,77)   18 -0,13     -0,20
      Niels Krogh Madsen (22,44)   18 -0,13     -0,20
      Henrik Bech (18,72)   4  0,46      0,30
      Casper Rubin (16,32)   4  0,46      0,30
 6    John Steenberg    Ingelise Samuelsen (22,37)  -2 -0,20      0,68
      Milton Jørn Kristensen (20,17)   3 -0,22     -1,13
      Peter Johansen (29,46)  -2 -0,20      0,68
      John Steenberg (21,63)   3 -0,22     -1,13
 7    Birthe Aabo    Birthe Aabo (31,26)   0 -0,23     -0,31
      Jacob Buss (27,17) (S)   0 -0,23     -0,31
      Lisbeth Brorson (35,03)          0,43
      Laila Egehoved (36,39) (S)  -18 -0,25     -0,52
      Niels Brorson (48,41)  -18 -0,25     -0,10
 8    Morten Helvind    Birthe Stephensen (33,04)  -39  0,55     -0,45
      Morten Helvind (36,38)  -19 -0,05      0,28
      Vibeke Hornbak (33,98)  -19 -0,05      0,28
      Birgit Wiborg (44,58)  -39  0,55     -0,45
 9    Torsten Bille    Torsten Bille (26,46)  -34  0,32     -0,81
      Klaus Falbe-Hansen (42,30) (S)   7 -0,42     -0,23
      Lone Larsen (32,76)   7 -0,42     -0,54
      Asger Smilow Salha (26,07)         -0,31
      Claus Jepsen (39,53)  -34  0,32     -0,81
 10    Steen Skovgaard    Jørgen Hansen (16,14) (S)          0,24
      Gorm Skovgaard Christensen (27,24)   39 -0,55      0,09
      Steen Skovgaard (20,06)   19  0,05      0,55
      Sven Kläning (23,12)   19  0,05      0,79
      Michael Callisen (25,67)   39 -0,55      0,09
 11    Kim Balslev    Jørgen Henrichsen (18,00)   18  0,25     -0,18
      Anders Henrichsen (28,66)   0  0,23      1,24
      Jannik Kofoed (17,39)   18  0,25     -0,18
      Kim Balslev (18,10)   0  0,23      1,24
 12    Jette Fabrin    Jette Fabrin (14,96)  -3  0,22     -0,42
      Erik Skovfoged-Olsen (16,30)   2  0,20      0,87
      Jakob Baden (13,21)   2  0,20      0,87
      Peter Holst (20,94)  -3  0,22     -0,42
 13    Birgit Sommer    Carsten Sommer (27,24)  -18  0,13      0,36
      Birgit Sommer (39,38)  -18  0,13      0,36
      Kate Mogensen (31,58)  -4 -0,46     -1,16
      Astrid Gravesen (37,05)  -4 -0,46     -1,16
 14    Henning V. Mikkelsen    Henning V. Mikkelsen (22,21)   34 -0,32     -0,20
      Flemming Opager (20,37)   34 -0,32     -0,20
      Kirsten Bræstrup (30,13)  -7  0,42      0,72
      Klaus Jeppesen (20,30)  -7  0,42      0,72
Handicapgennemsnit:
NS 30,86  ØV 28,38
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 4. januar 2018