Onsdag - Holdkvalifikation, 15. november 2017, 1. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 1. runde   
Handicapgennemsnit: 29,17
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Total
  1 1    
 1    Mette Egund    Mette Egund (40,17)  -18  0,02      0,02
      Karen Berg (39,80)  -53  0,49      0,49
      Dorrit Sønder Nielsen (43,01)  -53  0,49      0,49
      Anne-Marie Petersen (39,22)  -18  0,02      0,02
 2    Birgitte Dyrekilde    Dorthe Preuss (47,88)  -19  0,22      0,22
      Birte Amdrup (38,69)  -19  0,22      0,22
      Birgitte Dyrekilde (32,21)   3 -0,32     -0,32
      Benjamin Dyrekilde Sommerlund (48,42)   3 -0,32     -0,32
 3    Lene Andersen    Per Andersen (15,51)  -41  0,63      0,63
      Lene Andersen (34,19)  -41  0,63      0,63
      Irene Henrichsen (45,00)  -29 -0,12     -0,12
      Mette Eckfeldt Schiøler (41,01) (S)  -29 -0,12     -0,12
 4    John Dalgaard    John Dalgaard (19,51)   10 -0,37     -0,37
      Grethe Larsen (33,53)   10 -0,37     -0,37
      Agnar Höskuldsson (30,80)   1 -0,29     -0,29
      Jan Anker Svendsen (29,08)   1 -0,29     -0,29
 5    Kate Henriques    Kate Henriques (21,87)  -2 -0,09     -0,09
      Niels Krogh Madsen (22,35)  -2 -0,09     -0,09
      Henrik Bech (18,58)   38 -0,50     -0,50
      Casper Rubin (16,18)   38 -0,50     -0,50
 6    John Steenberg    Ingelise Samuelsen (20,52)  -21  0,65      0,65
      Milton Jørn Kristensen (20,46)   20 -0,14     -0,14
      Peter Johansen (27,49)  -21  0,65      0,65
      John Steenberg (21,80)   20 -0,14     -0,14
 7    Birthe Aabo    Birthe Aabo (31,26)   5  0,02      0,02
      Jacob Buss (26,92) (S)   5  0,02      0,02
      Lisbeth Brorson (34,77)  -35  0,77      0,77
      Niels Brorson (47,98)  -35  0,77      0,77
 8    Morten Helvind    Birthe Stephensen (33,82)   35 -0,77     -0,77
      Morten Helvind (36,92)  -5 -0,02     -0,02
      Vibeke Hornbak (34,52)  -5 -0,02     -0,02
      Birgit Wiborg (46,69)   35 -0,77     -0,77
 9    Torsten Bille    Torsten Bille (26,71)  -20  0,14      0,14
      Lone Larsen (32,84)   21 -0,65     -0,65
      Asger Smilow Salha (25,43)   21 -0,65     -0,65
      Claus Jepsen (39,79)  -20  0,14      0,14
 10    Steen Skovgaard    Jørgen Hansen (16,23) (S)   2  0,09      0,09
      Gorm Skovgaard Christensen (26,89)  -38  0,50      0,50
      Sven Kläning (23,08)   2  0,09      0,09
      Michael Callisen (25,32)  -38  0,50      0,50
 11    Kim Balslev    Jørgen Henrichsen (18,34)  -1  0,29      0,29
      Anders Henrichsen (28,29)  -10  0,37      0,37
      Jannik Kofoed (17,73)  -1  0,29      0,29
      Kim Balslev (17,72)  -10  0,37      0,37
 12    Jette Fabrin    Jette Fabrin (15,57)   41 -0,63     -0,63
      Erik Skovfoged-Olsen (16,36)   29  0,12      0,12
      Jakob Baden (13,53)   29  0,12      0,12
      Peter Holst (21,55)   41 -0,63     -0,63
 13    Birgit Sommer    Carsten Sommer (27,21)  -3  0,32      0,32
      Birgit Sommer (39,59)  -3  0,32      0,32
      Kate Mogensen (31,92)   19 -0,22     -0,22
      Astrid Gravesen (37,39)   19 -0,22     -0,22
 14    Henning V. Mikkelsen    Henning V. Mikkelsen (22,19)   53 -0,49     -0,49
      Flemming Opager (20,35)   53 -0,49     -0,49
      Kirsten Bræstrup (29,62)   18 -0,02     -0,02
      Klaus Jeppesen (19,60)   18 -0,02     -0,02
Handicapgennemsnit:
NS 28,08  ØV 30,25
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 16. november 2017