Substitutter

Substitut liste
Ønsker du at være substitut, så send en mail til ib.m.jorgensen@gmail.com.

Substitut mandag.

Navn

Tlf. nr.

Kjeld Jørgensen

27 51 11 45
Substitut tirsdag.

Navn

Tlf. nr.BridgeCentral, Sunday, 22 January 2023