Substitutter

Substitut liste
(ønsker du at være substitut, så send en mail til kjjorg12@gmail.com).

Ønsker at være substitut Mandag.

Navn

Tlf. nr.

Ulrich Graffe (handikap ca. 38).

6172 1471

Palle Rytkønen (handikap ca.26)

2166 1477

Margit Rytkønen(handikap ca. 43).

2856 7116
Ønsker at være substitut Tirsdag.

Navn

Tlf. nr.

Hanne M Jensen (handikap ca. 42).

2021 9362

4774 5959

Susan Birch (handikap ca. 27).

4042 0023

Ulrich Graffe (handikap ca. 38).

6172 1471

Bendt Gaardsholt (handikap ca. 33)

6035 0033

Søs Tranberg

(handicap ca. 36)

2165 3625


Ønsker, at være substitut Torsdag.

Navn

Tlf. nr.

Ulrich Graffe (handikap ca. 38).

6172 1471

Søs Tranberg

(handicap ca. 36)

2165 3625

BridgeCentral, 11. november 2019