Ballerup Ældrebridge

VELKOMMEN TIL BALLERUP ÆLDREBRIDGE

Kontaktinformation

Om klubben

Nyheder

email: baeb@outlook.dk

Vi er en bridgeklub, der spiller hver mandag kl. 13.00. Lige nu er vi 66 medlemmer.


Vi spiller på Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup.


Vi spiller fra september til april. I løbet af sæsonen spiller vi parturneringer og holdturneringer


Vi er medlem af Dansk Bridge Forbund og følger deres regelsæt.

Vi holder 2 årlige sammenkomster i forbindelse med juleafslutning og generalforsamlingen, hvor vi både spiser og spiller bridge.


De sidste to år har vi arrangeret sommerbridge i samarbejde med andre lokale bridgeklubber. Sommerbridge er enkeltdagsturneringer, hvor man kan tilmelde sig fra gang til gang.


Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde kaffe e.lign. Medlemmerne medbringer selv  kaffe, te, kopper, kage eller andet.


Vi holder ca. 15 min. pause midtvejs.


Du kan se yderligere information i fanerne ovenfor.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til klubbens vedtægter §8:


Ballerup Ældrebridge Generalforsamling den 17. april 2023 på Tapeten lille sal

Kl. 11.30mobil: 2269 1555 (Anders Mortensen)


Bank: 3138-4741427850

cvr-nr. 38003941

Kontingent for 2022/23:

650 kr. for primærmedlemskab (inkl. bidrag til Dansk Bridgeforbund).

400 kr. for klubmedlemskab

Foreløbig dagsorden til generalforsamlingen


 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Budget for den kommende  sæson
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt


Forslag til pkt. 8 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Det vil sige senest den 3. april 2023.

               


Senest ajourført den 14. marts 2023BridgeCentral, 22. marts 2023