Generalforsamling 2016

Kort referat:

Peter Teisen blev valgt til dirigent.

Beretning og regnskab blev godkendt uden den store diskussion.

Kontingent er uændret for den kommende sæson.

Forslag om at deltagelsen i parturneringen i april blev frivillig, blev nedstemt.

Bestyrelsen blev genvalgt (Lotte Skaanning, Tina Ege, Lars Lund Madsen og Ole Raulund). Nyvalgt til bestyrelsen blev Charlotte Koch-Palmund.

Bestyrelses supleant Bo Bilde, blev genvalgt.

Revisor (Knud-Aage Boesgaard) og revisor suppleant (Dennis Koch-Palmund) blev genvalgt.


Bestyrelsen forventer at afholde første bestyrelsesmøde den 31. maj. Ansøgninger om optagelse i klubben må dog gerne fremsendes hurtigst muligt.


Bridge+More

Så sker det!

Alle tegn i sol, måne og stjerne tyder på, at vi fra den nye sæson kommer til at anvende den nye Bridge+More.

Det betyder, at man fremover kan se, hvorledes kortene er blevet meldt og spillet ved de enkelte borde.

Inden dette kan ske, skal vi have uddannet et antal brugere, som kan administrere disse. Interesserede kan rette henvendelse til Ole på raulundole@gmail.com.

BridgeCentral, 18. maj 2019