Generalforsamling 2019-2020 - 3. september 2020

Formandens beretning:


Den 29. sæson i One-eyed Jacks har været som ingen anden.  

Det kan vel bedst opsummeres således at først sendte vi Norman, Boesgaard og Bilde til Wuhan for at kæmpe om den fornemste hæder i Bridge – Verdensmesterskabet. Og hjem kom de med tre guldmedaljer.  

Ikke for at fremstå som en støtte af Trumph, men sidenhen sendte Wuhan Corona til verden og lukkede for førstegang i vores 29 årige historie bridgeklubben fra og med den 12. marts.

Vi var uforandret 12 hold. Et antal som vi tidligere havde erfaring med at strikke en turneringsplan for, så det var ikke den store udfordring rent turneringsmæssigt.

Den afbrudte sæson kom til at bestå af en 11 runders kvalifikation, slutspillet om klubmesterskabet, en minihold turnering samt en imp par turnering der blev afbrudt efter 2 ud af 3 aftener.

Udviklingen i handicap gennemsnittet over de tre sidste sæson er

2016        9,21

2017        7,88

2018        7,95

2019      6,76

2020        7,30

INTERNE RESULTATER  

Kvalifikationen (11 runder) blev overlegent vundet af Konow foran Boesgaard, Koch-Palmund og Teisen. Konow og Askgaard vandt suverænt multien.

Helt unikt for denne sæson nåede ingen af de fire bedst placerede finalen. Det blev i stedet et opgør mellem Flemming Danielsen og Karsten Vinther, hvor sidstnævnte vandt.    

Således er årets klubmestre Karsten Vinther, Flemming Bøgh, Ole DM, Høgni Bærentzen, John Henriksen og Peter Magnussen. Kun de to sidstnævnte har tidligere opnået denne ære.

   

Herefter fulgte miniholdturneringen hvor Knud-Aage Boesgaards hold vandt A-rækken og Kasper Konow vandt B-rækken.

Som tidligere nævnt nåede vi to ud af tre aftener af imp-par turneringen. Da den blev afbrudt førte et ”par” der bestod af fire spillere: ”Signe Buus, Lotte Skaanning, Dennis Koch-Palmund og Klaus Adamsen”.

 

EKSTERNT  

Åben Par 2019 Lars K og Flemming Poulsen

Mix par 2019 Dorthe og Peter Schaltz

Seniorhold 2020 Kruse, Nis, Stig og Sigurd.  

Mix hold 2019 blev vundet af nogle jyder med Stense på holdet.

Damehold 2020 blev vundet af blandt andet Kirsten Steen Møller, Stense Farholt og Tina Ege

Slutspillet 2019 blev vundet af Schaltz med Dorthe, Peter, Knut og Mathias på holdet. Samme hold vandt pokalen.

Slutspillet 2020 blev vundet af Konow med Kasper, Michael, Anders, Jonas, Lars og Mikkel


Men siden da har det jo stået meget i Coronaens tegn. Vi har fulgt myndighedernes anbefalinger som DBf også har fulgt dem.

Jeg vil kort gennemgå hvilke tiltag der anderledes inden denne sæson:


Forbedrede døråbninger

Temperaturkontrol ved indgang (behandles som force majeure)

Skærme

Meldekasser

Et sæt kort pr bord som har ligget over i mindst 3 døgn

Håndsprit

Bridgemate føres af samme spiller i hele kampen

Sæsonplan kun kvalifikation og mesterskab er planlagt, resten tager vi stilling til ca ultimo november.

Masker overvejes.

Andre tiltag kan komme på tale


Jubilæums komite. Vi fylder 30 i næste sæson og vil derfor gerne have nedsat et festudvalg. Meld gerne jeres interesse til bestyrelsen. Det bliver selvfølgelig overvejet om Coronaen også her får en indflydelse.


Dansk Bridge. I det seneste nummer af dansk bridge er der et interview med mig i egenskab af formand for oej. Det handler i korte træk om at nogle (stadigt) synes det ville være en god en ide at holdene tilhørte klubberne og ikke spillerne. Min holdning er at det synes vi ikke er en god ide.

Tak til Ole Berg og Christian Snabe for deres stadige store hjælp i løbet af sæsonen.


BridgeCentral, 28. september 2023