Kontingent

Kontingent for sæsonen 2018-19 kan indbetales nu.

Takster:

Aktivt medlem           kr. 1.300
Aktivt juniormedlem   kr.    650
- fratræk kr. 260, hvis One-eyed ikke er din primære klub.
- tillæg kr. 300, hvis det er din første sæson i klubben.

Passivt medlem        kr.    400
- uanset alder og klubstatus.

Betaling via netbank:
Nordea
Reg. nr.  5510
Kontonr. 6896 514 073

Betaling via Mobilepay: 21 60 81 59

Husk at angive navn(e) så det fremgår, hvem betalingen vedrører.

Spørgsmål vedrørende kontingent mailes til lskaanning@gmail.com


BridgeCentral, 18. maj 2019