Kontingent

Kontingent for sæsonen 2021-22 kan indbetales nu.

Takster:

Aktivt medlem           kr. 1.400
Aktivt juniormedlem   kr.    700
- fratræk kr. 260, hvis One-eyed ikke er din primære klub.
- tillæg kr. 300, hvis det er din første sæson i klubben.

Passivt medlem        kr.    500
- uanset alder og klubstatus.

Betaling via netbank:
Nordea
Reg. nr.  2277
Kontonr. 6896 514 073

Betaling via Mobilepay: 21 60 81 59

Husk at angive navn(e) så det fremgår, hvem betalingen vedrører.

Betalingsfrist: 1. oktober 2021.
På generalforsamlingen torsdag d. 3. september 2020 var holdningen at overholdes betalingsfristen ikke, så skal der betales 100 kr ekstra pr. påbegyndt uge pr. spiller.

Spørgsmål vedrørende kontingent mailes til lskaanning@gmail.com


BridgeCentral, 17. september 2021