Kontingent

Kontingent for sæsonen 2023-24 kan indbetales nu.

Takster:

Aktivt medlem           kr. 1.400
- fratræk kr. 260, hvis One-eyed ikke er din primære klub.
- tillæg kr. 300, hvis det er din første sæson i klubben.

Aktivt juniormedlem   kr.    0 (Aktivt medlem betyder, at man er optaget og spiller på et hold i klubben)

Passivt medlem        kr.    500
- uanset alder og klubstatus.

Betaling via netbank:
Nordea
Reg. nr.  2277
Kontonr. 6896 514 073

Betaling via Mobilepay: 21 60 81 59

Husk at angive navn(e) så det fremgår, hvem betalingen vedrører.

Betalingsfrist: 1. oktober 2023.
Overholdes betalingsfristen ikke, så skal der betales 100 kr ekstra pr. påbegyndt uge pr. spiller.

Spørgsmål vedrørende kontingent mailes til lskaanning@gmail.com


BridgeCentral, 28. september 2023